Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyásáról

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. augusztus 30 -i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2011. (III.31.) számú határozatával döntött az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 750.000 eFt-os mértékben történő meghosszabításáról.

OTP Bank Nyrt. a szerződést azzal a feltétellel köti meg, ha Barcs Város Önkormányzata vállalja továbbá, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. ingatlanok 892 mFt összegű terhelésére vonatkozó biztosítéki szerződéseket (keretfinanszírozási szerződés és keretbiztosítéki jelzálog szerződés) az OTP Bank Nyrt.-vel legkésőbb 2011. november 15-ig megköti, illetve a keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetése érdekében az illetékes földhivatalnál eljár, amint azt a 2011. május 27.-én 134/2011. (V.27.) számon elfogadott Költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervben vállalta.

A felajánlott korlátozottan fogalomképes ingatlanok (57/2 hrsz. Rendelőintézet, 882 hrsz. Kollégium (Leányiskola), 46 hrsz. Damjanich u. óvoda, 174 hrsz. Pártok háza) forgalomképessé nyilvánítása a Képviselő-testület határozott akarata, de ez csak az intézmények megszüntetése, illetve új helyre költözése, valamint a tevékenységi privatizáció végrehajtása után valósulhat meg, mely időpont előreláthatólag 2011. október 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

 

Barcs, 2011. augusztus 29.

                                                                                                                           Karvalics Ottó                                                                                                                     polgármester

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2011. (III.31.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. korlátozottan fogalomképes ingatlanokat forgalomképes ingatlanná minősíti át 2011. október 31-ig.

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződésében vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. ingatlanok 892 mFt összegű terhelésére vonatkozó biztosítéki szerződéseket (keretfinanszírozási szerződés és keretbiztosítéki jelzálog szerződés) az OTP Bank Nyrt.-vel legkésőbb 2011. november 15-ig megköti, illetve a keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetése érdekében az illetékes földhivatalnál eljár.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. augusztus 29. 

                                                                                    Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                címzetes főjegyző