Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.
Tételek # 
04. A Szivárvány EGYMI és a BNI köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó rendkívüli ülésére
01. A 2012. évi munkaterv módosítása.
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
03. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
04. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
05. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
06. A Barcsi Járási Hivatal létrehozásához szükséges megállapodás módosítása.
07. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
08. Az önkormányzat folyószámla- és munkabér-hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének megállapítása
10. Barcs Város Önkormányzata 11/2012. (V.25.) számú, a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közterületek használatáról szóló 18/2012. (IX.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 10/1995.(IV.28.) számú, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és drávai szabad strand működéséről szóló rendelet módosításáról.
12. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 17/2011.(VIII.05.) számú, az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló, valamint a 7/2001.(IV.6.) számú, a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörö
15. Az alpolgármester megválasztása esetén az illetményének, költségátalányának megállapítása
16. Barcsi Bölcsőde és Óvoda intézményvezetőjének megbízása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartandó ülésére
01. napirend
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
03. A Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységének megszüntetése
04. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
05.Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése
06. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
07. Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről
09. Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Modulszerű turisztikai termékcsomagok összeállítása a határrégióban” című pályázat beadása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( …) számú önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek meghatározásáról
12. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. évi előirányzat módosítása
13. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Meghívó
1. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
Meghívó
A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223 / 2011. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Meghívó
01. napirend
a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai Programja módosításáról és jóváhagyásáról
A XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezéséről
a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosításáról
A barcsi Szociális Központ bővítése és felújítása című pályázat beadásáról
A HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon bányaszolgalmi jog bejegyzéséről
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőkkel szemben 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti társasházban házmester megbízásáról
Előterjesztés a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosításáról
Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakós telekhatár rendezési kérelme a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között
01. napirend
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatói teendőinek ellátása
03. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről
04. Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tevékenységéről
05. Barcs Város Önkormányzatának a Get-Energy Kft-vel való, egyszerűsített energetikai audit tárgyában megbízási szerződés megkötése
Meghívó 2012. július 26-i Képviselő-testületi ülésre
01. napirend
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI valamint a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely továbbá a Városi Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyás
03. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
05. A 2012/2013. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése
06. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
07. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
08. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
09. Barcs Város Önkormányzata l7/l999./VII.2./ számú a közterületek használatáról és a kifizetendő díjak mértékéről szóló rendelete felülvizsgálata
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
11. Barcs Város Önkormányzata 12/2004.(III.26.) számú a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló rendelete felülvizsgálatáról
12. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
13. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság tevékenységéről
14. Barcs, Rinya utca 359/4 hrsz-ú lakóépület bontása
15. Bajcsy Zs. - Nagyhíd utcai kereszteződés forgalomtechnikai és környezetrendezése
Meghívó 2012. június 21-én tartandó Képviselő-testületi ülésre
Napirend előtt
1. Barcs Város Önkormányzatának a Get-Energy Kft-vel való, egyszerűsített energetikai audit tárgyában megbízási szerződés megkötése
2. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
Meghívó 2012. június 29-én tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre
01. napirend
02. Beszámoló a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő vagyonátadásról
03. BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása valamint vezetői tisztségviselő és könyvvi
04. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
05. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2012. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása.
06. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások módosítása.
07. Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság tevékenységéről
08. Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
10. Barcs Város önkormányzata …/2012.(….) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) számú önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
Meghívó 2012. május 17-i Képviselő-testületi ülésére
1. A geotermikus közműrendszer megvalósítása.
Meghívó 2012. május 31-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére
01. napirend
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013 - 2015. évekre várható összege
05. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
06. Javaslat a 2012. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire
07. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapítása
08. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
09. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
10. A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése
11. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
12. Barcs 134/28 hrsz-ú területből 2960 m2 bérbeadása
13. Barcs Város Önkormányzata 2/2010.(II.05.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Közmeghallgatás
Meghívó
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Városi Bölcsőde pályázatok lemondás
02. Pályázat benyújtása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján aBNI Városi Óvodák Hársfa utcai tagóvodájának fejlesztésére
Meghívó
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. november 13-án tartandó rendkívüli ülésére

Alkategóriák