Ma 2023. szeptember 24., vasárnap, Gellért és Mercédesz napja van. Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Oktatási, Művelődési, Sport

Bizottsága Elnökétől

7570. Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

…........ sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

                2011. november 24-i ülésére

Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok közreműködésével a 2000/2001. tanév során hozta létre a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, mely a településünkön állandó lakhellyel rendelkező, felsőfokú intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Önkormányzatunk kezdettől fogva csatlakozott e pályázati rendszerhez.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18-20 §-ai alapján ismét meghirdetésre került a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulója. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldésének határideje 2011. október 14., a pályázatok kiírásának határideje 2011. október 17. napja volt.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a alapján az Oktatási, Művelődési Sport Bizottság hatáskörébe tartozik a pályázati felhívás kiírása, azok elbírálása, illetve a jelentkezők számának ismeretében az adott évben az ösztöndíjpályázat keretösszegére javaslattétel.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a Képviselő-testület 3 millió forintot biztosított e támogatási rendszer anyagi fedezetére éves költségvetéseiben a bizottság javaslata alapján.

Az önkormányzat részéről a 2012. évi fordulóhoz a csatlakozás megtörtént, mivel a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ában a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat évenkénti aláírására.

A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság kiírta, melyek benyújtási határideje 2011.november 14. napja volt.

A pályázati felhívásra 65 db „A” típusú, (ők felsőfokú intézményben,nappali tagozaton tanulnak, és 10 hónapra pályázhatnak) és 11 db „B” típusú (ők érettségizettek, vagy érettségi előtt állnak, és 3*10 hónapra pályázhatnak, amennyiben a jövő szeptemberben felsőfokú intézmény nappali tagozatán kezdik meg tanulmányaikat) pályázat érkezett. A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságnak 2011. december 5-ig kell - a központi előírásokat és a vonatkozó helyi rendeletet figyelembe véve - elbírálni, és december 16-ig kell a pályázókat értesíteni a döntésről. A pályázatok elbírálását követően a Képviselő-testületet tájékoztatjuk az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentésben a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás összesített adatairól.

A jövő évi fordulóra beérkezett pályázatok nagyságrendje némileg elmarad az előző években beérkezett pályázatoktól:

2008-ban 87 db. „A”, 11 db. „B” típusú

2009-ben 95 db „A”, és 7 db „B” típusú,

2010-ben 78 db „A”, és 17 db „B” típusú

2011-ben 71 db „A”, és 9 db „B” típusú pályázatot támogattunk.

A 2012. évi keretösszegből kell fedezni a 2012. évi „A” és „B” típusú pályázatokon túl a 2011., 2010., 2009. évi „B” típusú pályázatok támogatási összegeit is, melynek összege az alábbi:

2011. ”B”        265.000 Ft,-

2010. „B”        550.000 Ft,-

2009. ”B”        200.000 Ft,-

Összesen:         1.015.000 Forintot jelent a 2012. évi fordulóra vonatkozóan.

Tekintettel a jelentkezők alacsonyabb számára és a város nehéz gazdasági helyzetére, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójára 2 millió 800 ezer Ft,- kiadási előirányzat betervezését rendelje el Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet elfogadni szíveskedjék!

Barcs, 2011. november 15.

                                                                                    Vekkeli Józsefné s. k.

                                                                                    tanácsnok, bizottsági elnök

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójára - a 2012. évi „A” és „B”, valamint 2011., 2010., 2009. évi „B” típusú pályázatok támogatására – 2.800.000 Ft kiadási előirányzat betervezését rendeli el Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 15.

                                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző

Választás 2022