Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

13. napirend: A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása

 

Szóbeli előterjesztés

Barcs Város Képviselő-testülete 2011. október 20-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata polgármesterétől

 

Határozati javaslat

Barcs Város Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Dalkia Energia Zrt. közintézményeink egyedi hőmennyiségméréséről szóló ajánlatához, amelyhez maximum 6 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására, valamint ha szükséges a szerződések előkészítésére.

Felelős:            Karvalics Ottó polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

Melléklet

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 20.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina s. k.

címzetes főjegyző