Ma 2023. június 09., péntek, Félix napja van. Holnap Margit és Gréta napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

     82/ 463-176

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 

 • Kincsei János igazgató úrral több alkalommal a BNI-t érintő kérdésekről és a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokról.
 • K. Szabó Imre úrral a DML Európa Kft. Siófok ügyvezetőjével a városközponti Csillag Étterem körforgalma és a Béke utcai leágazás közt megvalósítandó 23 db lámpatestet érintő közvilágítás mintaprojekt előkészítése ügyében. Fentiek részletes műszaki - gazdasági paramétereinek ismertetése és döntés előkészítése ügyében a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre előterjesztés összeállításában állapodtak meg.
 • Kiss Tiborral a Biokom Kft. ügyvezető igazgatójával az önkormányzat 60 napon túli tartozásáról és türelmi időt kért annak kiegyenlítésére. Kiss Tibor pozitívan állt a kérelemhez.
 • Migács Zsuzsanna munkaszervezet-vezetővel az IPA Magyarország-Horvátország Határmenti Együttműködési Program keretében megvalósuló pályázat pénzügyi lebonyolításáról, valamint Rüll Györggyel a Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény igazgatójával, Csik László elnök-helyettessel és Villányi László polgármesterrel a szakmai programok megvalósításáról
 • Bagi Gábornéval és Veszner Ádámnéval, akik bemutatták a Barcs Antológia 2011. kefelenyomatát.
 • Traxler Balázzsal és Szijjártó Attilával a Leader közösség működéséről és az egyesületi tagságról.
 • Több alkalommal Varga Ilona intézményvezetővel a Szociális Központ aktuális kérdéseiről, problémáiról.
 • Rácz Csabával a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi PV kirendeltségének megbízott kirendeltség-vezetőjével, aki beszámolt a polgárvédelem helyzetéről és tevékenységéről.
 • A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló bezárt barcsi hulladéklerakó rekultivációs munkáinak kivitelezését végző Strabag-MML Kft. képviselőjével, Petri Árpád főépítésvezetővel a munkaterület átadás-átvétel ügyében. Tájékoztatást adott továbbá a rekultivációs projekt helyzetéről és a kivitelezési munka megvalósításának ütemtervéről.
 • A G-Tex Kft. képviselőivel, akikkel egyezette, hogy a kéziműszer-összeállítások elszámolásához a szállítónak milyen dokumentumokat kell biztosítania.
 • A nyugati városrész rehabilitációja kivitelezési munkáinak gyorsítása érdekében egyeztető tárgyalásra került sor, melyen részt vettek a kivitelező, a műszaki ellenőr és a hivatal munkatársai. A megbeszélésen egyeztették azokat a kivitelező által felvetett problémákat, amelyek jelenleg akadályozzák a munkák előrehaladását. Különös figyelmet fordítottak a Csokonai utca továbbépítésének megoldására, illetve az Ifjúság utca aszfaltozásának befejezésére. Megállapodtak abban, hogy a tervező és műszaki ellenőr bevonásával olyan műszaki megoldásokat alkalmaznak, amelyek kevésbé érintik a meglévő közműveket, különösképpen a gáz közművet. Egyeztetésre került az is, hogy a helyszíni adottságok miatt hiányzó parkolókat hogyan lehet a legköltségkímélőbben biztosítani.

részt vett:

 

 • az Avermann – Horváth Kft. uniós forrásból elkészült korszerű gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán.
 • a falunapi ünnepségeken Darányban, Háromfán, Rinyaújlakon, valamint Potonyban.
 • és levezette a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülését. Az ülésen Dr. Cserti István városi rendőrkapitány tájékoztatót adott a Kistérségi Bűnmegelőzési Egyeztető Fórum tevékenységéről, valamint a kistérség bűnügyi helyzetéről, továbbá Szijjártó Attila, a Rinya-Dráva Szövetség munkaszervezet vezetője tájékoztatót adott a kiírásra kerülő LEADER pályázatokról.

A TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0002 azonosító számú „Termelőiskola Barcson” című pályázat tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására Bizottságot alakított a Tanács, majd jóváhagyta a „Tanfolyamok, képzések megtartása a fogyatékossággal élő, illetve szenvedélybeteg emberek számára” tárgyú ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

Döntött a Tanács arról, hogy a III. Kistérségi Tehetségkutató verseny megrendezésének támogatására a Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-GY-11-A kódszámú, Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

Döntött a Tanács arról, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények megrendezésének támogatására a Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-GY-11-B kódszámú, Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

Döntött a Tanács arról, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének és módszertani dokumentálásának támogatása (IFJ- KTM-11) című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

A pályázat keretében vállalja a Társulás, hogy 2012. április 30-ig 1 fő kulturális szakembert foglalkoztat.

A Társulás Tanácsa úgy határozott, hogy csatlakozik a Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET rendszeréhez.

Az ülésen a Tanács módosította a Drávamenti Körzeti közoktatási Intézmény alapító okiratát, valamint elfogadta az intézmény 2010/11. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót.

 • városkörzeti találkozóra került sor az Ifjúság és Csokonai utcai problémákkal kapcsolatban. Tájékoztatta a jelenlévőket a kialakult helyzetről és a várható fejleményekről. Az ott lévő lakók részben megértették a problémát, de kérték az Önkormányzatot, vizsgálja meg, hogy a 2011 évi gépjárműadójukat miként tudná elengedni, mert hosszú ideig nem tudták az autókat használni. Kérdeztek még a 2012. évben bevezetendő építményadóról. A polgármester úr ígéretet tett, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az út határidőre (2011. október 17.) elkészüljön.
 • a „Kompetencia alapú oktatást elősegítő informatikai infrastruktúra fejlesztése” című projekt keretében beszerzett informatikai eszközök ünnepélyes átadásán Csokonyavisontán.
 • a BNI igazgatótanácsának ülésén, ahol a város gazdasági helyzetéről tájékoztatta a tanács tagjait.
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, Gazdasági és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságok rendkívüli együttes ülésén.
 • A Képviselő-testület rendkívüli ülésén.

 

megnyitotta, köszöntőt mondott:

 • a Dráva Comp Kft. és az önkormányzat közös összefogásával megvalósult Dráva Makett megnyitó ünnepségén.
 • és koszorúzott a Szent István napi városi ünnepségen.

Aláírták a civil szervezetek támogatási megállapodásait és a támogatási összegek 2011. december 31-i elszámolási kötelezettséggel kifizetésre kerültek.

A Polgármesteri Hivatal Nagytermében, 2011. augusztus 25-én, a polgármester előtt ünnepélyes keretek között kilenc fő tett ünnepélyes állampolgársági esküt.

 

Racsek József alpolgármester úr

 

(alpolgármester és polgármester közös programjainak részletes leírása polgármester úr programjainál olvasható)

 

részt vett:

 • a Csokonai utcában tartott lakossági fórumon.
 • az Avermann – Horváth Kft. uniós forrásból elkészült korszerű gyártócsarnokának ünnepélyes átadásán.
 • a Dráva Makett ünnepélyes átadásán.
 • Szulokban, Potonyban a falunapi ünnepségeken.
 • és koszorúzott a Szent István napi városi ünnepségen.
 • a Mecsek-Dráva Társulási Tanács rendkívüli ülésén ahol megválasztásra kerültek a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt keretében Regionális Hulladékkezelő Központok kialakítása FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjai és döntöttek Szakmai Zsűriének összetételéről.
 • a nyugati városrész rehabilitációja kivitelezési munkáinak gyorsítása érdekében tartott egyeztető tárgyaláson (lásd polgármester úr programjában).
 • az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság rendkívüli ülésén.
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, Gazdasági és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságok rendkívüli együttes ülésén.
 • a Képviselő-testület rendkívüli ülésén.
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Oktatási, Művelődési, Sport, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein.
 • Katz Zoltán meghívására Csokonyavisontán a „Korona” Étteremben megrendezett projektnyitó rendezvényen.

megnyitotta és köszöntőt mondott:

 • köszöntötte Márkus Sándornét Barcs Város Szépkorú lakóját, augusztus 5-én, 90. születésnapján, átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő plakettjét.

A polgármesteri fogadónapokon a lakossági ügyfeleket fogadta.

Barcs, 2011. szeptember 9.                         

 

 

 

Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.


Barcs Város Önkormányzatát érintő pályázati lehetőségek összefoglalása

Időszak: 2011. 07. 22 - 2011. 09. 06.

Sor-szám

Pályázat címe

Pályázat rövid összefoglalója

1.

Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázata

 

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

Pályázhat:

- Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
- Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet: Gyűjteménygyarapításra

Altéma kódszáma: 2309

Pályázni a 2012. június 30-ig megvalósuló programokra lehet.

Igényelhető támogatás: maximum 1 000 000 Ft/pályázat

Határidő: 2011.09.19, Érvényes: 2011.09.19

 

2.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott)

A pályázat kódja: IFJ-GY-11-C

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek képviselői, valamint az ifjúsági szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére. A képzéseken való részvétellel a szervezetek tevékenysége, szolgáltatásainak hatékonysága növekszik, projektjei fenntarthatóbbá válnak, kapcsolatrendszere bővül, a fiatalok szociális, állampolgári kompetenciája fejlődik.

A pályázaton minimum 200 000 Ft, maximum 800 000 Ft támogatás igényelhető.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 1. és 2012. április 30. közé eső időszak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek)

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel

- egyházak, egyházi szervezetek

- egyházi fenntartású intézmények,

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,

- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. szeptember 9. 24.00 óra

3.

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (utófinanszírozott)

A pályázat kódja: IFJ-GY-11-B

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén - megvalósuló rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek- és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázaton minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft támogatás igényelhető.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 15. és 2012. március 31. közé eső időszak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek)

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel

- egyházak, egyházi szervezetek

- egyházi fenntartású intézmények,

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények.

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. szeptember 9. 24.00 óra

4.

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (előfinanszírozott)

A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén - megvalósuló rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek- és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázaton minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft támogatás igényelhető.

pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. szeptember 1. és 2012. április 30. közé eső időszak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek)

- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel

- egyházak, egyházi szervezetek

- egyházi fenntartású intézmények,

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,

- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények.

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. szeptember 9. 24.00 óra

5.

Pályázati felhívás az európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból a helyi vidékfejlesztési stratégiák leader fejezetének végrehajtásához 2011.

A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

A pályázat a LEADER rendelet alapján az alábbi jogcímekre nyújtható be:

3.7.1 közösségi célú fejlesztés,

3.7.2 vállalkozási alapú fejlesztés,

3.7.3 rendezvény,

3.7.4 képzés,

3.7.5 tanulmányok,

3.7.6 térségen belüli együttműködés.

6.

Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-3.3.0/09-11

Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális

fejlesztése

Az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése a cél.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke az elszámolható költségek arányában

- Nem központi költségvetési szervek esetén: maximum 90%

- Központi költségvetési szervek esetében: 100%

Az igényelhető támogatás mértéke minimum 10 millió Ft és maximum 80 millió Ft.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- Központi költségvetési szerv és intézménye (pl. nemzeti park igazgatóság)

- Köztestületi költségvetési szerv

- Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok

- Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik

- Állami erdőgazdasági Zrt-k

- Alapítvány (beleértve a közalapítványt)

- Egyesület

- Egyház és egyházi intézmény

- Közhasznú társaság

- Közhasznúvá minősített nonprofit gazdasági társaságok.

A pályázatok benyújtásának első napja: 2011. augusztus 22.

A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.

J E L E N T É S

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 173/2011. (VIII.30.) sz. határozatával az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 20.§ g) pontja alapján lemondott a közterületek használatáról és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/1999. (VII.2.) számú rendeletének 2. mellékletében meghatározottak szerinti közterület használati díj beszedéséről, és felhatalmazta a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közterület használati szerződés aláírására, azzal, hogy a megállapodás teljesítését a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

A szerződés aláírásra került.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 162/2011. (VII.28.) sz. határozatával:

 1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Bölcsődéjének Szakmai programját és Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
 2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát a Pedagógiai Program változásának megfelelően dolgozza át, és terjessze be jóváhagyásra a nevelési év megkezdése előtt a Képviselő-testület elé.

Az érintetteket a döntésről értesítettük.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 163/2011. (VII.28.) sz. határozatával a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével egyetértett, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 2. a) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

 1. A)A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re módosítja.
 2. B)Elrendelte a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Az átszervezést követően a BNI alapdokumentumait - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálni, módosítani, - a nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testülettel és a társulás tagjaival is - elfogadtatni szükséges.

Az átszervezés – tagintézmény megszűnés, új intézményegység létrehozása - érinti a vezetési struktúrát, az igazgatótanács összetételének változását, melyet az intézmény SZMSZ-ében rögzíteni szükséges, továbbá a KJT hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenni a szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedéseket.(1. Számú Tagóvoda eddigi vezetője vezetői megbízása visszavonása, Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjének megbízása.)

Intézkedni kell arról, hogy az alapító okirat módosítását követően az érintett intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név szerepeljen.

 

A módosítások átvezetésre kerültek. A Magyar Államkincstár és az érintetteknek az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok megküldésre kerültek.

A BNI alapdokumentumai jelen képviselő-testületi ülésre kerültek beterjesztésre.

A szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedések megtörténtek.

Az intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név módosítása megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 164/2011. (VII.28.) sz. határozatával

 1. 1.a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 90.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák Tagintézményeinek felvételi körzetét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
 2. 2.Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontját Barcs városban 2011. augusztus 29. és 30. napjában határozta meg.
 3. 3.A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy az óvodai felvételi körzeteket és az óvodai beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

Az érintetteket a döntésről értesítettük. A módosított körzethatároknak megfelelően megtörtént a beíratás.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 168/2011. (VII.28.) sz. határozatával az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint szabályozott jogkörében eljárva a barcsi 953/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében kötött adásvételi szerződés teljes ismeretében elővásárlási jogával nem kíván élni, arról jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten lemond.

A Képviselő- testület felhatalmazta a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

A lemondó nyilatkozat aláírásra és megküldésre került.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 170/2011. (VII.28.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére három személyt felvett és két személy törlésre került.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettük.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 171/2011. (VII.28.) sz. határozatával 22 személy bérleti szerződését 2011. szeptember 30. napjáig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Az érintetteket a döntésről értesítettük.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 155/2011. (VII.12.) sz. határozatával „Barcs Város Önkormányzatának közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék begyűjtése és elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítása 10 éven keresztül” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében érkezett ajánlat elbírálását a Bírálóbizottság javaslata alapján, az alábbiak szerint fogadta el:

Az ajánlatkérő az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot tevő „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft.-t (7636 Pécs, Siklósi u. 52.) hirdeti ki nyertesként, és felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt szerződéses feltételekkel kerüljön sor a szerződés megkötésére, és felhatalmazza annak aláírására.

Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet - a közbeszerzési eljárás eredményeként felmerült - módosítását.

A szerződés megkötésre és aláírásra került. A rendelet módosítása megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 148/2011. (VI.16.) sz. határozatával a mellékelt 1-2/M5a, 2/5 Mb és a T-M5 szabályozási és településszerkezeti terv módosítását elfogadta.

 

A módosítás átvezetése megtörtént.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2011. (III.31.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban is az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2011. (VIII.30.) sz. határozatával a

72/2011. (III.31.) számú határozatát az alábbiakkal egészítette ki:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. korlátozottan fogalomképes ingatlanokat forgalomképes ingatlanná minősíti át 2011. október 31-ig.

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződésében vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. ingatlanok 892 mFt összegű terhelésére vonatkozó biztosítéki szerződéseket (keretfinanszírozási szerződés és keretbiztosítéki jelzálog szerződés) az OTP Bank Nyrt.-vel legkésőbb 2011. november 15-ig megköti, illetve a keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetése érdekében az illetékes földhivatalnál eljár.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

A folyószámla szerződés megkötésre került 2011. december 08-ig a fenti feltételekkel.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 76/2011. (III.31.) sz. határozatával a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár Szakmai Kollégium pályázata konstrukciójára a Barcsi Városi Könyvtár berendezései címmel pályázatot nyújt be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével: könyvtári polcok és hozzá kapcsolódó berendezések.

A Barcsi Városi Könyvtár berendezéseinek fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 2.200.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 1.980.000.- Ft, vagyis a pályázati önerő 220.00.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2011. évre eső saját erőt, 220.000.- forintot a 2011. évi költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék kerete terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnál, a minél nagyobb mértékű anyagi támogatás elérése érdekében, valamint felkérte a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A támogatási szerződés aláírásra került. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2011. (III.17.) sz. határozatával a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a bérpótló juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos egyéb feltételek, a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó rendeleti szabályozás lehetőségére a 2011. szeptember havi Képviselő-testületi ülésén visszatér.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2011.(III.17.) számú határozatában döntött arról, hogy a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a bérpótló juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos egyéb feltételek, a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó rendeleti szabályozás lehetőségére a 2011. szeptember havi Képviselő-testületi ülésén visszatér.

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:Szt.) 35. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI törvény 58. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezése alapján – figyelemmel az 54. § (3) bekezdésben foglaltakra – 2012. január 1-jén hatályát veszti az Szt. 35. § (2) bekezdése.

Ugyanakkor a 2011. évi CVI törvény 20. §-ával az Szt. 33. §-át kiegészítető (7) bekezdés a települési önkormányzat számára az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeinek rendeletben történő előírására ad lehetőséget. Így 2012. január 01. napjától a rendszeres szociális segély ellátásra is előírható a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltétel. Jelenleg 82 személy részesül rendszeres szociális segély ellátásban.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítás alapján „azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, akinek 2011. augusztus 31-én bérpótló jogosultsága áll fenn, 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak kell tekinteni.”

A fenti módosításokat figyelembe véve, javaslom az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeinek, a lakókörnyezetre vonatkozó előírásoknak - a jogszabályi felhatalmazással élve – rendeletben történő szabályozása lehetőségének megvizsgálását.

Javaslom továbbá, hogy a rendeleti szabályozás lehetőségére a 2011. december havi ülésén térjen vissza a testület, elkerülve ezzel önkormányzati rendeletünk rövid időn belüli, többszöri módosítását.

Barcs Város Képviselő-testülete 38/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta, hogy a Rákóczi-szabadságharc emlékoszlopának, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékkövének és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékoszlopának áthelyezését a lakossággal és a civil szervezetekkel történt egyeztetéseket követően a pályázati lehetőségek figyelembevételével valósítsa meg.

A civil szervezetekkel az egyeztetések megtörténtek. A pályázati lehetőségek figyelése folyamatban van.

 

 

B a r c s, 2011. szeptember 9.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. szeptember 9.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 109/2011.(IX.08.) számú határozatával a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2010. (XII.15.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi munkatervét a következőképpen módosította: a 2011. szeptember 15-i Képviselő-testületi ülés kezdetének időpontja 16 óra.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottsága a 69/2011.(IX. 06.) számú határozatával egy kérelmező lakásbérleti szerződés hosszabbítási kérelmét elutasította.            

Barcs Város Képviselő-testülete Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

Barcs Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottsága a 153/2011.(IX. 06.) számú határozatával egy kérelmező lakásbérleti szerződés hosszabbítási kérelmét elutasította.            

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság 47/2011.(VII.20.) számú határozatával felkérte Karvalics Ottó polgármestert, országgyűlési képviselőt a 2011. évi Szent István napi ünnepség szónoki teendőinek ellátására.

A polgármester akadályoztatása esetén, a bizottság Racsek József alpolgármestert kérte fel az ünnepség szónoki teendőinek ellátására.

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság a 49/2011.(VII.28.) számú határozatával a Pécsi UNIVERSITAS kollégiumban lévő önkormányzati kollégiumi férőhelyek betöltésére pályázatot írt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 19/2011. (VIII.01.) STÖ sz. határozatával jóváhagyta 278.505.- Ft kifizetését a falunapi programokra.

 

B a r c s, 2011. szeptember 9.

 

 

                                                                                               Karvalics Ottó

                                                                                                 polgármester

 

 

 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. szeptember 9.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

K I M U T A T Á S

a jegyzői hatáskörben hozott döntések alapján

2011. január 01.- augusztus 31-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                         e/ft                                                                                      

 

2011. évi

előirányzat

2011.06.30-ig

kifizetett

2011.07,08.hó

Teljesítés

összesen

Rendszeres szociális segély

Bérpótló juttatás

Időskorúak járadéka

Gyermekvédelmi kedvezmény

Ápolási díj

-         normatív

Óvodáztatási támogatás

 

18 468

 

196 337

 

650

 

12 760

 

 

24 613

 

1 000

 

9 719

 

84 626

 

325

 

-

 

 

11 131

 

510

 

 

3 993

 

23 402

 

108

 

6 165

 

 

4 151

 

-

 

13 712

 

108 028

 

433

 

6 165

 

 

15 282

 

510

Közgyógyellátás

Közlekedési támogatás

 

300

 

1 200

 

236

 

780

 

55

 

-

 

291

 

780

Segélyek összesen   :

255 328

107 327

37 874

145 201

Ápolási díj TB járuléka

5 811

2 324

937

3 261

Dologi kiadás

2 200

1 078

410

1 488

Összesen

263 339

110 729

39 221

149 950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I M U T A T Á S

a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései alapján

2011. január 01.- augusztus 31-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                   e/ft                                                                                      

 

2011.évi

előirányzat

2011.06.30-ig

kifizetett

2011.07,08.hó

Teljesítés

összesen

Lakásfenntartási támogatás

-         normatív

-         méltányossági

 

Ápolási díj

-         méltányossági

Lakbértámogatás

 

 

25 056

5 040

 

 

16 992

 

 

1 680

 

 

12 813

2 588

 

 

6 744

 

 

582

 

 

 

3 795

850

 

 

2 031

 

 

95

 

 

 

16 608

3 438

 

 

8 775

 

 

677

Átmeneti segély, egyszeri méltányossági segély  

(bérlettérítés, közüzemi díj)

Temetési segély

Köztemetés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

25 000

 

 

 

 

1 200

 

5 000

 

3 000

 

10 268

 

 

 

 

232

 

797

 

294

 

2 281

 

 

 

 

116

 

384

 

1 844

 

12 549

 

 

 

 

348

 

1 181

 

2 138

Segélyek összesen   :

82 968

34 318

11 396

45 714

Ápolási díj TB járuléka

4 078

1 296

541

1 837

Dologi kiadás

300

78

67

145

Összesen

87 346

35 692

12 004

47 696

2011. 07. 01-2011. 08. 31. között egyedi ügyekben hozott döntések száma:

 

Átmeneti segély megállapítása:                       270 db.

                           elutasítása:                               9 db.

Egyszeri méltányossági segély megállapítása: 52 db.

                                                  elutasítása:       1 db.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:         344 db.

                                                 elutasítása:           2 db.

Temetési segély megállapítása:                           5 db.

Köztemetés megállapítása:                                 2 db.

Lakásfenntartási támogatás megállapítása:   39 db.

                                                 elutasítása:           3 db.

                                                 megszüntetése:     0 db.

 

 

Választás 2022