Ma 2024. április 15., hétfő, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

 

 

 

 

 

……….sz. napirendi pont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

 

a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emeléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28. -i ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. július 23-án a 127/2007. (VII.23.) számú határozatában döntött a „Barcs 2019” elnevezésű, 700.000.000.- Ft össznévértékű svájci frank alapú zártkörű kötvény kibocsátásáról. A kötvény futamideje 12 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 0,525 % kamattal.

 

2008. március 20-án Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2008.(III.20.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a „Barcs 2020” elnevezésű 400.000.000.- Ft össznévértékű svájci frank alapú (EIB refinanszírozás igénybe vételével) zártkörű kötvény kerüljön kibocsátásra. A kötvény futamideje 10 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 1,4 % kamattal.

 

Mindkét kötvény esetében a tőketörlesztés évente két részletben április 15. és október 15. határidővel kerül visszafizetésre.

 

2011. április 15-én az Önkormányzat nem tett eleget a kötvények esetében a tőkefizetési kötelezettségének, mivel az Önkormányzat lejáró folyószámla hitelét és esedékes kötvény visszavásárlási kötelezettségét az OTP Bank 2 hónapra prolongálta 2011. június 15-ig. 2011.   OTP Nyrt. Ö-537/2011. számú levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a „Barcs 2019” elnevezésű kötvény 211.400 CHF összegű tőketörlesztését és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvény 124.445 CHF összegű tőketörlesztését  2011. október 15-ig prolongálta. A tőketörlesztés prolongációja sem szerződésmódosítással, sem okiratcserével nem jár.

 

A fizetendő tőke összege 2011. április 15-én a „Barcs 2019” kötvény esetében: 211.400 CHF, az OTP deviza eladási árfolyama 2011. április 15-én 213,33 Ft/CHF, a fizetendő összeg: 45.098 eFt, a „Barcs 2020” kötvénynél a fizetendő tőke összege 124.446 CHF, az OTP deviza eladási árfolyama 2011. április 15-én 213,33 Ft/CHF, a fizetendő összeg 26.548 eFt, összesen: 71.646 eFt lett volna.

 

2011. májusában Barcs Város Polgármestere az elvégzett átvilágítás megállapításai, valamint Barcs Város Képviselő-testülete meghozott határozatai alapján elküldte az OTP Nyrt-nek a költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervet. Az elkészült terv alapján kérte az Önkormányzat a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények esetében a tőketörlesztés 2 évvel történő prolongálását azzal, hogy 2011 és 2012 években az Önkormányzat 5-5 millió forint tőketörlesztési kötelezettséget tud vállalni.

 

 

Az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte Barcs Város Polgármesterénél a kötvények kamatfelárának 4 %-os emelését. Az emelést egyrészt a kötvények kibocsátása óta eltelt időszak pénzpiaci változásai, a CHF deviza forrásköltségének rendkívüli mértékű növekedése, másrészt az Önkormányzat megnövekedett finanszírozási kockázata indokolja. Tekintettel a 2011-ben zajló pénzpiaci folyamatokra az OTP Bank Nyrt. kezdeményezni kényszerül a kötvények kamatfelárának megemelését, mert a Bank számára a CHF forrás az elmúlt évi és a jelenlegi költségszintje az Önkormányzattal fennálló üzleti kapcsolatot továbbra is veszteségessé teszi, szükséges lenne a kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatrendszer fenntartása érdekében a kötvények kamatfelárának 2011. április 15-ét követő időszakra vonatkozó módosítása. A jelenlegi forrásköltség alapján a Bank 4 %-os kamatfelár emelést kezdeményez.

 

Az elfogadásra javasolt 4 %-os kamatfelár emelés éves költségvetési vonzatára vonatkozó adatokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A 2011. költségvetési évet terhelő kamatterhek három negyedévre vonatkoznak. A kalkulált összegre vonatkozó adatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

 

Barcs, 2011. július 13.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények kamatfelárának 4 %-os emelésével 2014. évig elviekben egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás kezdeményezésére azzal a kikötéssel, hogy a módosított szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület a tervezett szerződés-módosítás megismerése után dönt annak aláírásáról.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. július 13.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző