Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é t ő l

Barcs Város Képviselő-testülete 2011. július 28-i ülésére

……….. sz. napirend

Előterjesztés a parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosításáról

 

A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. május 31-i ülésén elfogadásra került a 21/2011. (V.31.) számú Társulási Tanács határozat, mely szerint a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 2011/9. számú, a parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramra.

A Társulás vállalja, hogy 2011. július 1. és 2011. augusztus 31. között 45 főt 2 hónapos időtartamra a pályázat keretében foglalkoztat. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás a pályázat keretében 8.014.050.- Ft támogatást igényelt.

A program keretében vállalt önerő – a munka alkalmassági vizsgálat költsége, valamint a kis-értékű tárgyi eszközök és munkaruha ÁFA vonzata – 417.375.- Ft. A munka alkalmassági vizsgálat költségének forrása a Társulás 2011. évi költségvetésének általános tartaléka. A kis-értékű tárgyi eszközök és a felmerülő munkaruha költségek ÁFA vonzatát a programban résztvevő települések az általuk foglalkoztatott létszám alapján vállalják.

Barcs Város Önkormányzata esetében 14 fő foglalkoztatására kerül sor 2011. július 1. és 2011. augusztus 31. között. A Barcs városára jutó önerő 103.250.- Ft a foglalkoztatás megvalósításához. A szükséges önerő összegét Barcs Város Önkormányzata, a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.

A program költségeinek részletes bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal értsen egyet.

 

Barcs, 2011. július 05.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson önerőt a parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramra.

A biztosított önerő 103.250.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. július 05.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző