Ma 2022. október 04., kedd, Ferenc napja van. Holnap Aurél napja lesz.

 

Barcs Város Önkormányzata

Hivatásos Tűzoltósága

7570 Barcs, Béke u. 81.

Tel.: 82 / 463 - 128

Fax: 82 / 463-128/113

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

………….. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16 -i ülésére.

Az Önkormányzati Tűzoltóság munkáját a képviselőtestület 2008. június 15-i ülésén tárgyalta. Az állam kötött felhasználású normatíva formájában az önkormányzatokon keresztül finanszírozza a tűzoltóságok működését. A fejlesztésekhez pedig pályázatok formájában meghatározott önrész vállalásával a fenntartó önkormányzat járul hozzá. A vizsgált időszakban a működésünkkel kapcsolatban probléma nem merült fel.

 

A vizsgált időszakban folyt egy szakmai átvilágítás is, ami a tűzoltóságok kategória besorolásában jelentett változást, területvédelemről lakosságvédelemre állt át a tűzoltóság. Röviden azt jelenti, hogy a működési területet nem lehet egy minimális szintű védelem nélkül hagyni, vagyis nem lehet egy időben a működési területen kívülre riasztani az egyes fecskendőt és a vízszállítót.

Ez számunkra pozitív irányú változást jelentett, mivel a napi szolgálati létszámunk nyolcról kilenc főre nőtt. A szükséges szolgálati létszám biztosítására kizárólag a szolgálati vonalra hat főt szerelhettünk fel. Ezzel párhuzamosan azonban meghatározták a szereken vonultatható legkisebb létszámot és ettől eltérést nem engedélyeztek.  A kategória besorolást évente felülvizsgálják annak érdekében, hogy a szükséges korrigálásokat végre tudják hajtani, így a technikai állomány tábla módosítása következtében a napi készenléti létszámunk 10 főre emelkedett.

 

A vizsgált időszakban a vezetés, irányítás körében az alábbi feladatokat kezeltük kiemelten:

 

 • A jogszabályokon alapuló szakmai tevékenységek (tűzoltás, műszaki mentés, tűzmegelőzés, katasztrófa-elhárítás) koordinálása, irányítása.
  • A jogszabályokon alapuló alap tevékenységeket kiszolgáló tevékenységek (személyzeti, munkavédelem, műszaki) koordinálása, irányítása.
  • A költségvetési törvényben a tűzoltóság számára meghatározott normatíva jogszabálynak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a fenntartó önkormányzat irányába a tűzoltóság szakmai érdekeinek megfogalmazása.
  • A fejlesztési lehetőségek maximális kihasználása a tűzoltóság fejlődése érdekében, az önkormányzat lehetőségeinek függvényében, a megvalósulás érdekében folyamatos kapcsolattartás a döntéshozókkal.
  • A nyugállományba vonulások és a kategóriamódosítás következtében bekövetkező létszámváltozásból adódó személyi utánpótlás kiválasztása, felszerelése, folyamatos képzése.
  • A tűzoltóság működésével kapcsolatos okmányok naprakészen tartása.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete a tűzoltóság Alapító Okiratát a 66/2008. (III.20) számú határozatának I. pontjával jóváhagyta, egyidejűleg a 130/1995. (VI.15) számú határozatával elfogadott és többször módosított Alapító Okiratot hatályon kívül helyezte. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete a jelen Alapító Okiratot a 133/2009.(VI.18.) számú határozata 2.7. pontjával módosította.

 

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, melyet Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 225/2009. (X.15.) számú határozatával jóváhagyott, egyidejűleg a 129/2008. (VI.19.) számú határozatával elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezte.

 

A rendelkezésre álló létszám az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével a Barcs Város Polgármestere által jóváhagyott Szervezeti Állománytáblázat szerinti, jelenleg 49 fő. A központi költségvetésből finanszírozott létszám 50 fő. A szeptemberben induló alapfokú tanfolyamra 1 főt beiskolázunk.

 

Az elmúlt időszakban a személyi állományunk nagymértékben megfiatalodott, kicserélődött, ami jelentős feladatot adott az állomány szakmai ismereteinek átadásában és szinten tartásában, a megfelelő gyakorlat megszerzésében.

 

A folyamatos munkavégzés érdekében a szakmai iránymutatásokat figyelembe véve elkészítjük az éves munkatervet, a mellékleteivel együtt, és a benne foglaltakat folyamatosan végrehajtjuk.

 

A vezetői, irányítói tevékenységet segíti a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott belső szabályozások rendszere illetve a folyamatokba beépített ellenőrzések rendszerére vonatkozó szabályozások.

 

Minden évben december 10-ig elkészítjük az adott évre vonatkozó teljesítményértékelést, a parancsnok mindegyiken részt vesz.

 

A város vezetésével kiváló a munkakapcsolat, ez elmondható a kistérségről, valamint a társszervekkel fenntartott kapcsolatról is.

 

A parancsnoki gondoskodás keretében évente egy alkalommal megvendégeljük a nyugállományba vonult kollégáinkat. A kerek évfordulójukat ünneplőket szerény ajándékkal köszöntjük.

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az állomány szociális helyzetét és a lehetőségek függvényében igyekszünk a problémákat megoldani, e munkát segíti a szociális bizottság.

 

Az állomány összekovácsolása érdekében a Képzési Tervben megfogalmazottakon túl sportversenyeken veszünk részt az ország szinte minden részében.

 

A szakmai irányításunkat ellátó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2005. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakra eső tevékenységünket 2010. március 22 – 26. között komplex ellenőrzés keretében vizsgálta. Az ellenőrzés kiterjedt a vezetés, irányítás tevékenységére, melyet jól megfelelt-re értékeltek, kiterjedt a személyzeti és munkaügyi tevékenységre, melyet kiválóra értékeltek, a tűzmegelőzési tevékenységre, melyet összességében kiválóra értékeltek, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységre, melyet jól megfelelt-re értékeltek, a minősített időszaki felkészülésre, melyet jól megfeleltre értékeltek, és a munkavédelmi feladatok ellátására, melyet kiválóra értékeltek.

 

Pályázataink

 

2005-ben pályáztunk a híradóügyelet fejlesztésére 17 millió forint értékben, valamint egy úgynevezett kombinált szerre. A pályázatokból a híradó ügyeleti rendszer fejlesztése 2007-ben megvalósult.

 

2007-ben nagyértékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés, védőruházat és védőfelszerelés kategóriában 20 millió forint értékben az alábbi eszközökre pályáztunk: 30 darab komplett Vektor 07 típusú bevetési védőruha, LUKAS típusú hidraulikus feszítő és vágó berendezés, 12 készlet AGA típusú légzőkészülék, 45 darab MSA AUER Gallett védősisak, 30 pár 3091 S3 REXI típusú bevetési védőcsizma, 6 darab IS típusú mozgásérzékelő. A pályázott eszközöket a mozgásérzékelő, valamint légzőkészülékek kivételével megkaptuk.

 

2007-ben pályáztunk egy erdőtüzes gépjármű fecskendőre 135 millió forint értékben, melynek 20%-os önrészét a fenntartó önkormányzat és a területünkön lévő önkormányzatok biztosították, lakosságuk lélekszámának megfelelő arányban. A gépjárműfecskendőt 2010-ben rendszerbe tudtuk állítani.

 

2010-ben nagyértékű tűzoltási és műszaki mentőfelszerelés, védőruházat és védőfelszerelés kategóriában 10 millió forint értékben az alábbi eszközökre pályáztunk: FOX III típusú kismotorfecskendő, BWA 4,50 Open típusú csónaktest a kötelező felszerelésekkel, Honda BF 40 típusú csónakmotorral, szállító utánfutóval, Honda WT 40 típusú szivattyú, 4 darab motorfűrész, 50 pár Patron Fire típusú tűzoltó védőkesztyű. A pályázott eszközöket még nem kaptuk meg.

 

A műszaki fejlesztések keretében 2008-ban a takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően önerőből lecseréltük az ügyintézői gépjárművet, valamint 2010-ben a korábbi Lada Niva helyett egy Ford Ranger típusú gépjárművet állítottunk rendszerbe.

 

Néhány jogszabályváltozás, amely közvetlenül befolyásolta tevékenységünket:

 

2006-os főbb jogszabályváltozások

 

 • 2006. évi VIII. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról
 • 2006. évi XCIV. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról
 • 18/2006. (I.26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 • 4/2006. (I.20.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II.12.) BM rendelet módosításáról
 • 7/2006. (II.10.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
 • 11/2006. (III.14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi szabályzatáról
 • 18/2006. (IV.6.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I.9.) BM rendelet módosításáról
 • 20/2006. (IV.19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
 • 12/2006. (VIII.3.) IRM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III.14.) BM rendelet módosításáról
 • 28/2006. (XI.9.) IRM-ÖTM együttes rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről
 • 1/2006. (VI.26.) ÖTM rendelet a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati szabályzatának kiadásáról
 • 2/2006. (V.26.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 • 6/2006. (XI.20.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományáról szóló 7/2006. (II.10.)

BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I.9.) BM rendelet módosításáról

 • 7/2006. (XI.23.) ÖTM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI.30.) BM rendelet módosításáról
 • 586/B/1998. AB határozat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § (1) bekezdése, 47. § (1) bekezdés f) pontja, továbbá a törvény egésze, valamint a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4)-(6) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, valamint a rendelet egésze alkotmányellenességének vizsgálatáról

 

2007-es főbb jogszabályváltozások

 

 • 12/2007. (III.13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
 • 3/2007. (II.13.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 • 2007. évi LXXIX. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
 • 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 • 11/2007. (IV.24.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
 • 12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • 2007. évi CXXII. törvény a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról
 • 390/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 64/2007. (XII.23.) IRM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II.23.) BM rendelet módosításáról
 • 31/2007. (X.25.) ÖTM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I.9.) BM rendelet módosításáról
 • 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról
 • 35/2007. (XI.29.) ÖTM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI.30.) BM rendelet módosításáról
 • 36/2007. (XII.6.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 • 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról

 

2008-as főbb jogszabályváltozások

 

 • 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 14/2008. (III.27.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 • 19/2008. (III.28.) ÖTM rendelet a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról
 • 5/2008. (II.18.) IRM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II.23.) BM rendelet módosításáról

2009-es főbb jogszabályváltozások

 

 • 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet, a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
 • 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
 • 193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
 • 212/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet, a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 • 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet
 • az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet  a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről
 • 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet,  a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 246/2009. (XI. 3.) Korm. Rendelet, a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 261/2009. (XI. 26.) Korm. Rendelet, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 • 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
 • 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 • 34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
 • 77/2009. (XII. 28.) IRM rendelet egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek adózással és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
 • 78/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet, egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról
 • 79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM együttes rendelete, egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról

 

2010-es főbb jogszabályváltozások

 

 • 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
 • 116/2010. (IV. 15.) Korm. Rendelet, egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 177/2010. (V. 13.) Korm. Rendelet, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 33/2010. (V. 12.) IRM-ÖM együttes rendelet, a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendeletnek a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról
 • 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet, a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosításáról
 • 19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 • 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosításáról
 • 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról
 • 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
 • 2010. évi CXLVII. Törvény, Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
 • 276/2010. (XII. 15.) Korm. Rendelet, Az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 278/2010. (XII. 15.) Korm. Rendelet, A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 289/2010. (XII. 21.) Korm. Rendelet, Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
 • 329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, Egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami főépítészi szervezetet érintő rendelkezések módosításáról
 • 351/2010. (XII. 30.) Korm. Rendelet, Egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
 • 10/2010. (XII. 22.) BM rendelet Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról
 • 14/2010. (X11.31.) BM rendelet, A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
 • 16/2010. (XII. 31.) BM rendelet, A hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 16/2010. (XI. 26.) BM utasítás, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszeréről
 • 1282/2010. (XII. 15.) Korm. Határozat, A rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításához szükséges intézkedésekről

 

 

 

 

 

2011-es főbb jogszabályváltozások

 

 • 2011. évi XXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 • 10/2011. (II. 22.) Korm. Rendelet Az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az „Életmentő Emlékérem” adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 21/2011. (III. 2.) Korm. Rendelet, A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről
 • 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 2/2011. (II. 22.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításáról
 • 10/2011. (III. 28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (III. 30.) BM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
 • 5/2011. (II. 11.) BM utasítás  a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről

 

 

Sajtó, propaganda, oktatás, önkéntesek segítése

 

Az értékelt időszakban több olyan esemény szervezői, résztvevői voltunk, amelyek nem csak a helyi, hanem a megyei és alkalmanként az országos médiában is hírértékűek voltak, kivívták a sajtó érdeklődését. Ez elmondható részben a saját szervezésű eseményekről, de ide kell sorolni a szélesebb érdeklődésre számot tartó káreseményeket követő korrekt, közérthető, de szakmailag megalapozott tájékoztatást is.

 

Nemzetközi kapcsolataink alakulása:

 

a)      2006 szeptemberében, 2008 júniusában, 2010 júniusában látogatást tettünk a németországi Sinsheimben

 

b)      2009-ben több alkalommal egyeztettünk a verőcei hivatásos tűzoltósággal

 

c)      2009-ben a Dráva-folyón közös életmentési gyakorlatot tartottunk a verőcei hivatásos tűzoltósággal

 

d)      Éves rendszerességgel részt veszünk horvát önkéntes tűzoltó egyesületek évi közgyűlésein

 

e)      2006-ban felvettük a kapcsolatot az ausztriai Knittelfeld tűzoltóságával

 

f)        2006 októberében a barcsi tűzoltóság küldöttsége látogatást tett az ausztriai Knittelfeld tűzoltóságán

 

g)      2008. május 13-15. között részt vettünk a „Balaton 2008” fedőnévvel megtartott nemzetközi katasztrófa-elhárítási együttműködési gyakorlaton, melynek külföldi partnere a Horvát Országos Védelmi és Mentési Igazgatóság

 

h)      2011-ben részt vettünk a nemzetközi Dravis2 elnevezésű Uniós projektben, amely 5 megyét érint. Ennek keretében nemzetközi erdőtűzoltási gyakorlatot tartottunk a középrigóci erdős területen.

2006-ban ünnepeltük a barcsi tűzoltóság fennállásának 125. évfordulóját, melyen a szakmai, és helyi elöljárók mellett a testvérvárosaink küldöttségei is részt vettek.

 

Évente két alkalommal magánszemélyek, illetve a vállalkozók részére ingyenes tűzoltókészülék-ellenőrzési akciót szervezünk az Igazgatósággal közösen. Az akciót a vállalkozók minden évben figyelemmel kísérik, amit a magas részvételi szám is jelez. Engedélyezési eljárások, illetve ellenőrzések során gyakran találkozunk olyan készülékekkel, melyek ekkor voltak ellenőrizve.

 

A tavaszi és nyári időszakban a területünkön megrendezett falunapokon képviseljük a barcsi tűzoltóságot, továbbá technikai bemutatókkal tesszük színesebbé a falunapi rendezvényeket.

A területünkön lévő gazdálkodóknál, ipari vállalkozóknál a tűzvédelmi ismeretekről előadásokat tartunk, igény esetén a tűzvédelmi szakvizsgáztatás lebonyolítását elősegítjük, a tanfolyamok eredményes és tartalmas lebonyolítása érdekében szakmai anyagokat adunk közre.

 

Éves rendszerességgel részt veszünk a városi, és a környező településeken a gyermeknapi rendezvényeken.

 

A területünkön működő 2 önkéntes tűzoltó egyesület munkáját, felszereléssel való ellátását, működését a lehetőségeinkhez mérten segítjük. Az egyesület által megtartott közgyűléseken éves rendszerességgel részt vettünk. Minden évben a tűzoltóversenyre való felkészítésében közreműködünk. 2005-ben Barcson, 2007-ben és 2010-ben Vízváron megszerveztük az önkéntes társadalmi segítők I. fokozatú versenyét. 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben verseny lebonyolításában segítséget nyújtottunk a nagyatádi Tűzoltóság számára.

 

Minden évben az általános iskolák és óvodák számára folyamatos a nyitott szertár akciónk. Az akció keretében a tanulók megismerkednek a tűzoltóság életével, a rendszeresített felszerelésekkel, melyeket tűzoltói felügyelettel illetve segítséggel ki is próbálhatnak.

 

Évente több helyszínen is segítséget nyújtunk az iskolák, óvodák, szociális otthonok területén a tűzriadó gyakorlat lebonyolításában, annak érdekében, hogy ne csak egy formalitás maradjon, hanem valóban végre is hajtsák azt. Erre minden évben sor kerül az intézmények felkérése alapján, valamint az intézmények területén tartott ellenőrző gyakorlatokkal egybekötve is.

 

A mezőgazdasági vállalkozásoknál az aratást megelőző időszakban segítjük a felkészülés tűzvédelmet érintő feladatainak végrehajtását, ennek keretében részt veszünk a gépszemléken, valamint folyamatos tájékoztatást adunk a jogszabályok által előírt tűzvédelmi feladatokról. Felhívjuk az érintettek figyelmét a szabadban való tüzelés veszélyeire, illetve megismertetjük a biztonságos munkavégzés feltételeivel. A szükséges tájékoztatást és figyelemfelhívást megtesszük a területünkön lévő körjegyzőségek és polgármesteri hivatalok felé is.

 

A vizsgált időszak elején éves rendszerességgel részt vettünk a jegyzői kollégiumok ülésén, a jegyzőkkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében. A résztvevőkkel ismertetjük az eltelt időszakban a közös munka során felmerült problémákat, illetve azokra megoldást keresünk. Felhívjuk a jegyzők figyelmét olyan feladatokra, amelyeknek tűzvédelmi vonzatuk van, és mint egy település gazdája, meg kell oldaniuk. Ilyen például tűzgyújtásra vonatkozó helyi rendeletek kiadása. Ezen egyeztetések száma a vizsgált időszakban lecsökkent, mivel a tűzvédelmi hatósági feladatokat közvetlenül a tűzoltóság látja el.

 

A tűzoltóság életéről, illetve a közérdeklődésre számot tartó eseményekről folyamatos tájékoztatást adunk a tűzoltóság honlapján, valamint rendszeresen megjelenünk a barcsmedia.hu internetes felületen, illetve a Somogyi Hírlapban, valamint annak internetes felületén. A sajtóban való megjelenéseinket a titkárságon gyűjtjük, illetve tartjuk nyilván.

 

 

Személyzet és munkaügy

Állománytáblázat száma: 540/4/2010.

hatályos: 2010.05.16.

 

Személyzeti tevékenység az éves munkatervben előre meghatározottak alapján történik.

 

Állománytáblázat alapján engedélyezett létszám (2011.05.20.): 50 fő

 

Jelenleg meglévő létszám: 49 fő

 

Hiány: 1 fő tiszt (szolgálatparancsnok)

1 fő tiszthelyettes (beosztott tűzoltó)

 

Többlet: 1 fő tiszthelyettes (beosztott tűzoltó)

 

Állománytábla szerinti beosztások:

 

Parancsnok:1 fő

 

Közvetlen irányítása alatt: 1 fő kiemelt főelőadó /technikai, anyagi, munkavédelmi/

1 fő főelőadó /személyzeti és munkaügyi/

 

Gazdasági és ügyviteli csoport: 1 fő kiemelt főelőadó /gazdasági vezető/

1 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

Tűzmegelőzési osztály: 1 fő osztályvezető /ki a parancsnokot távollétében helyettesíti/

1 fő főelőadó /tűzmegelőzési/

 

Tűzoltási és műszaki mentési osztály: 1 fő osztályvezető

3 fő szolgálatparancsnok

3 fő szolgálatparancsnok-helyettes

15 fő gépkocsivezető

21 fő beosztott tűzoltó

Létszámhelyzet alakulása

 

Év:

Állománytábla alapján

Engedélyezett létszám (fő)

Meglévő létszám XII. 31-i

állapot

2006.

43+1

42+1

2007.

43+1

44+1

2008.

44+1

49+1

2009.

50+1

50+1

2010.

50

50

2011.

50

49   (05.20.)

 

 

 

 

Év:

Fogyaték   (fő)

Növedék (fő)

2006.

4

3

2007.

5

7

2008.

2

7

2009.

1

2

2010.

3

2

2011.

2

1

Összesen:

17

22

Megszűnések okai

Év

Próbaidő

al.azonnali hatállyal

Közös megegy.

Eü. alkalmatlan-

ság  miatt

áthelyezés

Felmentéssel (ka.)

2006.

-

2

1

1

-

2007.

-

-

4

1

-

2008.

-

-

1

-

1

2009.

1

-

-

-

-

2010.

-

-

2

-

1

2011.

-

1

1

-

-

A változások az állomány 40%-át érintették, úgy hogy 2007-ben lezajlott egy teljes vezetőváltás is.

 

Állománytábla módosítási kérelmet 4 esetben terjesztettünk fel:

 • vezetőváltás miatt, (parancsnokot távollétében helyettesítő személy változása miatt) 2007.05. 31-től hatályos,
 • munkaidő csökkentés létszámbővítése miatt, (plusz 6 fő) 2008.01.01-től hatályos,
 • önkormányzati finanszírozású takarító törlése miatt, 2010.05.16-tól hatályos,
 • gépjárművezetők létszámának növelése a beosztott tűzoltói létszám terhére, 2010.07.01-től hatályos.

 

2005. 01.01-től hatályos a 2005. évi CVXXIX törvény, mely módosította az 1996. évi XLIII tv. (továbbiakban Hszt.) 84. §. /2/ bekezdésében meghatározott szolgálatteljesítési időt és 2008-ig fokozatos csökkentést írt elő az alábbiak szerint:

 

 • 2006 évben éves átlag heti 52 óra
 • 2007 évben éves átlag heti 50 óra
 • 2008 évtől éves átlag heti 48 óra.

 

A szolgálati törvényben foglaltaknak megfelelően a szolgálatteljesítési időt, max. hat hónap, (HSZT 84.§-a)  szabályozni kellett a munkaidő csökkentés miatt. Ezt városi parancsnoki utasításban történt.

 

 • 2006 év második félévében 1352 óra, ami heti 52 óra.
 • 2007 évben félévenként 1350 óra, ami heti 50 óra.
 • 2008 évtől félévenként 1248 óra, ami heti 48 óra.

A fentiekkel párhuzamosan folyt egy szakmai átvilágítás is, ami a tűzoltóságok kategória besorolásában jelentett változást, területvédelemről lakosságvédelemre állt át a tűzoltóság. Röviden azt jelenti, hogy a működési területet nem lehet, legalább egy minimális védelem nélkül hagyni, vagyis nem lehet egy időben a működési területen kívülre riasztani az egyes fecskendőt és a vízszállítót.

Ez számunkra pozitív irányú változást jelentett, mivel a napi szolgálati létszámunk nyolcról kilenc főre nőtt. A szükséges szolgálati létszám biztosítására kizárólag a szolgálati vonalra hat főt szerelhettünk fel. Ezzel párhuzamosan azonban meghatározták a szereken vonultatható legkisebb létszámot és ettől eltérést nem engedélyeztek.

A kategória besorolást évente felülvizsgálják annak érdekében, hogy a szükséges korrigálásokat végre tudják hajtani.

 

Képzések

A barcsi tűzoltóságon az elmúlt években nagymértékű volt a fluktuáció. Demográfiai csere lévén, a személyi állomány, különösen a vonulós állomány, jelentősen megfiatalodott.

Az alapfokú tanfolyamon elsajátított tananyag, csak a „tűzoltó szakma” alapjait biztosítja, melyet folyamatosan bővíteni, gyakorolni és ismételni kell.

A hivatásos tűzoltóság készenléti szolgálatot ellátó állományának napi továbbképzéséről az állományilletékes parancsnok gondoskodik. A továbbképzésre vonatkozó iránymutatást a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a BM OKF adja ki. Az iránymutatás alapján minden év december 15-éig képzési tervet kell készíteni, amelyet a szakmai felügyeletet ellátó szervezet hagy jóvá.

A képzési terv az adott évre vonatkozóan, napi lebontásban tartalmazza a készenléti szolgálatot ellátó személyi állomány tűzoltási és kárfelszámolási, tűzmegelőzési, tűzoltó-műszaki és egyéb elméleti és gyakorlati oktatási rendszerét, háromhetes ciklusban.

 

A barcsi tűzoltóság rendelkezik azokkal a tankönyvekkel, jogszabályokkal, szakirodalommal, folyóiratokkal melyek az oktatott anyag nagy részét lefedik.  Ezeket szolgálati napokon, parancsnoki időben, ha nincs más feladat, bárki tanulmányozhatja. Biztosított az Internet hozzáférés is, ahol szintén sok hasznos, érdekes és új információra lehet szert tenni.

 

A fizikai felkészítéshez szükséges eszközök biztosítottak. A laktanya pincéjében kondicionáló terem, udvarán mászóház és salakos pálya található. Téli időszakban pedig az egyik helyi iskola sportcsarnokát is használhatják a tűzoltók.

 

Az állomány állami és szakmai iskolai végzettsége

a) állami iskolai végzettség   (2011. május 20-ai állapot):

Állomány

Viszony

Eng.

létsz.

(fő)

Meglévő

létsz.

(fő)

egyetemi

főiskolai

középisk.

szakm.

Hivatásos

46

46

2

7

18

19

közalkalmazott

4

3

-

3

-

-

Összesen

50

49

2

10

18

19

b) szakmai iskolai végzettség (2011. május 20-ai állapot)

JPTE

Pollack M. MF.

Tiszti átképző

Tűzvéd. szervező

Kat-tű. tech. képző

Tű.tech. képző

Tű.szakm. képző

Alapfokú tű.képző

2

2

2

4

1

1

33

 

1 fő jelenleg végzi a rendészeti szervező (tűzoltó szervező) szakot a KOK-on, 1 fő pedig ugyanott szeptemberben kezdi meg tanulmányait.

2009-ben a készenléti szolgálatot ellátók valamennyien megszerezték a tűzoltó technika kezelői jogosítványt (feszítő vágó, motoros láncfűrész, emelőpárna, motorfűrész).

Valamennyi gépjárművezető rendelkezik a megkülönböztető jelzés használatára jogosító PÁV I minősítéssel.

KRESZ oktatáson a gépjárművezetők és a szolgálati gépjárművet vezetők évi két alkalommal vesznek részt.

 

 

 

 

 

 

 

Fegyelmi helyzet alakulása

Év:

Fenyítések száma:

2006.

-

2007

4

2008.

6

2009.

2

2010.

6

2011. (05.21.)

0

Összesen:

18

Fenyítési nemek megoszlása

-         Írásbeli figyelmeztetés: 8 alkalommal,

-         Feddés: 5 alkalommal.

-         Megrovás: 3 alkalommal.

-         1 fizetési fokozattal egy évre történő visszavetés: 2 alkalommal.

 

A személyi állomány többségénél az általános magatartási szabályok vonatkozásában, valamint a szolgálat ellátása során tanúsított magatartás megfelelő.  Az esetlegesen előforduló kisebb problémákat a közvetlen felettesek kezelik.

 

A rendszeres alkoholszondás ellenőrzések alkalmával, egyetlen alkalommal sem volt kimutatható alkoholos állapot.

 

Orvosi vizsgálatok

Az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi, melyről nyilvántartás van vezetve. Minden dolgozó rendelkezik érvényes orvosi vizsgálattal.

A tűzoltó technika kezelői igazolványok, és egyéb jogosítványok orvosi alkalmasságának érvényesítését szintén a Somogy megyei Rendőr Főkapitányság Egészségügyi Osztálya végzi.

A szemüveg, illetve fogpótlás költségtérítések kifizetései a jogszabályoknak megfelelően történnek.

 

Elismerések

2006

2007

2008

2009

2010.

2011.

Szolgálati jel

7

2

3

-

-

-

Alkalmazási jogviszony után járó jutalmazás

8

2

7

2

6

1

Soron kívüli előléptetés

4

3

-

-

1

-

Jubileumi jutalom

3

2

7

2

1

3

Kerek születési évfordulón miniszteri emléktárgy

-

1

1

3

-

-

Belügyminiszteri dicséret és pénzjutalom

1

1

-

1

-

-

Tanácsosi cím adományozás

-

-

-

1

-

-

Városi parancsnoki pénzjutalom

4

6

15

18

1

-

Városi parancsnoki dicséret

2

-

-

-

-

-

Miniszteri emléktárgy (disz tör)

-

-

1

-

-

-

Üdülési csekk

9

Minősítések

A próbaidős dolgozók véglegesítésük előtti, valamint a magasabb beosztásba történő kinevezés előtti minősítések minden alkalommal megtörténtek.

A próbaidős dolgozók véglegesítés előtt vizsgát tesznek kijelölt bizottság előtt.

 

Vagyonnyilatkozat

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden érintett határidőre eleget tett.

 

Teljesítményértékelés

A képviselő testület által meghatározott kiemelt célok figyelembevételével a következő évi feladat meghatározás a tárgyévi értékeléssel együtt minden év december 10-ig meghatározásra, illetve értékelésre került.

 

Szociális és kegyeleti tevékenység

A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 39/1997. (VII.18.) BM rendelet és a 47/2001. BM utasítás alapján történik a Tűzoltóságon a szociális és kegyeleti gondoskodás.

A tűzoltóságon szociális bizottság működik, mely kétévente újjáalakul. Feladatait aktualitás szerint látja el.

A bizottság tagjainak a száma 7 fő. (elnök, titkár, 5 fő tag)

 

A vizsgált időszakban az alábbi kifizetések történtek:

Temetési segély: 3 alkalommal

Szülési segély: 11 alkalommal

Eseti szociális segély: 2 alkalommal.

Dolgozóink általános iskoláskorú gyermekeinek minden évben mikulás csomagot adtunk, ünnepség keretében, közös szervezésben a BRDSZ 27. számú alapszervezetével.

 

A személyi állomány tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, illetve középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekei a pénzügyi lehetőségek függvényében beiskolázási segélyben, illetve iskolakezdési támogatásban részesültek 2009-ig. Ezt követően csak a 3 gyermekesek kapják automatikusan a többiek a kafetéria keret terhére igényelhetik.

 

A szociális bizottság ügyrenddel rendelkezik. Az ülésekről jegyzőkönyv minden alkalommal készül. A segélyek kifizetése parancsban, illetve határozatban van rögzítve.  A segélyek összegének megállapítása a jogszabályok figyelembevételével történik.

 

Nyugdíjasokkal való foglalkozás helyzete

A Tűzoltóság nyugdíjasainak létszáma: 53 fő.

Nyugdíjas találkozó megtartása minden évben megtörtént.

Kerek évfordulós születésnapokon a nyugdíjasok köszöntése oklevéllel és emléktárggyal (kulacs, toll, könyv, stb.) minden alkalommal megtörtént.

Miniszter által adományozott emléktárgy átadására a vizsgált időszakban 8 alkalommal került sor.

 

 

Tűzmegelőzési tevékenység

 

Az értékelt időszakban a barcsi Tűzoltóság tűzmegelőzési osztályának 2 fős státusza folyamatosan be volt töltve. A tűzmegelőzési osztályvezető megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezett, a tűzmegelőzési főelőadó a szükséges képesítéseket a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által biztosított időpontokban szerezte meg.

 

A tűzmegelőzési osztály munkájához az értékelt időszakban a személyi feltételeken túlmenően a tárgyi feltételek is biztosítottak voltak.

 

A jogszabályok naprakész követésére Complex jogtárat alkalmaztuk, ezen túlmenően a www.magyaroszág.hu oldalon a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer jogszabálykereső szolgáltatását használtuk. Ebben változás 2010-től következett be, amikortól az OPTEN Informatikai Kft. szolgáltatását vettük igénybe,  2011-től pedig a Menedzser Praxis Kft. Jogtárház elnevezésű szolgáltatását alkalmazzuk a jogszabályok követésére.

 

A tűzmegelőzési munka körülményeiben alapvető változást hozott, hogy az EU-s jogharmonizáció révén a tevékenységünket meghatározó szabványok kötelező alkalmazása megszűnt, illetve a szabványok jelentős része ezen túlmenően hatályon kívül lett helyezve. Nehezíti a munkát, hogy egyes szabványok csak angol nyelven lettek kiadva. A munkavégzés jogi hátterében alapvető változást hozott a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve a 2008. május 1-jén hatályba lépő 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. Ugyanekkora hatással bírt a tűzvédelmi hatósági jogkor tűzoltóságokhoz telepítése a 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet által, amit időközben felváltott a 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet.

 

Tűzvédelmi ellenőrzések értékelése

 

Az átfogó és célellenőrzések az éves tervnek megfelelő ütemezéssel, havonként meghatározott időpontokban kerültek végrehajtásra. Ez utóbbi esetben a mezőgazdasági üzemeknél tartandó aratási és szárítási célellenőrzések kivételt képeznek, mert itt a végzett munkákhoz kellett igazodni az ellenőrzések során. Utóellenőrzések tartására azokban az esetekben került sor, amikor a feltárt hiányosságok száma, illetve súlyossága, esetleg visszatérő jellege indokolja a fokozottabb odafigyelést. Az átfogó és utóellenőrzéseket előzetes kiértesítés alapján tartottuk meg.

 

Az ellenőrzéseink során az alábbi feladatokat minden évben végrehajtottuk:

 

a)      a szolgálati szakág helyismeretei foglalkozásaira, begyakorló gyakorlataira való felkészülés során a tűzmegelőzési osztály egy munkatársa segíti a szolgálatparancsnok bejárását

 

b)      mezőgazdasági vállalkozásoknál az aratást megelőző időszakban segítjük a felkészülés tűzvédelmet érintő feladatainak végrehajtását, ennek keretében részt veszünk a gépszemléken, valamint folyamatos tájékoztatást adunk a jogszabályok által előírt tűzvédelmi feladatokról

 

c)      mezőgazdasági vállalkozásoknál célellenőrzés keretében vizsgáltuk az aratási tevékenységet

 

d)      a mezőgazdasági vállalkozásoknál célellenőrzés keretében vizsgáltuk a szárítási tevékenységet

 

e)      illetékességi területünkön célellenőrzés keretében vizsgáltuk a települési oltóvíz-hálózatokat

 

f)        veszélyes anyagok közúti szállításának ellenőrzése (közösen a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatósággal)

 

2006-ban az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

 

a)      az esetlegesen bekövetkező téves tűzjelzéseket követően a létesítmények területén telepített tűzjelző berendezésekre vonatkozó előírások teljesülését vizsgáltuk

 

b)      témavizsgálat keretében vizsgáltuk a közforgalmú üzemanyagtöltő állomásokat

 

c)      témavizsgálat keretében vizsgáltuk a festéküzletekre vonatkozó követelmények teljesülését

 

2007-ben az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

 

a)      Témavizsgálat keretében vizsgáltuk a mezőgazdasági szemestermény-szárító berendezéseket és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységeket

 

b)      Témavizsgálat keretében vizsgáltuk a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi követelmények teljesülését

 

 

2008-ban az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

 

a)      Témavizsgálat keretében ellenőriztük a pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó előírások teljesítését

 

b)      Illetékességi területünkön lévő bevásárló központokat témavizsgálat keretében ellenőriztük

 

c)      Célellenőrzések keretében vizsgáltuk a területünkön lévő tűzjelző berendezéseket

 

 

2009-ben az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

 

a)      témavizsgálat keretében ellenőriztük a területünkön lévő erdőbirtokossági társulatokat

 

b)      célellenőrzéseket tartottunk a területünkön a klórgázt alkalmazó vízkezelési technológiát felhasználók körében

 

c)      célellenőrzés keretében vizsgáltuk a vízellátó rendszereket

 

 

 

2010-ben az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

a)      oktatási intézmények ellenőrzése

 

b)      pébé gázt forgalmazó, I. kategóriába sorolt cseretelepek ellenőrzése

 

2011-ben az értékelés összeállításáig az alábbi feladatokat vizsgáltuk kiemelten:

 

a)      Zenés-táncos szórakozóhelyek működésének vizsgálata a társhatóságokkal közösen

 

Az ellenőrzéseink alapján az alábbi általános tapasztalatok szűrhetőek le

 

Az ellenőrzött létesítményekben az ellenőrzés végrehajtásának feltételeit biztosították: irat-anyagok a helyszínen rendelkezésre álltak, a létesítmények megtekintése biztosított volt, a felelős vezető, vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a helyszínen tartózkodott.

 

Több esetben előfordult, hogy az ellenőrzések időpontjait az ügyfél kérésére, illetve egyes szolgálati feladatok miatt módosítani kellett, amely bizonyos esetekben a havi betervezett feladatok átszervezését tette szükségessé. Ez éves szinten átlagosan 3 esetben fordult elő. Jellemzően évente 2-4 alkalommal fordult elő, hogy az ellenőrzést azért nem tudtuk megtartani, mert a kérdéses létesítmény az ellenőrzés időpontjában már nem üzemelt.

 

Az ellenőrzések egyik általános tapasztalata, hogy viszonylag nagy számban fordulnak elő olyan hiányosságok, melyek kicsivel több odafigyeléssel, gondosabb munkavégzéssel nem állnának fenn. Ilyen például az iratanyagok naprakészen tartása, készenlétben tartott tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzésének figyelemmel kísérése, tűzi víz-források karbantartása, tűzriadó terv mellékletét képező helyszínrajzok hiányosságai. Az MSZ EN 3 sorozat szerinti tűzoltó készülékek negyed évenkénti vizsgálatait is megszokták már a készenlétben tartásért felelősek. Ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a régebbi, MSZ 1040 sorozat szerinti tűzoltókészülékek gyakorlatilag szinte kiszorultak a piacról.

 

Azokban az esetekben, amikor a feltárt hiányosságok száma, illetve súlyossága indokolta, akkor az adott létesítményben utóellenőrzés tartására került sor. Az elmúlt 5 év során megtartott utóellenőrzések számában kismértékű eltérés tapasztalható. Az átlagnál nagyobb mérvű eltérést 2008-ban az okozta, hogy a tételes helyszíni vizsgálat helyett a hiányzó iratok megküldését, vagy azok beszerzését írtuk elő, amit az ügyfelek teljesítettek is. Általánosan elmondható, hogy azokat a hiányosságokat, amelyeket anyagi ráfordítás nélkül, vagy csekély anyagi ráfordítással meg lehet szüntetni, az utóellenőrzés idejére megszüntetik. Azok a hiányosságok, amelyek csak nagy anyagi ráfordítással szüntethetők meg, az utóellenőrzés során is fennállnak.

 

Az átfogó ellenőrzések során több esetben tapasztaltuk, hogy az elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, illetve a villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát elvégeztetik, de az abban szereplő hiányosságokat már nem, illetve csak részben szüntetik meg. Ezekben az esetekben gyakori, hogy anyagi okokra hivatkoznak. Szintén gyakori ezekben az esetekben, hogy a hibák kijavításának dokumentálására nem fordítanak kellő figyelmet. A villamos hálózat felülvizsgálata során feltárt hibák figyelmen kívül hagyásával a másik probléma a jogszabálysértésen túl az, hogy hamis biztonságérzetet ad. A villamos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatban problémaként merült fel, hogy az eltérő tűzveszélyességi osztályú helyiségekre eltérő a felülvizsgálati gyakoriság, amit nem minden esetben sikerült követni, és a veszélyesebb osztályra nagyobb gyakorisággal előírt felülvizsgálat elmaradt.

 

A tűzvédelmi szolgáltatók tevékenysége néhány esetben kívánnivalót hagy maga után. Területünk jelentős részén négy szolgáltató osztozik, fennmaradó hányadán 3 további szolgáltató, illetve a külső telephelyű vállalkozások pedig a saját szolgáltatójukat is hozzák magukkal. A szolgáltatókról ebben az értékelt időszakban is megállapítható, hogy csak részben tűzvédelmi szolgáltatók, mellette számtalan más feladattal is foglalkoznak, ami a munka színvonalára, a megbízóval való kapcsolat naprakészségére is rányomja bélyegét. A tűzvédelmi szolgáltatókról elmondható, hogy mindegyikük rendelkezik a megfelelő szakmai végzettséggel, vagy megfelelő végzettségű szakemberrel áll szerződésben.

 

A magánvállalkozók területén korábban jellemző tapasztalat volt, hogy a kereskedők nem ismerték kellő mértékben a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Itt elmozdulás figyelhető meg, hiszen sok vállalkozás vesz igénybe tűzvédelmi szolgáltatást, így a főbb követelmények teljesülnek.

 

A területünkön lévő önkormányzatoknál tapasztaltakról elmondható, hogy saját intézményeiknél a tűzvédelemmel nem foglalkoznak kellő mértékben. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs ehhez értő szakember, valamint ezt csak csatolt munkakörben látják el. Ha foglalkoztatnak tűzvédelmi szakembert, azzal kapcsolatban ugyan azokat a problémákat lehet elmondani, mint amit a tűzvédelmi szolgáltatók más egyéb területen végzett tevékenységével kapcsolatban. A települési önkormányzatok közül megkeresésünkre szinte kivétel nélkül a hibák kijavításáról tájékoztattak. Erről az intézmények területén tartott utóellenőrzés keretében meg is győződtünk.

Az egyes intézmények, létesítmények tűzvédelmi szabályzatait értékelve megállapítható, hogy több esetben előfordul, hogy a szabályzat nem kellően részletes, illetve a használati szabályok nincsenek minden egyes helyiségre, illetve tevékenységre kidolgozva. Szintén több esetben előforduló hiba, hogy a tűzvédelmi szabályzat további jogszabályra hivatkozik, ahelyett, hogy tartalmazná a vonatkozó előírásokat, valamint ennek az ellenkezője, hogy olyan létesítési előírásokat is tartalmaz, amelyeket a dolgozóknak a napi munka során nem kell érvényesíteniük. Előfordul, hogy a szabályzat „átdolgozás alatt áll”, aminek az eredménye a dátumok frissítése. Állandó jelenség, hogy az új szolgáltató a korábbi munkáját nem ismeri el, és a saját szabályzatait helyezteti el.

 

A tűzvédelmi ellenőrzések összegzett statisztikája

 

2006-ban összesen 163 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 75 átfogó, 52 cél ellenőrzésre került sor. Ezt 36 utóellenőrzés követte. Az ellenőrzéseket követően 40 szignalizációs intézkedést tettünk, 3 szabálysértési eljárás megindítását kezdeményeztük. 12 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot. bírságot. 1 esetben kezdeményeztünk intézkedést közvetlen tűzveszély miatt, és 2 esetben kezdeményeztük tűzvédelmi bírság kiszabását. 1 esetben tiltottunk el dolgozót a munkavégzéstől. A kezdeményezett szabálysértési eljárások közül 1 esetben 20 ezer forint pénzbírság került kiszabásra, 1 esetben az eljárás megszüntetésre került sor, egy eljárás figyelmeztetéssel zárult. A helyszíni bírságolás során 88 ezer forintnyi bírságot szabtunk ki. A tűzvédelmi bírságolási eljárás során a jegyző 62.500 forint és 80 ezer forint összegben szabott ki bírságot.

 

2007-ben összesen 183 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 76 átfogó, 68 cél ellenőrzésre került sor. Ezt 39 utóellenőrzés követte. Az ellenőrzéseket követően 84 szignalizációs intézkedést tettünk, 2 szabálysértési eljárás megindítását kezdeményeztük. 18 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot. A kezdeményezett szabálysértési eljárások közül egy eljárás figyelmeztetéssel, egy eljárás 10 ezer forint pénzbírság kiszabásával zárult.

 

2008-ban összesen 166 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 84 átfogó, 64 cél ellenőrzésre került sor. Ezt 18 utóellenőrzés követte. Az ellenőrzéseket követően 78 szignalizációs intézkedést tettünk. 7 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot. A helyszíni bírságolási eljárás bírságolás során összesen 54 ezer forint bírságot szabtunk ki.

 

2009-ben összesen 214 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 92 átfogó, 86 cél ellenőrzésre került sor. Ezt 36 utóellenőrzés követte. Az ellenőrzéseket követően 63 szignalizációs intézkedést tettünk, 5 szabálysértési eljárás megindítását kezdeményeztük. 13 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, és 2 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot.  A kezdeményezett szabálysértési eljárások közül 1 figyelmeztetéssel, 4 pedig az eljárás megszüntetésével zárult. Ezeket a szabálysértési feljelentéseket ismeretlen elkövető ellen tettük a barcsi Rendőrkapitányságon. A helyszíni bírságolás során összesen 137 ezer forint bírságot szabtunk ki. Mindkét tűzvédelmi bírság összege 250.000.- forint. Az egyik esetben a megbírságolt cég felszámolásra került, a másik eljárás végrehajtási szakaszban van.

 

2010-ben összesen 278 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 111 átfogó, 112 célellenőrzésre került sor. Ezt 55 utóellenőrzés követte. Az ellenőrzéseket követően 80 hatósági felhívást adtunk ki, 14 szabálysértési eljárás megindítását kezdeményeztük. 5 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, 1 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot. A kezdeményezett szabálysértési eljárások közük 3 folyamatban van, 2 esetben került pénzbírság kiszabásra, egy esetben figyelmeztetéssel zárult az eljárás és 8 esetben megszüntették a szabálysértési eljárást. Tűzvédelmi bírságként 334 ezer forintot szabtunk ki. Az eljárás jelenleg végrehajtási szakaszban van, melyet a Tűzvédelmi Törvény változása miatt az NAV folytat.

 

2011-ben a jelentés összeállításáig 71 ellenőrzést hajtottunk végre, ezen belül 31 átfogó, 32 célellenőrzésre és 8 utóellenőrzésre került sor. Ebben az évben 2 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, összesen 25 ezer forint értékben, valamint 34 esetben adtunk ki hatósági felhívást.

 

Az összegzésből kiolvasható, hogy az értékelt időszakban viszonylag magas az ellenőrzési szám. Ez az értékelt időszakban az osztályon dolgozó két kolléga gyakorlatának és szakmai tapasztalatának tudható be. Az utóellenőrzések magas száma a területre jellemző alaposabb odafigyelést tükrözi. A magas ellenőrzési számból következik, hogy az egyes létesítményekben a minimálisan előírt ciklusidőnél gyakrabban fordulunk meg, ami természetesen az ellenőrzött létesítmények tűzvédelmi helyzetére is hatással van.

 

A szabálysértési hatóságként eljáró jegyzők nem minden esetben hajlandóak a cselekmény súlyának megfelelő összegű bírságot kiszabni. Ez a magatartás a szabálysértési eljárásra vonatkozó előírásoknak megfelel, azonban a tűzvédelem érdekeit szem előtt tartva, a szakmánk szabályait alapul véve nem fogadható el. A jegyzők részéről ebben a kérdésben adott tájékoztatásban mindig felmerült mérlegelési jogkörük, a helyi viszonyok, életkörülmények, behajthatóság kérdése.

 

A statisztikai adatokat szemléletesebben a mellékelt diagramok tartalmazzák.

 

 

 

Szakhatósági eljárások

 

Az összes szakhatósági ügyünk száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Meghatározó jelentőséggel bírnak az építési és a használatbavételi ügyek. Az építési ügyek száma minden évben meghaladja a használatbavételi eljárások számát. A vizsgált időszak elejéhez képest jelentősen csökkent a PB cseretelepek engedélyezéseinek a száma. Az eltérési engedélyek száma jellemzően a konténeres, föld feletti, 10 m3-t meghaladó befogadóképességű üzemanyag-kimérő berendezések alkalmazásából adódik. Az eltérési engedélyezési eljárások során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden esetben bekérte előzetesen a szakvéleményünket. A szakhatósági közreműködési számaink csökkenése elsősorban a jogszabályi változásoknak tudható be, ami mindenképpen a tűzvédelmi helyzetre kedvezőtlenül ható változásként értékelendő. Ezt ellensúlyozandó azokban az esetekben, amikor szakhatósági közreműködési kötelezettségünk nincs egy-egy új létesítmény esetében, akkor minden esetben saját hatáskörben tartunk tűzvédelmi ellenőrzést.

 

A szakhatósági tevékenység értékelésénél jelenítettem meg a különböző engedélyezési ügyekben kiadott határozatainkat is, amit tűzvédelmi hatósági jogkörben eljárva adtunk ki.

 

2006-ban összesen 246 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 71, használatbavétel 56, rendeltetés-változás 11, fennmaradás 3, telepengedély 10, üzlet működési engedélye 67, egyéb szakhatósági ügy 19, 2 esetben tartottunk tervkonzultációt. Tűzjelző berendezés létesítésére 5 esetben, használatbavételére 4 esetben került sor. Eltérési engedélyhez 9 esetben adtunk ki szakhatósági állásfoglalást.

 

2007-ben összesen 226 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 76, használatbavétel 66, rendeltetés-változás 6, fennmaradás 1, telepengedély 3, üzlet működési engedélye 40, egyéb szakhatósági ügy 20. 2 esetben tartottunk tervkonzultációt. Tűzjelző berendezés létesítésére 4 esetben, használatbavételére 5 esetben került sor. Eltérési engedélyhez 4 esetben adtunk ki szakhatósági állásfoglalást.

 

2008-ban összesen 184 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 71, használatbavétel 41, rendeltetés-változás 5, fennmaradás 1, telepengedély 3, üzlet működési engedélye 40, egyéb szakhatósági ügy 20. 8 esetben tartottunk tervkonzultációt. Tűzjelző berendezés létesítéséhez 1 esetben, tűzjelző berendezés használatbavételéhez szintén 1 adtunk engedélyt. Eltérési engedélyhez 4 esetben adtunk ki határozatot.

 

2009-ben összesen 135 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 71, használatbavétel 28, telepengedély 5, üzlet működési engedélye 17, egyéb szakhatósági ügy 12. 3 esetben tartottunk tervkonzultációt. Tűzjelző berendezés létesítéséhez 1 esetben, tűzjelző berendezés használatbavételéhez szintén 1 adtunk engedélyt. Eltérési engedélyhez 1 esetben adtunk ki határozatot.

 

2010-ben összesen 102 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 24, használatbavétel 15, telepengedély 2, üzlet működési engedélye 31, egyéb szakhatósági ügy 18. Tűzjelző berendezés létesítéséhez 6 esetben, tűzjelző berendezés használatbavételéhez szintén 6 esetben adtunk engedélyt.

 

2011. május 20-ig összesen 46 szakhatósági ügyünk volt, melyek megoszlása a következő: építés 8, használatbavétel 2, telepengedély 2, üzlet működési engedélye 21, egyéb szakhatósági ügy 9. Tűzjelző berendezés létesítéséhez 1 esetben, míg tűzjelző berendezés használatbavételéhez 4 esetben adtunk engedélyt.

 

A működési engedélyezési eljárások tapasztalata volt a vizsgált időszak elején, hogy amennyiben csak az üzemeltető személye változik, és minden egyéb feltétel változatlan, az eljáró jegyzők továbbra is ugyanúgy igénybe veszik a szakhatóságokat. A barcsi, valamint a vidéki jegyzők a kikötéseinket a határozatba belefoglalják, valamint a határozat egy példányát részünkre megküldik. Több alkalommal is kértünk tájékoztatást az üzlet megszűnéséről, ami csak kampányszerűen működött. Az utóbbi időszakban a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről az eljáró jegyzők minden esetben tájékoztatnak.

 

Az építési ügyek intézése során Épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény, valamint a végrehajtási rendeletei előírásait követjük. A végrehajtási rendeletek körben a vizsgált időszakon belül több változás is bekövetkezett. A változások a szakhatósági közreműködések körének szűkítését hozták magukkal, amit a számok is megerősítenek. A vizsgált időszakban kivétel nélkül csak az eljáró hatóság keres meg, ami jelen esetben a barcsi kiemelt építésügyi hatóság.  Illetékességi területünkön csak egy kiemelt építésügyi hatóság működik. A hatósággal kialakított munkakapcsolat jó. Eddig minden esetben megoldottuk azt a problémát is, hogy az elbírált tervek egy példányát irattárazni tudjuk. A kiemelt építésügyi hatóság által kiadott határozatokban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalásban szereplő kikötések minden esetben szerepelnek. Jellemzően a 2009-es évben megemelkedett a hatáskörünk hiányára vonatkozó tájékoztatások száma, amit az építésügyi hatóság felé küldtünk meg.

 

A telepengedélyezési eljárásban a helyszíni szemlét minden esetben az eljáró hatóság hirdeti meg. Az előző időszakban a vidéken lefolytatott eljárások száma kissé emelkedett. Az eljáró jegyzőkkel az együttműködés minden esetben zökkenőmentes volt.

 

A tűzeseteket követő hatósági bizonyítványokat 2007. május 1-óta a Tűzoltóság adja ki, hatósági jogkörben eljárva. Változás az is, hogy hatósági bizonyítványt lehet kiadni abban az esetben is, ha nem lett tűzvizsgálati eljárás lefolytatva. Ez gyakorlatilag a korábbi igazolást helyettesíti.

 

A 2004. évi CXL. tv-ben meghatározott elintézési határidőt nem léptük túl. Amennyiben a nyilatkozattételre nincs határnap megjelölve, az átlagos ügyintézési határidő 7 nap.

 

Az értékelt időszakban a szakhatósági állásfoglalásainkban rögzített kikötések miatt fellebbezést nem nyújtottak be.

 

A statisztikai adatokat szemléletesebben a mellékelt diagramok tartalmazzák.

Tűzvizsgálati eljárások

 

A tűzvizsgálati munkában alapvető változást hozott a 12/2007.(IV.25.) ÖTM rendelet hatályba lépése. A barcsi Tűzoltóságon 2007. július 1-ig tűzvizsgálati készenléti ügyelet nem volt felállítva, a tűzvizsgálatot a szolgálatparancsnok, illetve –helyettes kezdte meg. Amennyiben az eset jellege indokolta, úgy a tűzvizsgálatot a parancsnoki készenléti ügyeletet ellátó folytatta le, indokolt esetben a tűzmegelőzési szakág bevonásával. Az utólagosan bejelentett tűzeseteket minden esetben a tűzmegelőzési szakág vizsgálta ki. 2007. július 1-től állt fel a tűzvizsgálói készenléti ügyelet, melyet 3 fő lát el: a tűzmegelőzési főelőadó, valamint 2 fő szolgálatparancsok. Tűzvizsgálói tanfolyamot a tűzvizsgálatba bevontak elvégezték. Az eljárások szakmailag megalapozott lefolytatásához a tárgyi feltételek adottak. A keletkezés, illetve a tűzeset helyének pontosabb, részletesebb rögzítése érdekében 2008-ban a meglévő, már elavult digitális fényképezőgépet lecseréltük egy korszerűbbre. A tűzvizsgálati munka segítésére egy tűzvizsgálati táskát állítottunk össze. Ezen túlmenően az I. szeren is tartunk készenlétben egy digitális fényképező gépet. 2010. decemberében a 12/2007.(IV.25.) ÖTM rendelet ismételten módosításra került, ekkortól az újragondolt szabályok szerint a tűzvizsgálati tevékenységet jellemzően a saját illetékességi területünkön kívül kell lefolytatni, mivel a rendelet megemelte a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal szemben fennálló kizárási okok számát. Ebben az esetben az eljáró tűzvédelmi hatóságot a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója jelöli ki.

 

A tűzvizsgálat személyi feltételeiben árnyaltabb a kép, mivel a szolgálatparancsnoki beosztást csak 2-3 éve betöltő kollégák ezen a területen a szükséges szakmai gyakorlatot csak hosszabb idő alatt tudják megszerezni. Ez igaz a tűzvizsgálati készenléti ügyelet felállítása előtti időszakra és az azt követő időszakra is. Ebben szerepet játszik a tüzek, ezen belül a vizsgálatot igénylő esetek alacsony száma, amit fokozott, hogy a vizsgálandó esetek száma a jogszabályváltozást követően még alacsonyabb volt. Ezen a körülményen a 2010. december rendeletmódosítás változtatott, mivel a vizsgálandó esetek köre bővült. A tűzeseti és műszaki mentési adatlapokat a szolgálatparancsnok tölti ki, mely a híradóügyeleten elhelyezett számítógépen futó KAP-KÜIR programban kerül rögzítésre. Az adatlapokat a parancsnok, távollétében a tűzmegelőzési osztályvezető záradékolja. A tűzvizsgálati dokumentációkat a parancsnok záradékolja. A barcsi Rendőrkapitánysággal az együttműködés megfelelő.

 

A tűzvizsgálati eljárásunk főbb számai az alábbiak szerint alakultak:

 

2006-ban 17 tűzvizsgálati eljárást folytattunk le, 6 esetben adtuk át a vizsgálatot a rendőrségnek. Hatósági bizonyítványhoz 2 esetben adtunk szakhatósági állásfoglalást.

2007-ben 14 tűzvizsgálati eljárást folytattunk le, 7 esetben adtuk át a vizsgálatot a rendőrségnek. Hatósági bizonyítványt 11 esetben adtunk ki.

2008-ban 5 tűzvizsgálati eljárást folytattunk le, 3 esetben adtuk át a vizsgálatot a rendőrségnek. Hatósági bizonyítványt 8 esetben adtunk ki.

2009-ben 7 tűzvizsgálati eljárást folytattunk le, 2 esetben adtuk át a vizsgálatot a rendőrségnek. Hatósági bizonyítványt 12 esetben adtunk ki.

2010-ben 1 tűzvizsgálati eljárást folytattunk le, 1 esetben adtuk át a vizsgálatot a rendőrségnek. Hatósági bizonyítványt 7 esetben adtunk ki.

2011-ben tűzvizsgálati eljárást egy esetben folytattuk le illetékességi területünkön kívül, egy esetben a saját illetékességi területünkön, valamint egy esetben került kijelölésre a területünkön lefolytatandó tűzvizsgálati eljárásra a nagyatádi tűzoltóság.

 

2007 előtt a tűzvizsgálatok száma meghaladta a hatósági bizonyítványok számát. A 12/2007.(IV.25.) ÖTM rendelet hatálybalépését követően a tűzvizsgálataink száma lecsökkent, a kiadott hatósági bizonyítványok száma meghaladta a tűzvizsgálati eljárások számát.

 

Az értékelt időszakban a tűzvizsgálati eljárásunk során szakértőt nem vettünk igénybe.

 

A tűzmegelőzési tevékenységet értékelő statisztikát tartalmazó táblázat az 1. sz. mellékletben található.

 

Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység

 

Ez az osztály végzi a klasszikus tűzoltói tevékenységet, és az ő munkájuk alapján tart ott a tűzoltóság, hogy az állampolgárok megítélése alapján országosan a legelfogadottabb szervezet vagyunk.

Az állománytábla szerinti szolgálati létszámunk jelenleg nincs teljesen feltöltve. 1 fő leszerelt, a létszámhiány megszüntetése a célunk, a felvételi eljárás jelenleg folyamatban van.

 

A szolgálati időt tekintve az átlag szolgálati viszony e területen 6,6 év ami rendkívül alacsony, különösen akkor ha figyelembe vesszük azt a tényt hogy 2 év szolgálati viszonynál kevesebb szolgálati idővel 14 fő rendelkezik, ami az állomány 33%-a. E tény néhány esetben a napi szolgálatszervezésnél is gondokat okozott.

 

Annak érdekében, hogy képesek legyünk megfelelni a szakmai kihívásoknak, tovább szigorítottunk a képzési követelményeken és a számonkérési rendszeren. 2011. évtől évente két alkalommal tartunk fizikai, elméleti és gyakorlati felmérést az állomány részére. Továbbra is alkalmazzuk a felvétel előtti fizikai felmérést, a véglegesítés előtti elméleti és gyakorlati vizsgáztatást. A szolgálatcserék nagymértékű visszafogása, korai lelépések parancsnoki hatáskörbe vonása szintén a szolgálatellátás javára vált.

 

A tűzoltási műszaki mentési szakág tevékenységét az éves kiképzési tervben rögzítjük. Az összeállításnál mindig figyelembe vettük a SMKI iránymutatóit, a megelőző évek tapasztalatait, az állomány felméréséből levonható következtetéseket, a szakfolyóiratokban megjelent publikációkat, valamint a BM OKF útmutatóit, tájékoztatóit.

A tervet minden évben jóváhagyásra felterjesztjük, a végrehajtást értékeljük, melyet szintén felterjesztünk az igazgatóságra.

A továbbképzési terv felépítésénél a három hetes ciklusos rendszert alkalmazzuk, mely 16 három hetes ciklust tartalmaz. Ez éves szinten kb. 220 órából áll, melyeken elméleti előadásokat, szerelési foglalkozásokat, testnevelést, veszélyes anyaggal kapcsolatos gyakorlatokat, begyakorló és helyismeretszerző gyakorlatokat és technikai eszközkezeléssel kapcsolatos gyakorlatokat végzünk.

 

Az értékelt időszakban kiemelten kezelt képzési tevékenységeink a következők voltak:

 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások, elméleti és gyakorlati megvalósítása.
 • A fiatal állomány szerelési készségének további elmélyítése, beillesztésük a tűzoltóság kötelékébe, szakmai ismereteik folyamatos fejlesztése.
 • A híradó ügyeleti szolgálat színvonalas ellátása.
 • A Dráva folyó megismerése, folyamatos jelenlét és gyakoroltatás a vízből mentés témakörében.
 • A Dráva folyón közös gyakorlat végrehajtása a testvérvárosi kapcsolatban álló Verőcei Tűzoltósággal és a társszervekkel.
 • Technikai eszközök, málházott felszerelések paramétereinek pontosabb ismerete.
 • Zárt térben korlátozott látási viszonyok között történő mozgások, tevékenységek gyakorlása.
 • TMMSZ – el kapcsolatos ismeretek további bővítése, a meglévő ismeretek bevésése, különös tekintettel a műszaki mentési szabályzatra. Az új és régi jogszabály közötti különbségek és hasonlóságok bevésése.

 

 

Működési területünket folyamatosan ellenőrizzük, évi 12 helyismereti és begyakorló gyakorlatot tartunk, ehhez kapcsolódik egy-egy évben 7 ellenőrző gyakorlat, melyek közül egyet együttműködési gyakorlatnak is szervezünk. Ezeken a Polgári Védelemmel, az önkormányzat vezetőivel és a társszervekkel működünk együtt és a feltételezett káresetet számoljuk fel. Jelen vagyunk mindenegyes új létesítménynél, valamint azokon a helyeken ahol az átlagosnál több ember tartózkodik. Ide tartoznak az oktatási intézmények, bevásárlóközpontok, szociális otthonok, kultúrházak, stb.

 

A Dráva folyón szabad strand üzemel, a tűzoltóság a fürdőzők biztosítását látja el, a vizsgált időszakban több életmentést is végrehajtottunk motorcsónakunkkal. Ehhez kapcsolódóan hetente vízre tesszük a gumitestű csónakot. Minden évben vízből mentési gyakorlatot szervezünk.

2008. évben a verőcei tűzoltósággal nemzetközi gyakorlatot szerveztünk és hajtottunk végre a folyón. A gyakorlat erősítette a két tűzoltóság közti kapcsolatot, valamint rámutatott néhány hiányosságra is.

 

2008. május 13-15. között Somogy megyében a „Balaton 2008” fedőnévvel nemzetközi katasztrófa-elhárítási, együttműködési gyakorlatot szervezett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és horvát partnere, a Horvát Országos Védelmi és Mentési Igazgatóság. A gyakorlaton a barcsi egység egy rajjal tevékenyen részt vett, ahol a légi tűzoltás nem járt eredménnyel.

A légi tűzoltás és főként a légi felderítés alkalmazhatóságát szimulálva a DRAVIS 2. projekt keretein belül 2011. május 12-én nemzetközi erdőtűzoltási gyakorlatot tartottunk a középrigóci erdős területen. A rendezvényen a BM OKF, az SMKI állománya is részt vett, illetve meghívást kaptak a környező megyék, valamint Verőce és Kapronca tűzoltóságai is.

 

A vizsgált időszakban a területünkön tűzoltási gyakorlatot is tartottunk a Barcs-Somogytarnócai sertéstelep területén. Mivel az országban nagyon kevés ilyen környezet, helyszín létezik, fontosnak tartottuk a katasztrófavédelmi igazgatósággal karöltve a vonzáskörzetben lévő tűzoltóságok meghívását. Fontos ez azért is, mert a rendszerbe bekerülő sok fiatal kolléga csak így szerezhet nagyobb tapasztalatot a tűzveszélyes folyadéktüzek oltására.

 

A 21/2000. (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelete alapján évente kötelezően végrehajtottuk az állomány fizikai állapotának felmérését. A felmérésen figyelembe vettük a rendelet végrehajtására kiadott 9/2004. BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltakat.

Ennek megfelelően négy testgyakorlatból történt a felmérés:

-         2000 m síkfutás

-         Fekvenyomás (60 kg, 40 kg) vagy fekvőtámasz

-         Felülés

-         4x10 m ingafutás.

A fekvenyomás számot a fekvőtámasszal állítottuk párba és átlagot írtunk az értékelőlapra.

 

Majd a jogszabályváltozásnak megfelelően, az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet előírásai alapján hajtjuk végre az állomány fizikai állapotfelmérését.

Az előírások szerint a 2000 m síkfutás kötelezően végrehajtandó feladat és e mellé kell még 4 feladatot választani. A választható kategóriába tartozik a fekvenyomás, fekvőtámasz, hanyattfekvésből felülés, függeszkedés, ingafutás és a helyből távolugrás.

 

A felmérések azt mutatják, hogy az állomány fizikai állapota jónak mondható.

 

A megyei tűzoltóversenyen nem szerepelünk olyan színvonalasan, mint az előző ciklusban, azonban az országos versenyekre minden évben 4-5 fővel segítjük a megyei válogatott eredményességét.

 

A megyei szakmai versenyen 2005-ben első helyezést értünk el. Az országrészi versenyen második, majd az országos versenyen szintén második helyezést ért el csapatunk. 2011-ben házi szakmai versenyen és a nagyatádi Tűzoltósággal közösen is tartottunk megmérettetést az állomány részére. Megyei versenycsapatunk a Taszáron megrendezett szakmai vetélkedőn szép eredményt ért el. Egyéniben az irányítói, a gépjárművezetői és a beosztotti 3. helyet is magunkénak tudhattuk.

 

Az elmúlt években is a készenléti állomány szintfelmérése megtörtént. Évente az elméleti és gyakorlati felmérés, mely 2011. évtől ez évi 2 alkalomra változott.

 

Az elméleti felmérőn minden egyes személynél 4-4 feladatlap került kitöltésre és értékelésre. Kinek-kinek a beosztásához mérten kell ezt végrehajtania. Az elmúlt év végén ezen is változtattunk annyiban, hogy a feladatlapok kitöltése számítógépen történik és a program rögtön kiértékeli a vizsgázó teljesítményét.

A feladatlapok állnak: tűzoltás-kárelhárítás, műszaki, veszélyes anyag, szabályzat, tűzoltás irányítás és híradós témakörökből.

Az elméleti felmérő eredménye a szolgálati csoportok összetételétől nagymértékben függ. Az elmúlt évek alatt különböző okok miatt, nyugdíjazás, fluktuáció, állománytábla változás, személyi változás ez más-más összetételű lett. Ettől függetlenül a javulás kimutatható.

 

A gyakorlati felmérőn az állomány szerelési, málházási, technikai eszköz kezelési és szóban elmondva szerelési feladatokat hajt végre. A szerelésnél a szabályzat szerinti végrehajtást és a végrehajtáshoz szükséges időeredményt értékeltük.

 

 • A szerelési feladatok elméletben történő kikérdezése:

Tíz kérdésből húznak és a szerelési szabályzatnak megfelelően kellet felmondani a kihúzott feladatot.

A többség a feladatot hibátlanul, illetve kis tévesztéssel oldotta meg.

 • Málházás ismeret:

Tételek tartalmazták a fecskendők fakkjait, választás után el kellett mondani a bennük tárolt felszereléseket.

Az állomány ezt a feladatot kevés hibával oldotta meg.

A málházott felszereléseket ismerik és kezelni is tudják.

 • Technikai eszköz indítása, felszerelések kezelése:

Mindenki rendelkezik a kisgépekhez szükséges jogosítványokkal.

Technikai eszközöket kivétel nélkül mindenki el tudta indítani, voltak kisebb-nagyobb hiányosságok.

A fiatal állományon látszott a vizsgadrukk ezért kicsit idegesebbek is voltak.

Az elmúlt évben is, de az idén is elmondható hogy a technikai eszközökkel összefüggő hibaelhárítási, munkavédelmi ismeretek javultak.

 

Gépjárművezetőink az elmúlt években a vezetési gyakorlatokat a helyismereti foglalkozással és begyakorló gyakorlatokkal összekötve hajtották végre. A 2008-as évtől a 10/2008.(X.30.) ÖM rendelet alapján a megkülönböztetett jelzést használó gépjárművezetőknek 100 órát vagy 600 km-t kell vezetni. Ez alapján 2008. évtől külön vezetési gyakorlat nyilvántartást vezetünk, és ott rögzítjük a vezetett kilométert.

A nyugállományba vonult gépjárművezetők helyett kinevezett sofőröknek külön előírtuk a nagyobb óraszámban történő vezetést.

Az éves szemlékre, műszaki vizsgára, javításokra is ők viszik gépjárműveinket.

 

Ebben az időszakban balesetet nem okoztak, tevékenységükkel kapcsolatban probléma nem merült fel. A fiatalok beilleszkedtek, szivattyúkezelői jogosítványaikat megszerezték, pályaalkalmassági vizsgával rendelkeznek.

Gépjárművezetőinkről elmondható, hogy parancsnokságunk meghatározó tagjai.

 

Személyi állományunk minden egyes tagja rendelkezik a meghatározott képesítésekkel, alapfokú tanfolyam, elsősegély-nyújtási ismeret, szolgálati célú hajóvezetői engedély, darukötözői vizsga, szivattyúkezelői vizsga. A 2009-es évben mindenki kisgépkezelői vizsgát tett azokból a gépekből, ami parancsnokságunkon megtalálható. Az idei évben minden gépjárművezetőnk megszerezte a Mercedes Benz Unimog U500 Rosenbauer 3000 TLF Cafs típusú gépjárműfecskendő és a hozzá tartozó Rotzler csörlő használatához szükséges típusvizsgákat.

 

Parancsnokságunkon kiemelt szerepet tölt be a különböző sportversenyeken történő megmérettetés.

 

2006. évi sporteredményeink

Futball:

 

 • Tűzkakas Paks – 5. hely
 • SprintSport terembajnokság – 1. hely
 • Focifarsang – 1. hely
 • Dráva teremlabdarúgó kupa – 1. hely
 • Határőr kupa – 1. hely
 • Végvár kupa – 3. hely
 • BRDSZ – 3. hely

 

2007. évi sporteredményeink

 

Futball:

 • SprintSport terembajnokság – 3. hely
 • Dráva teremlabdarúgó kupa – 1. hely
 • VÁM kupa – 1. hely
 • Határőr kupa – 2. hely

 

Röplabda

 • Röplabda országos bajnokság – 18. hely (legkirályabb csapat elismerő oklevél)

 

 

Tűzoltóverseny

 • Csapatverseny – 2. hely
 • 4x100 méteres váltófutás – 1. hely
 • Kismotor fecskendő szerelés – 2. hely

2008. évi sporteredményeink

 

Futball:

 • 01. 27. Vám kupa: III. hely
 • 02. 16. Terembajnokság: III. hely
 • 04. 24. Rendőrnapi kupa: IV: hely
 • 08. 09. Tűzkakas országos homokfoci döntő: III. hely
 • 09. 06. Végvár kupa: III hely
 • 09. 11. Országos kispályás labdarúgó döntő Győr: nincs helyezés.
 • 12. 06. Mikulás kupa: II hely
 • 12. 29. Karácsony kupa: III. hely (Babócsa)

 

Május 31.-én: TFA Hungary Verseny Budapest:

 • Csapat: II. hely: Vastag, Cziráki, Káló, + (Szöllős, Kerényi, Greksa)
 • Egyéni I. korcsoport: 2.- 3.- 10.- 19.- 32. hely
 • Egyéni II. korcsoport: 14. hely

 

Június 11.-én Megyei Tűzoltó Verseny Kaposvár:

 • Csapat: II hely
 • Egyéni 100m-es akadályfutás: 1. hely Vastag Roland
 • 4X100-as váltó: 2. hely
 • Kismotorfecskendő szerelés: 2. hely
 • 100-as csapat: 3. hely
 • Horog csapat: 3. hely

 

Július 1-2.-én Országos Tűzoltó verseny Székesfehérvár:

 • Csapat: II. hely
 • Egyéni 100m-es 5. hely Vastag Roland

 

Augusztus 14.-én Lépcsőfutó Verseny Budapest:

 • Összetett csapatverseny: 5. hely Cziráki, Káló, Vidák, Vastag + (Szöllős, Dombi, Juhász, Moldován).

 

Erőemelés:

 • Kilinger kupa: Veszprém: I hely: Kovács Gábor 2
 • Turul kupa: Tatabánya: I hely: Kovács Gábor 2

 

Hagyományőrző tűzoltóverseny: III hely: 8 fős csapat

2009. évi sporteredményeink

 

Futball:

 • 01. 25. Vám kupa: III. hely.
 • 2008-2009 Sprint-sport Teremlabdarúgó bajnokság: II. hely.
 • 02. 28. Farsang kupa: III. hely (20 csapatból).
 • 03. 28. Dráva kupa: IV. hely (10 csapatból).
 • 06. 20. Megyei Futsal Döntő: IV. hely (9 csapatból). Kaposvár Város Nagydíját kaptuk.
 • 08. 07-08. Tűzkakas Országos Homokfoci Döntő Paks: V. hely.
 • 09. 04. Végvár kupa. Nem voltunk az első négy között.
 • 12. 05. Mikulás kupa. III. hely (19 csapatból).

 

Nárcisz futás:

 • 05. 02. 8 fős csapat: Cziráki László korcsoport II. hely, Bíró Győző korcsoport III. hely, Vastag Roland korcsoport III. hely.
 • További versenyzőink: Szöllős Péter, Horváth Imre, Vidák Balázs, Moldován András? Werkman Norbert. A táv 13,1 km volt.

 

Ultrabalaton:

 • 06. 19-21. 5 fős csapat: Cziráki; Moldován; Bíró; Horváth I; Szöllős. 212 km váltófutás.

 

Erőemelés:

 • 05. 13. X. Országos Tűzoltó Fekvenyomó Kupa Budapest Csepel Tűzőrség: 100kg súlycsoport II. hely: Kovács Gábor II.
 • 12. 09. Turul kupa Tatabánya 100kg-os súlycsoport: I hely; saját súly: I hely: Kovács Gábor 2

 

TFA Hungary:

 • 05. 29-30. 12 fő nevezett. Csapat II. helyezést értünk el, Cziráki; Káló; Vidák összeállításban.
 • I korcsoport: 2. hely: Cziráki László; 9. hely: Káló Norbert; 10. hely: Vidák Balázs.

16. Werkman; 25. Kerényi; 31. Kovács II; 36. Moldován; 46. Szöllős; 88. Vastag

 • II. korcsoport: 11. Horváth I; 18. Greksa.
 • III. korcsoport: 9. Bíró.

 

Lépcsőfutó Verseny Budapest:

 • 08. 24. 2x3 fős csapat: Az első csapat 4. helyezést ért el.
 • I. Vidák Balázs (3:32.83) 14; Cziráki László (3:34.04) 16; Werkman Norbert (3:41.46) 22.
 • II. Molnár Attila (3:48.00) 25; Szöllős Péter (4:24.79) 82; Tarlós István (4:45.57) 110.

 

Hagyományőrző tűzoltóverseny:

 • 08. 15. I hely: 8 fős csapat

 

 

 

 

Triatlon verseny:

 • Cziráki, Szöllős, Horváth I., Vidák, Moldován, aki erősítette a megyei csapatot és III. helyen végeztek.

 

2010. évi sporteredményeink

Futball:

 • 01. 31. Vám kupa: I hely.
 • 2009-2010 Teremlabdarúgó bajnokság: 5. hely.
 • 05. 07. Dráva kupa: III. hely (7 csapatból).
 • 08. 07-08. Tűzkakas Országos Homokfoci Döntő Paks: IV. hely.
 • Kistérségi kupa I. hely
 • Karácsony kupa Babócsa V. hely

 

TFA Hungary:

 • 05. 28-29. 7 fő nevezett. Csapat VII. helyezést értünk el, Cziráki; Vidák; Káló összeállításban.
 • I korcsoport: 9. hely: Vidák Balázs; 11. hely: Káló Norbert; 44. hely: Szöllős Péter

82. Werkman Norbert.

 • II. korcsoport: 9. Cziráki László; 13. Horváth Imre; 29. Hegyi Attila.
 • Abszolút kategória:
   • 17. Cziráki: 6’21”32
   • 23. Vidák: 6’43”9
   • 29. Káló: 6’51”94
   • 38. Horváth I.: 7’15”66
   • 93. Hegyi: 8’49”4
   • 94. Szöllős: 8’49”72
   • 169. Werkman: 19’30”87

Június 15.-én Megyei Tűzoltó Verseny Siófok:

 • Csapat: III. hely
 • Egyéni 100m-es akadályfutás: 1. hely Vastag Roland; 3. hely Vidák Balázs
 • 4x100-as váltó: 2. hely
 • Kismotorfecskendő szerelés: 5. hely
 • 100-as csapat: 2. hely
 • Horog csapat: 4. hely

 

Ultrabalaton:

 • 06. 18-20. 5 fős csapat: Cziráki; Moldován; Bíró; Vidák; Szöllős. 212 km váltófutás

 

Lépcsőfutó verseny:

 • 04:27,1 Tarlós István – Szöllős Péter korcsoport: H1 helyezés: 66.
 • 03:37,9 Káló Norbert – Gulyás Péter korcsoport: H1 helyezés: 22.
 • 04:16,1 Virth Gábor – Vidák Balázs korcsoport: H1 helyezés: 58.
 • 03:35,4 Cziráki László – Molnár Attila korcsoport: H2 helyezés: 21.

 

III. TURUL Tűzoltó Fekvenyomó Kupa:

 • 12.07. 100 kg súlycsoport Kovács Gábor I. hely

 

 

I. Vései Hagyományőrző Tűzoltó Verseny:

 • 07.31. csapatvezető: Hamarics Róbert III. hely

 

 

2011. évi sporteredményeink

 

T-Home Vivicittá Utcai Futóverseny Kaposvár:

 • 04.03. 6 fős részvétel

 

SEFAG- Stihl Fakitermelő Csapatverseny:

 • 04.17. Vastag Roland: gallyazás egyéni 1. hely, összetett 2. hely

Werkman Norbert nevezett tűzoltóságok 1. hely

 

Országos Katasztrófavédelmi Atlétika Bajnokság:

 • 05.17. 800 m futás:      Sümegi Csilla 2. hely

Molnár Attila

Moldován András

 

Az idei évben szintén részt veszünk a Budapesten megrendezésre kerülő TFA Hungary versenyen. Továbbá képviseltetjük magunkat a paksi Strandfocin és megrendezzük a Dráva Kupa labdarúgó tornánkat.

 

A sporthoz és a kikapcsolódáshoz tartozik, hogy tavaly bonyolítottuk le az I. Dráva Party Tűzoltó és Erdész Gyermektáborunkat július 04. és 10. között. A tábor nagy sikert aratott az ország minden részéből érkező, összesen 35 gyermek körében. A nagy érdeklődésre tekintettel a tábort idén is megszervezzük, melynek idén is a Somogyi TISZK középrigóci létesítménye ad otthont.

 

 

Ügyelet, híradó

 

A kor követelményeinek megfelelő hírpultot kaptunk 2007. augusztusban.

Az ügyeleten a szükséges eszközökkel rendelkezünk: jogszabályok, veszélyes anyag beazonosítására szolgáló okmányok, a pult alkalmas tűzjelzés fogadására.

A híradó ügyeletes az ügyrendnek megfelelően végzi napi tevékenységét, itt jól képzett tapasztalt beosztottak teljesítenek szolgálatot.

2009-es évtől a régi URH rádiók modern, a kor követelményeinek megfelelő EDR rádiókkal lettek kiváltva. A kezdeti hálózati lefedettség hiánya mára már megoldódott, elmondható, hogy kisebb hiányosságokkal, de működik a rendszer.

Az új felszerelők képzésében a hírszolgálat ellátására való felkészítés az egyik legnehezebb feladat, mivel itt alapvetően önmagukra vannak utalva.

 

 

A híradó ügyelet munkarendje

 

Az ügyeleti munka folyamatosságának érdekében a szolgálatot „A”, „B”, „C” ügyeleti váltással naponta reggel 7.30 h-tól másnap reggel 7.30 h-ig kell ellátni. Készenléti pihenőjét, - amennyiben a tűzoltóság működési területén tűz- és kárfelszámolási tevékenység nincs és a szolgálat lehetővé teszi – 18.00 h-tól 20.00 h-ig váltással, 24.00 h-tól 06 h-ig a híradó helyiségben töltheti le. Ez alatt egy fő őrszolgálatot teljesítő is ügyeletet ad.

A híradó ügyeleti szolgálatot adók és azok helyettesítői csak ügyeleti munkára alkalmas, megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek lehetnek.

 

Szolgálati csoport

Híradó ügyeletet ellátó beosztott tűzoltó

Helyettesítő híradó ügyeletet ellátó beosztott tűzoltó

„A”

Szilágyi János tű.ftörm.

Papp Gábor tű.ftörm.

„B”

Horváth Kornél ftörm.

Szöllős Péter tű.törm.

„C”

Jobbágy Norbert

Dombi József törm.

 

A szolgálat ellátása az évszaknak megfelelő öltözet – VEKTOR 03-as védőruha.

 

 

Informatika

 

Az informatikai rendszerünk jelenleg a Tűzoltóság működésével kapcsolatos adminisztratív és felügyeleti feladatok ellátására alkalmas. Az informatikai rendszerünkön az értékelt időszakban az alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre:

 

2006-ban került sor a tűzoltási- és műszaki mentési osztályvezető számítógépének lecserélésére egy korszerűbb gépre. A számítógép parkunk karbantartását végző vállalkozás megszűnt, így a jogutódként létrejött Pintér-Burján Bt.-vel kötöttünk szerződést.

 

2007-ben történt meg az OMIKRON hírpult cseréje-felújítása, kiegészítve egy térfigyelő rendszerrel. Ebben az évben vásároltuk a parancsnok és a tűzmegelőzési osztályvezető által használt ASUS és Fujitsu- SIEMENS laptopokat.

 

2008-ban a tűzmegelőzési szakág részére a hatósági és tűzvizsgálati munkához szükséges régi, meghibásodott digitális fényképezőgépet egy új OLYMPUS SP-510UZ típusúra cseréltük. Szerződés alapján a BH-Plan Bt. tűzjelző távfelügyeleti rendszert helyezett üzembe tűzoltóságunkon. Az ügyintéző gépjárműre egy Mio P560 típusú GPS-PDA-t vásároltunk

 

2009-ben a beavatkozói állomány munkájának elősegítésére, az I. szerre egy ASUS Eee PC-t vásároltunk, melyre a CRS programot is telepíttettük. A szolgálatparancsnoki tintasugaras nyomtató meghibásodott, ezért ezt egy Epson D92 típusúra cseréltük.

A könyvelés és a tűzmegelőzési főelőadó számítógépei elavultak, ezek helyett korszerű számítógépeket vásároltunk. A propaganda tevékenységünkhöz egy SONY projektort vettünk.

A routerekkel és switchekkel bővített számítógépes hálózatunk helyett egy irodai, belső hálózatot építtettünk ki.

 

A KÜIR Káreset Adatszolgáltatási Programot a híradó ügyeletesek üzemeltetik, illetve az adatszolgáltatást is ők teljesítik.

 

A számítógép-parkunkat a 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

 

 

 

 

Munkavédelem

 

A parancsnokságon a munkavédelmi feladatokat az anyagi technikai és kiemelt unkavédelmi főelőadó látja el, aki középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezik. 2008-ig napi két órában, 2008-tól a létszámbővítés következtében, napi négy órában fejti ki tevékenységét.

 

Minden olyan törvény rendelet, intézkedés a rendelkezésre áll, amely a munkavégzés feltételeit szabályozza. Ezen kívül havi megjelenésű munkavédelmi szaklap is rendelkezésre áll, valamint az internet segítségével megjelenő hírlevelek és szakmai cikkek biztosítják a napra készséget.

 

A parancsnokság egységes szerkezetbe foglalt munkavédelmi szabályzattal rendelkezik, melyben a közben megjelenő új szabályozások átvezetésre kerültek.

 

A törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően a tűzoltóság két új szabályzatot készített:

 • Elsősegélynyújtási szabályzat
 • Kémiai kockázatbecslés

 

Mindkét szabályzatot munkavédelmi szakember készítette el és a foglalkozás egészségügyi szakorvos jóváírta. Az előírt elsősegélynyújtó dobozzal rendelkezik a parancsnokság, megfelelő jelzéssel az elsősegélynyújtó hely meg van jelölve, az elsősegélynyújtók megbízással rendelkeznek. A kémiai kockázatbecslés alapján a szükséges biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak, az ÁNTSZ felé bejelentésre kerültek.

 

A tűzoltóságon kizárólag háztartási hulladék keletkezik, a kommunális hulladék elszállításához, folyamatos szerződéssel rendelkezik a parancsnokság. A hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően a jelentés minden évben leadásra kerül a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.

 

Biztonságtechnikai felülvizsgálatok

 

A tűzvédelmi technikai eszközökre előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatok, terhelési és nyomáspróbák minden gépre, eszközre berendezésre megtörténtek, azokat az  OKF Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztályának nyilvántartási számával rendelkező személyek, szervek végezték.

 

Az egyéni védőeszközök beszerzése, kiadása, cseréje a 6/2005. számú Intézkedéssel módosított 65/2002 számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján történik.

 

A laktanyaépület érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatai érvényesek, azok érvényességi ideje: 2011, 2018, 2018.

 

A felülvizsgálatok időpontjait a 3. sz. melléklet tartalmazza:

 

 

 

 

 

Oktatás, vizsgáztatás

2006-től 2011. májusáig 22 fő került felvételre. Minden esetben megtörtént számukra az előzetes munkavédelmi oktatás, mely ledokumentálásra került. Az ismétlődő oktatások az előírt rendszerességgel megtartásra kerültek, megfelelően dokumentáltak. Mivel szinte az egész állomány rendelkezik kisgépkezelői papírokkal, (nyilvántartás alapján) ezért a negyedéves oktatások is az egész állomány részére kerülnek megtartásra. Az oktatásokon a modern technikai eszközök is felhasználásra kerülnek a szemléletesebb és érthetőbb előadás érdekében.

Az OKF munkabiztonsági főfelügyelő által előírt rendkívüli munkavédelmi oktatások minden esetben megtartásra kerültek és az arról készült dokumentációk a meghatározott időre, fel lettek terjesztve.

A parancsnokságon munkavédelmi vizsgára 8 fő van kötelezve. A kötelezettek rendelkeznek érvényes munkavédelmi vizsgával, mely a munkavédelmi vizsga nyilvántartásban is szerepel. A szükséges vizsgák előre tervezve vannak és egyeztetve a munkavédelmi felügyelővel.

 

Orvosi vizsgálatok

Az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás- egészségügyi orvosa végzi, melyről nyilvántartás van vezetve. Minden dolgozó rendelkezik érvényes orvosi vizsgálattal.

 

Munkavédelmi őrhálózat

 

A munkavédelmi őrök érvényes megbízással rendelkeznek, akik havi terv szerint végzik tevékenységüket, szolgálati csoportonként. A feltárt hiányosságokat, valamint megszüntetésüket az őrnaplóban folyamatosan vezetik. Magát a szemle tényét is rögzítik, melyet a tűzoltóparancsnok minden esetben ellenjegyez. A munkavédelmi őrök az előírt szemléken felül is felelősek minden balesetveszélyes helyzet megszüntetéséért, jelentéséért.

 

Munkavédelmi szemlék

A tűzoltóságon a munkavédelmi tervnek megfelelően a munkavédelmi szemlék megtartásra kerültek, melyek megfelelően dokumentálva lettek és felterjesztésre kerültek. A szemlékre minden esetben meghívásra került a munkavédelmi felügyelő és a foglalkozás- egészségügyi orvos, akik jelenlétükkel hozzájárultak az eredményes szemle lefolytatásához. A szemlék jelentős hiányosságot nem tártak fel, a kisebb problémák vagy azonnal megszüntetésre kerültek, vagy az intézkedési tervnek megfelelően lettek megoldva.

A munkavédelmi szakember évente két alkalommal mindhárom szolgálati csoportnál ellenőrzést tart, mely kiterjed a dokumentációkra és az egész tevékenységre. Ezekről az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül.

 

Munkavégzésre alkalmas állapot

 

A munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése alkoholszondával, ill. 2009-ben vásárolt  alkohol teszter-rel  történik. Az ellenőrzés ténye és eredménye minden esetben rögzítésre került az ellenőrzési naplóban. Szolgálat ideje alatt elszenvedett baleset esetében minden alkalommal történt alkoholszondás ellenőrzés .A vizsgált időszakban pozitív eredmény nem volt.

 

Szolgálati balesetek nyilvántartása

Szolgálati balesetek nyilvántartásával rendelkezik a parancsnokság. A nyilvántartás alapján az alábbi megosztásban történtek a balesetek.:

2006- 1 fő  -7 nap betegállomány

2007-  Nem történt szolgálati baleset

2008- 4 fő – 117 nap betegállomány

2009- 2 fő – 35 nap betegállomány

2010-2 fő – 54 nap betegállomány + 36 nap áthúzódó 2011. évre

2011. májusig- 1 fő 73 nap betegállomány

Felmentési nappal nem járó szolgálati baleset nem volt a vizsgált időszakban.

 

A nem szolgálati balesetekről is készült nyilvántartás. Minden esetben szolgálati időn kívül, szabadidős tevékenység során keletkeztek. (jellemzően sportsérülések)

 

Kockázatértékelés, képernyő előtti munkavégzés

Kockázatértékelés rendelkezésre áll. Az éves felülvizsgálatokat a munkavédelmi szakember elvégezte, a szükséges módosítások, kiegészítések bevezetésre kerültek.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 03.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 3/2005. (BK. 1) BM utasítás 3. pontja alapján a képernyő előtti munkavégzés minősítését a munkavédelmi szakember és a gazdasági vezető javaslata alapján a parancsnok évente elvégezte.

 

Üzembe helyezés, újraindítás

A vizsgált időszakban öt veszélyes munkaeszköz került beszerzésre, melyeknek az üzembe helyezése a munka egészségügyi orvos bevonásával megtörtént. Az üzembe helyezést megelőző gépvizsgálatokat a munkavédelmi szakember elvégezte, a jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.

 

Laktanya épület, dohányzás

 

A tűzoltóság külső és belső körleteinek takarítása, rendben tartása beosztásra került a szolgálati csoportok között, ezáltal nyomon követhető. Az épület folyamatos karbantartása biztosított. A nagyobb volumenű munkák az éves munkatervben betervezésre kerültek és annak alapján lettek végrehajtva.

Dohányzásra a laktanyaépület udvarra nyíló, nyitott terasza van kijelölve, illetve az első emeleten egy külön önálló terem, melynek természetes és mesterséges szellőztetése biztosított. Mindkét hely jól láthatóan ki van táblázva.

A mozgáskorlátozottak számára az épületbe történő bejutás biztosított, valamint kialakításra került részükre egy mosdó és WC helyiség.

Műszaki tevékenység

A vizsgált időszakban az alábbi gépjárművekkel rendelkezett a parancsnokság:

 • GOX -574 MB. 1124 AF 2000-es ( I-es fecskendő)
 • HDR-674 MB. 1234 AT (vízszállító)
 • LRH 459 MB Unimog (erdőtüzes)
 • HDF-513 Mitsubishi L 400 4WD
 • AYA-460 Ifa W50LA (tartalék fecskendő)
 • HHV-921 Lada Níva (2010-ben értékesítve)
 • LPC-971 Ford 2AW Ranger (2010-től tűzoltásvezetői)
 • HZN-676 Suzuki Swift Sedán 1.3 ( 2008-ban értékesítve)
 • KYW-979 Ford Fócus ( 2008-tól ügyintézői )
 • XRD- 830 Csónakszállító utánfutó
 • H-20514-11 Valiant V 450 mentőcsónak
 • XCY-814 Szivattyú szállító utánfutó
 • XCY-743 Szivattyú szállító utánfutó
 • XRA-987 szgk utánfutó
 • JGC-755 Csd 350 Csepel veterán bemutató gépjármű

 

A parancsnokság folyamatosan rendelkezik flottabiztosítással, mely minden járművet magában foglal. A műszaki szemlék tervezettek és folyamatosak. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Javító műhelyével együttműködési megállapodás lett kidolgozva, melyet mindkét fél betart. Az együttműködés folyamatos és zavartalan. (Az Unimog erdőtüzes gépjármű revízióját a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javítóműhelyében végzik). A tűzoltó gépjárművek előírt éves revíziója is ennek keretében van végrehajtva, a jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.

 

A parancsnokságon lévő kisgépek karbantartása, felülvizsgálata tervezett és folyamatos. A szükséges dokumentációk vezetése (menetlevelek, gépkönyvek stb.) folyamatos, ellenőrzött. Az ellenőrzés az üzemeltetett eszköz használatának minden részletére kiterjed. A tűzoltóság rendelkezik Gépjármű üzemeltetési szabályzattal, mely szerint fejti ki ez irányú tevékenységét.

 

A technikai felszerelések gépek beszerzése, korszerűsítése folyamatosan történt, lehetőség szerint a pályázatokhoz igazítva. ( Egykezes motorfűrész, Lukas feszítő és vágó berendezés, Honda áramfejlesztő stb.)

 

A szerek, felszerelések ellenőrzését- karbantartását előírt ütemterv szerint végzi az állomány a 4. számú melléklet alapján.

Gazdálkodásunk

 

A részletes számadatokat a  5. számú melléklet tartalmazza.

Gazdálkodásunkat továbbra is a takarékosság jellemzi. A szükséges beszerzéseknél körültekintően járunk el több helyről szerzünk be árajánlatot és a szakmai vezetés véleményét is figyelembe vesszük.

2008. évben a munkaidő csökkentéshez kapcsolódó létszámfejlesztés miatt 6 fő került felvételre. Az első félévre járó járandóságait valamint a kiképzéséhez kapcsolódó költségeket igénylés alapján megtérítették 2.489 e Ft összegben. A második félévre járó járandóságaikat külön keretből kapjuk meg 5.450 e Ft összegben. A normatív finanszírozásba 2009. évtől került be 6 fő, így a létszámunk 51 főre változott.  A létszámfejlesztéshez kapcsolódóan kaptunk védőeszközöket 4.883 eFt értékben, melyben légzőkészülék valamint védőruha, védősisak, védőkesztyű és mászó öv volt.

A 2008-ban évközben történt illetményalap emelés többletköltségeire 7.103 e Ft-ot kaptunk.

Ugyancsak 2008-ban a közszférában foglalkoztatottak számára két alkalommal eseti kereset kiegészítés került kifizetésre melynek az összege 2.230 eFt volt.

2008 évvégén egyszeri támogatásként 6.427 e Ft-ot kaptunk a válságra hivatkozással megszüntetett 2009. évi 13 havi illetmények kompenzálására.

Az eltörlésre került a 13. havi illetmény rendszere miatt a kötött normatív támogatásunk is  csökkentésre került. Majd ezt felváltotta a havonta folyósított kereset kiegészítés rendszere, ami miatt 6.417 e Ft póttámogatással kaptunk.

A felesleges Dräger légzőkészülékeket értékesítettük a Siófoki Tűzoltóságnak 1.100 e Ft-ért, melynek a bevételét beruházási kiadásokra fordítottuk. (CRS program számítógéppel együtt, légzsáklefogató készlet, egy áramfejlesztő.)

A Dalkia Zrt.-vel az önkormányzat által kötött fűtés és meleg víz szerződés év közben oly módon került módosításra, hogy önálló költségbontásban tartalmazta az új intézménystruktúrát, így számla ellenében minden intézmény önállóan fizeti ki a részükre kiszámlázott díjat. Ez miatt 3.854 e Ft-ot-előirányzatot kaptunk.

A szolgálatteljesítési idő már 2008-ban 54 óráról 48 órára csökkent, az ehhez szükséges többletlétszámot és kiképzésének többletköltségeit a kormányzat központi keretből biztosította. A normatív finanszírozásba pedig 2009-be került be a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet (hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról,

valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról) II. számú melléklete szerint.

Ugyanez a rendelet szabályozta a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományt is, ami szerint, újra 1db erdőtüzes gépjárművet kell készenlétben tartanunk.  A tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományának kezeléséhez szükséges minimális létszámot e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A napi készenléti létszámunk így 9 főről 10 főre nőtt, ezért a tartalékidőnk csökkent, ami a 48 órás szolgálatteljesítési idő kiadását nagyban megnehezítette, év végén a ki nem adott túl szolgálat 709 óra volt, 881 e Ft összegben. Ehhez hozzájárult a drávai strandügyelet is, ahol 1 főt szolgálatból tudtunk biztosítani, a másik főt pedig szabadnapjáról kellett berendelnünk, ami miatt a keletkezett túl szolgálatnak csak az egy részét tudtuk év végéig természetben kiadni, a többi pénzben került megváltásra.

Nagyobb kiadást jelentett az újoncok képzésének a folytatása. Az erdőtüzes gépjárműhöz kapcsolódóan „C” kategóriás gépjárművezetőkre lett szükségünk, amit a saját személyi állományunk továbbképzésével oldottunk meg, ennek a költsége 492 e Ft volt. Szintén ehhez kapcsolódóan a fakitermelő és lakott területi (veszélyes fa) fakitermelői tanfolyam keretében 10 fő szerzett végzettséget, mindez 600 e Ft-ba került tűzoltóságunknak. 2008. év végén 1 fő vonult nyugállományba, az ő helyébe felvett dolgozó képzése és felszerelése is jelentős kiadással járt.

A telefonköltségeknél sikerült a Magyar Telekommal új, kedvezőbb szerződést kötnünk.

Az áramdíjak csökkentése érdekében megpróbáltunk néhány fogyasztót kiiktatni a  rendszerből. Az üzemeltetési díjak nagy részét a kötelező felülvizsgálatok költségei jelentik, a gépjárművek műszakiztatása, az életvédelmi felszerelések (légzőkészülékek, tüdő automaták, tűzoltó sisakok, berendezések (palacktöltő kompresszor) revíziója, kötelek, létrák, mentőhevederek, mászó övek éves vizsgálata, a villamos berendezések felülvizsgálata. Mindezen felülvizsgálatokra már a bevezetésük óta nem nyújt fedezetet a dologi normatíva, vagy saját bevételből vagy a személyi juttatás normatívájából kellett átcsoportosítanunk forrásokat.

2009. Július 1-től emelkedett az áfa 5 %-kal, ez is többletköltségeket jelentett.

Az összes dologi kiadásokon belül 9,4 %-ot jelent a különböző vagyon biztosítási díjakra fordított költségek aránya. Tűzoltóságunkon a gépjárműfecskendők speciális rendeltetésű tehergépjárművek, casco és géptörés jellegű biztosításukra nem minden biztosítótársaság vállalkozik. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége összefogja a tűzoltóságok ilyen irányú igényeit, de még így is jelentős ráfordítást igényel a biztonság megteremtése, a nagy mértékű kockázat mérséklése. (1.130 eFt) Csak tájékoztatásképpen egy új gépjárműfecskendő mai ára közel 100 millió Ft.

2010. évi kereset kiegészítés két részletben került folyósításra, ami miatt 5.838 e Ft póttámogatást kaptunk.

2007. évi erdőtüzes gépjárműfecskendőre benyújtott pályázatunk keretében májusban megkaptuk a  gépjárművet. Az önrészre eddig befolyt önkormányzati támogatások összege 21.536 e.- Ft volt, amelyet a technikai fejlesztési számlánkról utaltuk át egyrészt a tavalyi pénzmaradványunk terhére, másrészt az idén befolyt önkormányzati támogatásokból.

Júliusban megérkezett az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság végleges elszámolása, mely szerint a gépjárműfecskendő ára 124.648.569.- Ft, melynek az önrésze 24.929.714.- Ft. Ebből átutalásra került eddig 21.537.058.- Ft, a fennmaradó 3.392.656.- Ft még befizetésre vár, melynek az oka az volt, hogy az önrész négy évre lett elosztva, és mivel a pályázat 3 év alatt megvalósult, így volt olyan önkormányzat, amely nem tudta vállalni azt, hogy a 2011. évre tervezett önrészt már 2010-ben átutalja. Gondként jelentkezett az is, hogy 2007-ben az önrész várható összege 24 millió Ft-ra volt becsülve és ez az összeg került elosztásra a működési körzet önkormányzatai között, a hiányzó összeget 1.900 e Ft-tal a kistérségi társulás pótolta ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva úgy ítélem meg, hogy a tőlünk elvárható módon végeztünk feladatainkat, annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban rendkívül gyorsan kellett a változó körülményekhez alkalmazkodni. Működésünk tárgyi feltételei biztosítva vannak, annak ellenére, hogy ez folyamatos fejlesztést igényel. A személyi feltételek folyamatosan változnak, ahogy ez kitűnik az anyagból is. Ebből következik, hogy rengeteget kell foglalkozni az állománnyal.

A tűzoltóság működéséhez szükséges pénzügyi fedezet folyamatosan biztosítva van.

Az önkormányzati tűzoltóság létrejötte óta párját ritkító és folyamatos technikai fejlesztésében volt részünk mindezért csak köszönetemet tudom kifejezni a fenntartó önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek és a Polgármester Úrnak.

 

Barcs, 2011. május 30.

 

 

 

Tarlós István tű. alez.

tűzoltóparancsnok

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága munkájáról készített beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. május 30.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022