Ma 2022. október 04., kedd, Ferenc napja van. Holnap Aurél napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

82/ 463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

Karvalics Ottó polgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Traxler Balázzsal a LEADER-rel kapcsolatos kérdésekről

-         Dr. Nuszpl Árpáddal orvosi ügyelet témában

-         Dr. Varga Jánossal a Varga-Patik Zrt. képviselőjével

-         a Somogyi TISZK főigazgatójával Szamosi Lóránttal

-         K. Szabó Imrével a Megatrend Zrt. elnök-vezérigazgatójával az energiamegtakarítás lehetőségeiről

-         a MAHAJOSZ képviselőivel

-         Rázsics Vincével a 68-as főutat érintő kérdésekről

-         Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével

-         a ZÁÉV Zrt. képviseletében Peresztegi Imrével a nyugati városrehabilitáció kivitelezési munkáiról

-         Madarász Zsuzsanna igazgatóval

-         Szabolcsi Zsuzsanna intézményvezetővel

-         Csonka Zoltán tagintézmény-vezetővel

-         Stengl Krisztián vállalkozóval a panziót érintő kérdésekről

 

részt vett:

-         a DRV Zrt. közgyűlésén

-         a BNI Igazgatótanácsának ülésén

-         a Mecsek-Dráva Társulási Tanács Bíráló Bizottságának ülésein

-         az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, és az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságok együttes ülésén

-         a Képviselő-Testület rendkívüli ülésén

-         a Kutasi Falunapon

-         Kaszó falunapi rendezvényén

-         a VI. Kistérségi Sportnapon Csokonyavisontán

-         Barcs város Hősök napi ünnepségén

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén

-         az új Járóbetegellátó Intézmény épületének kivitelezésével és eszközbeszerzésével kapcsolatos egyeztetésen a G-TEX Eszköz Kft. munkatársaival, Dr. Kisimre Lászó igazgatóval, valamint a TEMPERO Zrt. elnök vezérigazgatójával, Hajdu Istvánnal. Az egyeztetés témája a Kistérségi Járóbeteg Központ orvosi műszereinek és orvosi berendezéseinek szállítása, tárolása, a helyszíni szerelés (röntgen) feltételeinek biztosítása.

köszöntőt mondott:

-         a VIBA Fiatalok projekt záró konferenciáján.

-         a városi Pedagógus Napon

-         a Szociális Központ Alapítványi Nyílt Napján

-         a Boróka Táncegyüttes fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten

 

A Híd Televízió interaktív fórumában az elmúlt félév eseményeiről tartott tájékoztatót.

Bunta Levente polgármester meghívására négytagú küldöttséggel látogatott el testvérvárosunkba a Székelyudvarhelyi Városi Napok rendezvényre.

 

 

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         a MAHAJOSZ képviselőivel

-         a ZÁÉV Zrt. képviseletében Peresztegi Imrével a nyugati városrehabilitáció kivitelezési munkáiról

részt vett:

-         az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, és az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságok együttes ülésén

-         a Képviselő-Testület rendkívüli ülésén

-         a Kutasi Falunapon

-         Kaszó falunapi rendezvényén

-         a VI. Kistérségi Sportnapon Csokonyavisontán

-         a Somogy Megyei Pénzügyi Bizottság ülésein

-         Az új Járóbetegellátó Intézmény épületének kivitelezésével és eszközbeszerzésével kapcsolatos egyeztetésén

-         A Barcs belterületi vízrendezés kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági ülésén. (Bem utca – Martinovics utca vízelvezetése, Piramis házak mögötti gyűjtőárok mederrendezése és burkolása)

-         a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Oktatási, Művelődési, Sport, valamint a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

 

köszöntőt mondott:

-         Drávaszentesen a Hősök Napi ünnepségen

 

A polgármesteri fogadónapon a lakossági ügyfeleket fogadta.

 

 

Barcs, 2011. június 10.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta a Barcsi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról, az alábbi kiegészítéssel:

 

A Képviselő-testület legkésőbb 2011. május 31-ig tárgyalja meg a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

 

A Képviselő-testület felkérte Karvalics Ottó polgármestert arra, hogy a közútkezelő Kht.-val haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy Drávaszentes városrészben milyen módon lehetne korlátozni a nagy sebességgel közlekedő járműveket.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága részére megküldött javaslatkérő levélre sem a Bajcsy-Zs. utca forgalomtechnikai felülvizsgálatával, sem  a drávaszentesi városrész sebességkorlátozásával kapcsolatban nem érkezett még válasz.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója 109/2011. (V.19.) sz. határozatával  jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja 110/2011. (V.19.) sz. határozatával jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó  egyszerűsített éves beszámolóját a 404 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és elrendelte annak eredménytartalékba történő helyezését.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja 110/2011. (V.19.) sz. határozatával jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó  mellékelt közhasznúsági jelentését.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 110/2011. (V.19.) sz. határozatával utasította az ügyvezető igazgatót, hogy a jogszabályokban és az Alapító okiratban meghatározott, a számviteli törvény szerinti beszámolóra és a közhasznúsági jelentésre vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „BARCS VÁROS” Befektető-Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja 111/2011. (V.19.) sz. határozatával  jóváhagyta a Társaság 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a -348 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), mely az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 111/2011. (V.19.) sz. határozatával utasította az ügyvezető igazgatót, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóra vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek a jogszabályokban meghatározottak szerint tegyen eleget.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 112/2011. (V.19.) sz. határozatával módosította a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 1-es pontját az alábbiak szerint:

 

Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Módosított nem szakorvosi óraszám

Diabetológia

0

0

Fizioterápia

0

+10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15 óra

0

Echokardiográfiai diagnosztika

10 óra

0

Audiológia

8 óra

0

Általános szemészet

15 óra

0

Általános bőr és nemibeteg ellátás

5 óra

0

Általános neurológia

5 óra

0

Urológia

5 óra

0

Pszichiátria

2 óra

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

10 óra

0

Ultrahang diagnosztika

5 óra

0

Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika -*sze*

5 óra

0

Összesen:

85 óra

+10

 

Szakmaterület megnevezése

Fejlesztés szakorvosi óraszám (ó/hét)

Fejlesztés nem szakorvosi óraszám (ó/hét

Fizioterápia

0

90

Gyógytorna

0

45

Mozgásszervi rehabilitáció

10

0

Járóbeteg szakrendelések összesen:

10

135

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 109/2009. (V.21.) számú határozatának 2-es pontját módosította az ÁNTSZ 1042-3/2010 számú határozatának megfelelően úgy, hogy a belgyógyászati szakorvosi óraszámot heti 6 órával, a röntgendiagnosztikai szakorvosi óraszámot heti 4 órával csökkenti, és a felszabaduló heti 10 óra szakorvosi óraszámot diabetológiai kapacitásra csoportosítja át.

 

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésével összefüggő többlet kapacitás módosítási indítványt, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az intézmény vezetőivel közösen kezdeményezze a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságnál az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott többletkapacitáson belül a szakmai és óraszám megoszlásának módosítását.

 

A módosítás kezdeményezése megtörtént.

Barcs Város Képviselő-testülete a 224/2009. (X.15.) számú határozatával elfogadott Dráva Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát 113/2011. (V.19.) sz. határozatával módosította.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 144/2008.(VI.19.) számú határozatával elfogadott és többször módosított Móricz Zsigmond Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát 113/2011. (V.19.) sz. határozatával módosította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 222/2009.(X.15.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát 113/2011. (V.19.) sz. határozatával módosította.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., mint üzemeltető által benyújtott temetői számviteli szabályzatát – mely az előterjesztés mellékletét képezi – 115/2011. (V.19.) sz. határozatával elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete a Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.) – az előterjesztés mellékletét képező – 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervével egyetértett, azt 116/2011. (V.19.) sz. határozatával jóváhagyta.

Az érintett értesítése - a határozat kivonat megküldésével - megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 117/2011. (V.19.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága beszámolóját a 2011. év első négy hónapjának tevékenységéről elfogadta.

Az érintettet a döntésről értesítettem.

Barcs Város Képviselő-testülete 118/2011. (V.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 146/3/A/2 hrsz. alatti, természetben Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 118/2011. (V.19.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 1804/A/25 hrsz. alatti, természetben Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

A pályázatok kiírásra kerültek. Mivel pályázati anyag nem érkezett be, így a pályázat változatlan feltételekkel ismételten kiírásra kerül.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 121/2011. (V.19.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Gazdasági programja 2011-2014. IV. részének 8. fejezettel való, „Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése” című kiegészítését az alábbiak szerint fogadta el:

 

Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programjának IV. része a következő 8. fejezettel egészül ki:

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése a településen a legfontosabb feladat, mivel magas a munkanélküliek aránya.

A munkanélküliség ellen minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

 

Cél olyan támogatók felkutatása, akik saját eszközeik befektetésével tudnak új vállalkozást létrehozni, vagy a meglevő vállalkozásaikat fejleszteni, tevékenységi körüket bővíteni.

A városvezetés feladata annak elősegítése, hogy az állami beruházásokba minél több helyi vállalkozó tudjon bekapcsolódni.

 

A Városnak meg kell találni az egyensúlyt a likviditási képességének megőrzése és a fejlesztési lehetőségek között. A jelenlegi gazdasági helyzetben Barcs Város Önkormányzatának elsődleges célja a jelenleg meglévő munkahelyek megtartása, az intézményrendszer működőképességének megőrzése.

 

Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a foglalkoztatás bővítését, vagy jelenlegi szinten való megtartását segítik.

 

Feladat:

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:

  • a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
  • segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
  • az intézményrendszer működtetése révén munkahelyeket tart fenn,
  • aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
  • elősegíti a városi bölcsőde fenntartásával a nők visszatérést a munkaerő piacra
  • rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal
  • az új közfoglalkoztatási rendszernek megfelelően pályázatokat nyújt be a közfoglalkoztatás minél szélesebb lehetőségére vonatkozóan, mivel a szakképzetlen munkaerő számára csak a közfoglalkoztatás jelent reális munkalehetőséget.

 

Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programja kiegészítésre került a határozatban foglaltakkal.

Barcs Város Képviselő-testülete 122/2011. (V.19.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére egy személyt felvett.

 

Az érintettet a döntésről értesítettem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 123/2011. (V.19.) sz. határozatával a Barcs, Klapka u. 30/8. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2011. július 31-ig meghosszabbította.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettem.

 

B a r c s, 2011. június 09.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. június 09.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

BESZÁMOLÓ

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 5 db közterület-használati szerződést kötöttem:

 

52-13/2011, 52-14/2011, 52-15/2011, 52-16/2011, 52-17/2011.

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Kbt.) 16. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint Barcs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata „I. Általános rendelkezések” fejezet 4. pontjának első mondata alapján önkormányzatunk az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának.

Az éves statisztikai összegzés a jogszabálynak megfelelően elkészítésre, és a Közbeszerzések Tanácsának megküldésre került.


Barcs Város Önkormányzatának a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú rendeletének 4. § rendelkezése alapján tájékoztatom a Képviselő- testületet, hogy ugyanezen rendelet 1. §-a, valamint az 1. számú melléklet 31. pontja alapján jóváhagytam az Önkormányzat éves statisztikai összegzését a 2010. évi közbeszerzési eljárásokról.

 

A Kbt. 17/C. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a Közbeszerzési Szabályzatunk „I. Általános rendelkezések” fejezet 4. pontjának második mondata rendelkezésének megfelelően az éves statisztikai összegzés az önkormányzat honlapján közzétételre került.

 

Az éves statisztikai összegzést - a Képviselő-testület 2011. június 16-i ülésén megtárgyalásra kerülő - „Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól” szóló előterjesztéshez 2. szám alatt mellékeltem.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

 

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 32/2011.(V.10.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával felkérte a Rózsás Márton helytörténészt, a Dráva Múzeum munkatársát, hogy a 2011. május 29-én 11 órakor, a Hősök terén, a Piéta szobor előtti téren megrendezésre kerülő városi Hősök Napi megemlékezés szónoki teendőit ellátni szíveskedjék.

 

 

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 33/2011.(V.10.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával felkérte Karvalics Ottót, Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, országgyűlési képviselőt a 2011. évi Városi Pedagógusnap szónoki teendőinek ellátására.

 

A bizottság 35/2011.(V.25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával a saját hatáskörében felhasználható 2011. évi pénzkerete terhére Városi Pedagógusnapi tárgyjutalomra 11.390,- forintot biztosított.

 

 

A bizottság 36/2011.(V.25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsági határozatával a 2011. évi Városi Pedagógusnapi kitüntetéseket az alábbi személyeknek ítélte oda:

 

 

A BNI Városi Óvodákból:

Fodor Zsuzsanna óvodapedagógusnak

A BNI Arany János Általános Iskolából:

Detelicsné Kecskés Klára tanárnak

Elhardt Jánosné iskolatitkárnak

A BNI Deák Ferenc Általános Iskolából:

Gárdai Andrásné tanítónak

Turcsics Józsefné iskolatitkárnak

A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményből:

Gyurókovics Tibor zenetanárnak

A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumból:

Takács Józsefné tanárnak

Kökény Istvánné tanárnak

A Szivárvány EGYMI-ből:

Némethné Bojtor Beáta gyógypedagógusnak

A Somogyi TISZK  Dráva Völgye Középiskolából:

Borsos Sándor tanárnak

A Somogyi TISZK Központi Kollégiumából:

Domonkos László kollégiumi nevelőnek

 

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 12/2011. (III.12.) STÖ sz. határozatával jóváhagyta 95.575.- Ft kifizetését a nőnapi rendezvényre.

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 10/2011. (V.18.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 10.475.- Ft kifizetését az anyák napi programra.

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 13/2011. (VI.07.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 39.415.- Ft kifizetését a gyermeknapi programokra.

 

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 14/2011. (VI.07.) DTÖ sz. határozatával jóváhagyta 5.000.- Ft kifizetését a Hősök napi koszorúzásra.

 

 

B a r c s, 2011. június 09.

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. június 09.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

Választás 2022