Ma 2022. október 04., kedd, Ferenc napja van. Holnap Aurél napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46.

Pf.sz. 62. Telefon: 462-459

 

 

........... sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

A 2011/2012. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezéséről, és létszámcsökkentés elrendeléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Kincsei János igazgató úr és Szemere Márta igazgató asszony mellékelt levélben kérik a tanuló,- napközis,- kollégiumi csoportok indításának engedélyezését a 2011/2012. tanévre.

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.” A létszámhatárokat és az osztályok csoportok szervezési elveit a közoktatási törvény 3. melléklete határozza meg, melyet az előterjesztés 3. melléklete tartalmaz. E mellett figyelembe vettük a C.C.AUDIT Kft. vizsgálati anyagában javasolt csoportszervezési elveket, melyeket az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmaz.

Valamennyi csoport létszáma Barcson megfelel a közoktatási törvény 3. melléklete átlag, illetve maximális létszámra vonatkozó előírásainak, valamint az alap- és kiegészítő normatíva igénylés feltételeinek.

A vidéki tagintézményeket tekintve: a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája vonatkozásában Vízvár és Heresznye Községek Önkormányzatai döntöttek arról, hogy a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodáját 2011. szeptember 1. napjától egy óvodai csoporttal működtetik tovább, melynek következtében egy óvónői álláshely megszüntetéséről is határoztak. Az erről szóló határozat kivonat az előterjesztés 5. mellékletét képezi.  Heresznye és Vízvár községek önkormányzatai vállalják a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés összegének megfizetését.

 

A BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája esetében a maximális létszámtól való eltérést is engedélyezni szükséges, mivel 25 főnél magasabb, 28 fő az ott működő óvodai csoport létszáma.

A BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézmény (Vízvár) a barcsi intézményekkel együtt felel meg a kiegészítő normatíva igénylés feltételeinek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítható csoportok engedélyezéséről a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön.

 

Barcs, 2011. június 1.

 

 

 

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, és a Szivárvány EGYMI számára az alábbi csoportok, osztályok indítását engedélyezi a 2011/2012. tanévben:

 

A)BNI Bölcsőde:

A bölcsődei gyermekcsoportok 2 év alatt 12 fővel, 2 év fölött 14 fővel indíthatók. A napi nyitva tartás 12 óráról, napi 10 órára csökken.

 

B)A BNI Városi Óvodák Intézményegysége számára:

Barcson:

14 gyermekcsoportot, 25 fős átlaglétszámmal. Összesen: 350 fő

 

Vízváron:

1 gyermekcsoportot, 22 fős átlaglétszámmal

Rinyaújlakon:

1 gyermekcsoportot, 23 fős átlaglétszámmal.

Bolhón:

1gyermekcsoportot, 28 fős átlaglétszámmal, a maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezésével.

 

Összességében a BNI Városi Óvodák intézményegységében 423 fő, 17 csoport 24,9 fős átlaglétszámmal.

 

C)A BNI Arany János Általános Iskola Intézményegysége számára:

Alsó tagozaton 201 fő, 9 osztály, 22,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 225 fő (25)

 

Felső tagozaton 212 fő, 8 osztály 26,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 249 fő (31,1)

 

6 db napközis csoport 26 fős átlaglétszámmal.

 

3 iskolaotthonos csoport 25 fős létszámmal.

 

D)BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye számára:

(német nemzetiségi oktatás)

 

19 fő 2 összevont osztály (1-3; 2-4) 9,5 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 25 (12,5)

 

1 napközis csoport 12 fős átlaglétszámmal.

 

E) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Intézményegysége számára:

 

Alsó tagozaton 292 fő 12 osztály 24,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 320 fő (26,6)

 

Felső tagozaton 265 fő 11 osztály 24,1 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 318 fő (28,9)

 

6 db napközis csoportot 26. fős átlaglétszámmal.

 

8 iskolaotthonos csoportot 27 fő átlaglétszámmal.

 

 

F)BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár számára:

 

Alsó tagozaton 42 fő 4 osztály 10,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 49 fő (12,2)

 

Felső tagozaton 37 fő 4 osztály 9,2 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 52 fő (13)

 

3 db napközis csoportot 25 fős átlaglétszámmal.

 

G)BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-Parti Általános Iskola Tagintézménye Bolhó számára:

26 fő 2 összevont osztály (1-2; 3-4) 13 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 38 fő (19)

 

2 iskolaotthonos csoport 19 fős átlaglétszámmal

 

 

H)A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegysége számára:

 

Középiskola általában: 913 fő 30 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 946 fő (31,5)

 

Két tanítási nyelvű: 152 fő 5 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

Szakképző:12 osztály 34,1 fő átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: (36,7)

 

32 szakmai csoportot 13 fő átlaglétszámmal

 

6 kollégiumi csoportot 28 fős átlaglétszámmal.

 

 

I)A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegysége

számára:

 

Összesen 35 csoportot, ebből 25 csoportot a zeneművészeti ágban 15 fős átlaglétszámmal, a néptánc tagozaton 7 csoportot 20 fős átlaglétszámmal, a grafika tagozaton 3 csoportot 20 fős átlaglétszámmal.

 

 

J)Szivárvány EGYMI számára:

1 óvodai, 11 iskolai,- melyből 7 tanulásban akadályozott, 4 értelmileg akadályozott csoport - 12 napközis, 6 kollégiumi, 2 fejlesztő iskolai, 3 szakiskolai (9-10. osztály), 1 speciális szakiskolai, 1 tanulószobai csoportot, összesen 37 csoportot a közoktatási törvény 3. számú mellékletében előírt átlaglétszámokkal.

A fejlesztő központ tanulócsoportjai a Közoktatási törvényben meghatározottak és a

„A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje” 14/1994.(VI.24.) MKM és a 4/2010. OKM rendelet elvei szerint szervezhetők.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János, Szemere Márta igazgatók a végrehajtásért

Határidő: 2011. július1. a határozat közlésére,

értelem szerint a végrehajtásra

  1. A Képviselő-testületet, elrendeli 2011. augusztus 1. napjától a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 fő pedagógus álláshely megszüntetését, a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. augusztus 1. naptól 366,5 főről 364,5 főre módosítja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

 

  1. A Képviselő-testület a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodájában az egy óvodai csoport megszüntetése miatt 2011. szeptember 1-től elrendeli egy pedagógus álláshely megszüntetését, s ezzel egy időben a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. szeptember 1. naptól 364,5 főről 363,5 főre módosítja. Heresznye és Vízvár községek önkormányzatai vállalják a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés összegének megfizetését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

  1. A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendeli a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

  1. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,
  2. 6. Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

  1. 7. Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. június 1.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

3. melléklet

Létszámhatárok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlaglétszám

Maximális létszám

 

 

 

 

 

Óvoda

 

 

20

 

25

 

Iskola

a)

az 1-4. évfolyamon

21

 

26

 

 

b)

az 5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. évfolyamán

23

 

30

 

 

c)

a 9-13. évfolyamon

28

 

35

 

 

d)

szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamon


28

 


35

 

 

e)

szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés

8

 

12

 

 

f)

művészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés


10

 


15

 

 

g)

alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás

 

 

 

 

 

 

zeneművészeti ágban

8

 

15

 

 

 

más művészeti ágban

10

 

20

 

Kollégium

kollégiumi csoportnál

25

 

27

 

II.

Az osztályok, csoportok szervezése

1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot.

2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.

3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók.

4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb négy egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet.

5. Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka.

6. Az iskola összes gyakorlati képzésre fordított kötelező tanítási órája, szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés esetén az előírtnál kisebb létszámú három-hat tanulóból álló csoportban szervezhető meg, ha a szakképzés központi programja (tanterve) szerint a gyakorlati képzés kislétszámú foglalkoztatást igényel. A szakképzés központi programjának (tantervének) kiadásakor a kislétszámú foglalkoztatás meghatározásához be kell szerezni az államháztartásért felelős miniszter egyetértését. A gyakorlati képzésre szervezett csoportok kötelező tanórai foglalkozásának időkeretét csoportonként külön-külön kell számítani.

7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért.

9. Felnőttoktatásban a levelező vagy más sajátos formában folyó oktatás esetén az osztályok maximális létszámára megállapított rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

10. A csoportok, osztályok szervezésénél az átlaglétszámot figyelmen kívül lehet hagyni.

11. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választás 2022