Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. sz.

Telefon:82/462-459

 

 

 

…… sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Barcs Város Önkormányzata  2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2010. november 18-i ülésén a 255/2010.(XI.18.) számú határozatával elfogadta a jelenleg hatályos Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát.

 

A Közbeszerzési Szabályzat IV. fejezet 5.2. pontjának rendelkezése szerint „A polgármester minden év június 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól.”

 

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési terve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §, valamint a Közbeszerzési Szabályzat „I. Általános rendelkezések” fejezet 3. pont rendelkezéseinek megfelelően 2010. április 15. napjáig elkészítésre került.

A terv egy alkalommal – 2010. június 25. napján került módosításra – a Kbt. és a Közbeszerzési szabályzat rendelkezései alapján – előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, valamint egyéb változás okán.

 

A 2010. évi összesített közbeszerzési tervet és annak módosítását mellékelem. (1. számú melléklet)

 

A Kbt. 16. § (1) bekezdésben rögzítettek, valamint a Közbeszerzési Szabályzat I. fejezet 4. pontja alapján az Önkormányzat az éves statisztikai összegzést elkészítette és megküldte a Közbeszerzések Tanácsának.

 

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a 2010. évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást, így a hivatal éves statisztikai összegzése nemleges.

 

Barcs Város Önkormányzata  2010. évi éves statisztikai összegzését az előterjesztéshez mellékelem. (2. számú melléklet)

 

A 2010. évi összesített közbeszerzési terv és annak módosítása – a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján -, a 2010. évi közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai összegzés - a Kbt. 17/C. § (1) bekezdés d) pontja alapján – az Önkormányzat honlapján közzétételre kerültek

 

Továbbá a terv és annak módosítása, valamint a statisztikai összegzés jóváhagyásáról – a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően – az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámoló keretében  a Képviselő-testületet tájékoztatom.

 

Barcs Város Önkormányzata által a 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások összefoglaló táblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

Ezúton is megköszönöm a Bírálóbizottság valamennyi tagjának, valamint a hivatal dolgozóinak a közbeszerzési eljárások lebonyolításában végzett munkáját.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

 

Barcs, 2011. május 31.

Karvalics Ottó

polgármester