Ma 2024. április 14., vasárnap, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Ebösszeírás 2023

Ebösszeírás 2023

Közvilágítási hiba bejelentése

Közvilágítási hiba bejelentése

Visit Barcs

Visit Barcs

Szennyvíz beruházás

Zöldmezős Iparterület

Gyerekesély

KEZÜNKBEN A JÖVŐ – A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT GYERMEKPROGRAMJA
Gyerekesély
e-mail: gyerkeselybarcs@gmail.com

Videó Galéria


Önkormányzat

Tételek # 
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről
01. napirend
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás
14. A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása
13. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás
12. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése
11. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (………) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről
09. Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása
08. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
07. A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása
06. Az óvodai felvételi körzetek módosítása, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása
03. Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Lakásgazdálkodási tevékenységéről
01. napirend
05. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása
04. Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú iroda értékesítésére pályázat kiírása
03. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtásáról
02. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról
01. A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati szerződés megkötéséről és a közterület használati díjnak elengedéséről
14. napirend: A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
06. napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetésének
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosítása
13. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról
11. napirend: Városközponti közvilágítási rekonstrukció
10. napirend: Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről
09. napirend: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) számú rendelet módosításáról
08. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének
07. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról
05. napirend: BESZÁMOLÓ A SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
04. napirend: A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálásáról
03. napirend: A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosításáról
02. napirend: Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről
01.napirendi pont
03. „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása
02. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2012. január 31-ig
01. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2011. október 31-ig
13. A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)
12. Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
10. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása
09. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről
08. 211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére
07. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása
06. A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosítása
03. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról
01. napirend
Meghívó
Meghívó
01. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)
04. A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása
10. Aljegyző kinevezésére javaslat
09. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
07. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
06. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
05. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről
01. napirend
Meghívó
03. Startmunka-programhoz önerő biztosítása
02. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények átütemezése
01. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
Meghívó
28. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
27. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
26. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
25. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
24. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
23. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
22. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2011. (….) önkormányzati rendelete az építmény és telekadóról
21. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
20. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása
19. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
18. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17. A Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelme
16. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosítása
15. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növelése
14. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
13. Kivonat a Barcsi Szociális Központ utóellenőrzési jelentéséből
12. Beszámoló a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról
10. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai
09. Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról
07. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
06. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
05. A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségeiről, a szükséges Önkormányzati támogatásról, és a menetrend módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról
03. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása
02. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
01. napirend
Meghívó
Meghívó
A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223 / 2011. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
01. napirend
A XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezéséről
Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti társasházban házmester megbízásáról
Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakós telekhatár rendezési kérelme a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között

Alkategóriák