Ma 2024. máj. 23., csütörtök, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( …) számú önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek meghatározásáról
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
09. Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Modulszerű turisztikai termékcsomagok összeállítása a határrégióban” című pályázat beadása
07. Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről
06. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
05.Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése
04. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
03. A Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységének megszüntetése
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
01. napirend
Meghívó
13. Barcs Város Önkormányzata 2/2010.(II.05.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
12. Barcs 134/28 hrsz-ú területből 2960 m2 bérbeadása
11. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
10. A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése
09. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
08. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
07. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapítása
06. Javaslat a 2012. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire
05. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
04. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013 - 2015. évekre várható összege
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
01. napirend