Ma 2024. június 20., csütörtök, Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
Meghívó
Meghívó
01. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)
04. A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása
10. Aljegyző kinevezésére javaslat
09. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
07. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
06. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
05. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről
01. napirend
Meghívó
03. Startmunka-programhoz önerő biztosítása
02. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények átütemezése
01. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
Meghívó
28. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
27. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
26. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
25. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
24. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
23. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról