Ma 2024. április 19., péntek, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
01. napirend
Meghívó 2012. július 26-i Képviselő-testületi ülésre
01. A Járóbetegellátó Intézmények alapító okiratának módosítása
Meghívó 2012. augusztus 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre
9./ Barcs Város Önkormányzata …/2012.(…...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
8./ Barcs Város Önkormányzata 12/2004.(III.26.) számú a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló rendelete felülvizsgálata
7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2207.(III.30.) rendeletének módosításáról
6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
5./ A BNI Bölcsőde Szakmai programjának módosítása és jóváhagyása
4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről
3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi előirányzat módosítása
01. napirend
Meghívó 2012. szeptember 13-i Képviselő-testületi ülésre
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
11. Barcs volt „Május 1 parkerdő” közterület elnevezése
10. Az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
09. A köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele.
08. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002.(IX.27.) sz. rendelet módosítása
07. Barcs Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.05.) számú az állatok tartásáról szóló rendelete és egyéb önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
06. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
05. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
04. A költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési terve
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról