Ma 2022. december 07., szerda, Ambrus napja van. Holnap Mária napja lesz.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól


Egészségügyi szolgáltatásra jogosult (feltéve, hogy más jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult) a szociálisan rászorult személy is, amennyiben a szociális rászorultság tényéről a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év, az a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500- Ft.


Az eljárás megindításához szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a család jövedelmi viszonyait tanúsító jövedelemigazolások.

Az ügyintézés illetékmentes. 

Egyes tartalmak megjelenítéséhez be kell jelentkeznie. (Testületi anyagok, Közbeszerzés)

Választás 2022

Önkormányzati Választás 2019

EU Választás 2019

Valasztás 2018

Településrendezési eszközök módosítása

Keresés az oldalon

ELÜGY

Elektronikus Ügyintézési Portál
Elektronikus Ügyintézési Portál