Ma 2023. szeptember 25., hétfő, Eufrozina és Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. ÉVI

MUNKATERVE

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) havonta egyszer – minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén továbbá a szeptember, amikor a hónap 2. csütörtökén.

 

A képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart.

A képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek.

Az ülések nyilvánosak.

Az ülés helye: Barcs Város Önkormányzatának tanácskozó terme

 

A képviselő-testület üléseire tervezni kell az interpellációk, kérdések, felszólalások című napirendet.

 

A képviselő-testület üléseire rendszeresen meg kell hívni:

a./ - a települési képviselőket,

b./ tanácskozási joggal:

 • a jegyzőt,

 • a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

 • a választókerület országgyűlési képviselőjét,

 • Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Barcsi Kirendeltségének vezetőjét,

 • a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatóját,

 • a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét,

 • a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét,

 • a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét,

 • a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségének vezetőjét azon ülésekre, melyeken napirendként szerepel a foglalkoztatás, új munkahelyek létrehozásának lehetősége, szándéka, illetve az adott téma kapcsolata a munkaerőpiaccal.

 

A képviselő-testület üléseire – tanácskozási joggal – eseti jelleggel meg kell hívni:

 • a polgármester rendelkezése alapján, a bizottságok elnökei javaslatainak figyelembevételével meghívandó személyeket,

 • a napirend szerint illetékes önkormányzati intézmény vezetőjét,

 • a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét,

 • a megyei kormányhivatal vezetőjét,

 • az előterjesztő javaslata alapján azt a személyt, illetve annak a szervezetnek a vezetőjét, akinek a jelenléte a napirend tárgyalásánál szükséges,

 • a bizottságok, településrészi önkormányzatok nem képviselő-testületi tagjait,

 • az egyes napirendi pontok előadóit.

 

A képviselő-testület üléseire tanácskozási jog nélküli meghívót és - zárt ülések kivételével - előterjesztést kapnak:

- a helyi média képviselői

- a városi könyvtár.

 

A lakosság önszerveződő közösségei, a helyi pártok, a lakosság:

 • a képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjeiről a hirdetőtáblákról, a helyi médiából és a város honlapjáról értesülnek,

 • az előterjesztéseket megtekinthetik a város honlapján, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban, kérésükre 1-1 példány átadásra kerül.

 

 

2013. január 24.

 

1./ A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./ Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuknak és pótlásaiknak lehetőségei.

Előadó: Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatója

 

3./ Barcs Város utcaneveinek és városrészeinek átnevezése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2013. február 21.

 

1./ Barcs város kitörési lehetőségeinek vizsgálata.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./ Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2001.(IV.6.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata

Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

 

 

2013. március 21.

1./ Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról

Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető


2./ Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


3./ Barcs Város Önkormányzata 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


 

2013. április 18.

 

1./ A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ tevékenységéről szóló beszámoló.

Előadó: Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója


2./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


3./ Az Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési jelentése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2013. május 16.

 1. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról

Előadó: Némethné Gúth Éva ügyvezető igazgató


 1. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Némethné Gúth Éva ügyvezető igazgató


 1. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató


 

 

2013. június 20.

1./ Beszámoló a Városgazdálkodási Igazgatóság tevékenységéről.

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

 

2./ A Városgazdálkodási Igazgatóság pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése.

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző


3./ Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Előadó: Vekkeli Józsefné, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke


4./ Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


 

2013. július 25.

1./ Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Rezsonya Tamás tűzoltóparancsnok


2./ Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató


3./ Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző


4./ Tájékoztatás az oktatás helyzetéről

Előadó: az intézményfenntartó képviselője


 

2013. szeptember 12.

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. első félévi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


2./ Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


 

2013. október 17.

1./ A költségvetési szervek 2014. évi ellenőrzési terve

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

2013. november 21.

1./ Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó: a szolgáltató képviselője


2./ A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2013. évi tapasztalatai

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző


3./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2014. évi keretösszegének megállapítása

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke


5./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


6./ Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


 

2013. december 19.

 1. Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól

Előadó: a szolgáltató képviselője

 

 1. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzés alapján történő megállapítása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


4./ Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról

Előadó: a szolgáltató képviselője


5./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


6./ Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester


7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

B a r c s, 2012. december 20.

 

Karvalics Ottó polgármester

 

Választás 2022