Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van. Holnap Paulina napja lesz.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


2012. ÉVI


MUNKATERVEBarcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) havonta egyszer – minden hónap 3. csütörtökén – ülésezik, kivétel a január és a július hónapok, amikor a hónap 4. csütörtökén továbbá a szeptember, amikor a hónap 2. csütörtökén.

2012. március hónap 3. csütörtöke munkaszüneti nap, ezért ebben a hónapban a képviselő-testület március 14-én (szerdán) ülésezik.

A képviselő-testület augusztus hónapban rendes ülést nem tart.

A képviselő-testület ülései 9 órakor kezdődnek.

Az ülések nyilvánosak.

Az ülés helye: Barcs Város Önkormányzatának tanácskozó terme

A testület minden ülésén 1-es számú napirendként tárgyalja:
- a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót,
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
- az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót,
- az előző ülésen elhangzott interpellációkra, kérdésekre, felszólalásokra adott válaszokról szóló beszámolót, ha nem került sor azonnali válaszadásra az előző ülésen.

A képviselő-testület üléseire tervezni kell az interpellációk, kérdések, felszólalások című napirendet.

A képviselő-testület üléseire rendszeresen meg kell hívni:

a./  -     a települési képviselőket,

b./ tanácskozási joggal:
-    a címzetes főjegyzőt,
-    a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
-    a választókerület országgyűlési képviselőjét,
-    a kistérségi tiszti főorvost,
-    a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatóját,
-    a Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,
-    a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,
-    a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét,
-    a DDRMK Barcsi Kirendeltségének vezetőjét azon ülésekre, melyeken napirendként szerepel a foglalkoztatás, új munkahelyek létrehozásának lehetősége, szándéka, illetve az adott téma kapcsolata a munkaerőpiaccal.


A képviselő-testület üléseire – tanácskozási joggal – eseti jelleggel meg kell hívni:

-    a polgármester rendelkezése alapján, a bizottságok elnökei javaslatainak figyelembevételével meghívandó személyeket,
-    a napirend szerint illetékes önkormányzati intézmény vezetőjét,
-    a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét,
-    a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét,
-    az előterjesztő javaslata alapján azt a személyt, illetve annak a szervezetnek a vezetőjét, akinek a jelenléte a napirend tárgyalásánál szükséges,
-    a bizottságok, településrészi önkormányzatok nem képviselő-testületi tagjait,
-    az egyes napirendi pontok előadóit.


A képviselő-testület üléseire tanácskozási jog nélküli meghívót és - zárt ülések kivételével - előterjesztést kapnak:

- a helyi média képviselői
- a városi könyvtár.


A lakosság önszerveződő közösségei, a helyi pártok, a lakosság:

    a képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjeiről a hirdetőtáblákról, a helyi médiából és a város honlapjáról értesülnek,
    az előterjesztéseket megtekinthetik a város honlapján, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban, kérésükre 1-1 példány átadásra kerül.

 

 

2012. január 26.

 

1./    Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére a 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célok
        Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2012. február 16.

 

1./     Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
         Előadó: Dr. Cserti István kapitányságvezető

2./     Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./     Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről
         Előadó: Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, a bizottság elnöke

4./     Tájékoztató az új vagyon-nyilvántartási rendszer, az E-KATA bevezetésének tapasztalatairól
         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

2012. március 14. (szerda)

 

1./       Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről
           Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
           Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2012. április 19.

 

1./   Beszámoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről
         Előadó: Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos

2./     Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./     Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési jelentése
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./     Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tevékenységéről
         Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

2012. május 17.

 

1./       A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása
           Előadó: Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató

2./       „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
          Előadó: Lipics István ügyvezető igazgató

3./      Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság tevékenységéről
          Előadó: Henger János tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

2012. június 21.

 

1./     Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./     A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
         Előadó: Csonka Zoltán, a BNI mb. igazgatója

3./     Barcs Város Önkormányzata l7/l999./VII.2./ számú a közterületek használatáról és a kifizetendő díjak mértékéről szóló rendelete felülvizsgálata
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./     Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./    Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság tevékenységéről
         Előadó: Szakos Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

2012. július 26.

 

1./     Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről
         Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

2./     Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tevékenységéről
         Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke

 

 

2012. szeptember 13.

 

1./     Tájékoztató az Önkormányzat 2012. első félévi költségvetésének teljesítéséről
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./     Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./     A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata
         Előadó: Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

 

 

2012. október 18.

 

1./     A KAPOS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./     A költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési terve
         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

3./     Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
         Előadó: Henger János tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

4./     Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
         Előadó: Szalai Balázs tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

 

 

2012. november 15.

 

1./     Beszámoló a Szociális Központ tevékenységéről
         Előadó: Varga Ilona igazgató

2./     Kivonat a Szociális Központ átfogó, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés jelentéséből
         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző
3./    Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
         Előadó: a szolgáltató képviselője
4./     A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2012. évi tapasztalatai
         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

5./     A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./     A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2013. évi keretösszegének megállapítása
         Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

7./     Beszámoló a társulási tanácsban végzett tevékenységről
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./     Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./     Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./   Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

2012. december 20.

 

1./     Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás tapasztalatairól
         Előadó: a szolgáltató képviselője

2./     A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzés alapján történő megállapítása
         Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

3./     A települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./     A barcsi helyi autóbuszjárat 2013. évi működési költségei és a szükséges önkormányzati támogatás
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./     A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz különjáratok díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 28/1996. (XII.27.) számú rendelet módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./     Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

7./     A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) számú rendelet módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./     Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./     A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének megállapítása
         Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

B a r c s, 2011. december 22.

 

Karvalics Ottó  polgármester