Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:    4-11/ 2012

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2012. január 20-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 8.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Szabadi József, Szakos Gábor, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila és Szalai Balázs képviselő-testületi tagok igazoltan.

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, dr. Takács Katalin aljegyző, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 7 fő megjelent.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Szalai Balázs jegyzőkönyv-hitelesítő a képviselő-testület ülésén nem tud részt venni, ezért jegyzőkönyv-hitelesítőt kell a Képviselő-testületnek választani. Szakos Gábor képviselő úr vállalta, hogy jelen ülésen jegyzőkönyv-hitelesítő lesz.

 

 

A Képviselő-testület– egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

1/2012. (I.20.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 2012. január 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta Szakos Gábor képviselő-testületi tagot, Szalai Balázs jegyzőkönyv-hitelesítő távolléte miatt.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2/2012. (I.20.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ A szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223/2011.(X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Napirend megtárgyalása:

 

1./ A szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223/2011.(X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Karvalics Ottó polgármester az alábbi szóbeli kiegészítést tette:

Bélavár és Vízvár kivételével mindenki bevállalta az összeget. Itt vannak a testületi döntések.

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnöke:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület– egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

3/2012. (I.20.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő- testülete 223/2011(X.28.) számú határozatának 3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosította

3. Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 459.400 Ft+ÁFA-t, összesen: 583.483 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata vállalta és elrendelte az ügyvédi alapdíjnak az Önkormányzat 2012-es költségvetésébe való betervezését.

4. A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának arányában, szükség szerint biztosította amelyet az Önkormányzat 2012-es költségvetésébe betervez.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 8.10 órakor bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó                     

           címzetes főjegyző                                                      polgármester                                                  

 

 

 

             Ander István                                          Szakos Gábor                  

   jegyzőkönyv-hitelesítő                             jegyzőkönyv-hitelesítő