Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

 

 

 

Ügyiratszám:    375-62/ 2011

 

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

 

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. október 20-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről.

 

 

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

 

 

Meghívottként

 

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Csonka Zoltán intézményegység-vezető; Bebics János, a KAPOS VOLÁN Zrt. vezérigazgató-helyettese, Dr. Kisimre László, a Járóbetegellátó Intézmények igazgatója, Tormáné Ivánfi Irén és Pintér Istvánné belső ellenőrök, dr. Takács Katalin, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye fel a napirendi javaslatok közé:

 

 

 

13./  A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

203/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendi pontot felvette a napirendi javaslatok közé:

 

 

 

13./  A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

 

 

Napirend:

 

 

 

1./     Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

2./     A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

3./     Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása.

 

Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

 

 

 

4./     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 

Előadó: Kincsei János igazgató

 

 

 

5./   A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

6./     A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve.

 

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

 

7./   Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

8./   211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

9./     A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

10./   Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

11./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

12./   Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása.

 

Előadó: Racsek József alpolgármester

 

 

 

13./  A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

Zárt ülés napirendje:

 

 

 

14./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

15./   Önkormányzati bérlakás bérbeadása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

Kérdések:

 

 

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

 

 

Két kérdésem lenne. Az első, hogy Dr. Nyers Norberttel és Szabadi József urakkal kapcsolatos együttműködési lehetőségekről szeretnék információkat megtudni.

 

A második pedig, hogy az osztrák befektetővel a jövőbeni elképzelések mit jelentenek? Mi várható ezzel kapcsolatban?

 

 

 

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

 

 

A BNI-ben megbízott helyettesítő igazgató úrral, Csonka Zoltánnal, mikor találkozhat a képviselő-testület a megbeszéltek szerint?

 

 

 

 

 

Válaszok:

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester úr:

 

 

 

A Raab Karcher részéről a marketing igazgatóval ültünk le beszélni. A városnak van egy olyan problémája, hogy bármit csinálunk itt előfinanszírozásról és egyéb dolgokról, kell döntenünk, ami elég nehéz, amikor a városnak nincs pénze, így előre finanszírozni pályázatot. Ehhez megteremteni az anyagi hátteret nagyon nehéz. Egyrészt erről tárgyaltunk, hogy a Raab Karcherrel tudunk olyan megállapodást vagy olyan támogatást kötni, hogy akár azt az anyagi részt, amely anyagban fejezhető ki és a beruházáshoz kell, azt megelőlegezi nekünk egy utólagos finanszírozással. Tehát biztosítja azt a lehetőséget, hogy nekünk nem kell hitelből finanszírozni ezt, hanem ő ezt odaadja nekünk egy utólagos elszámolással. Ezen kívül beszéltünk foglalkoztatásról, működésről. Megtárgyaltuk, hogy nekik a helyi vállalkozókkal milyen szerződéseik vannak arra vonatkozóan, hogy könnyebben tudjanak dolgozni. Előre mutató, előre vivő optimizmussal bíztató tárgyalás volt, amelyre azt mondhatom, hogy a Raab Karcher szeretné a saját területén a pozícióját erősíteni és ebben hajlandó odáig elmenni, hogy a mi elképzeléseinket támogatja, akár olyan módon is, hogy megelőlegez bizonyos engedményeket arra, hogy véghez tudjuk vinni.

 

 

 

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

 

 

A kis vállalkozások gyakorlatilag mindig anyagi problémákkal küzdenek, hitelezési gondok vannak. Egy-egy megszerzett projekt esetében a megvalósítás gondot okozhat abban az esetben, ha nagyobb volumenű a projekt és megfelelő forgóeszköz finanszírozásra van szükség. Ebben szeretnénk segíteni a helyi és városkörnyéki vállalkozóknak. Gyakorlatilag fizetési halasztásban, áru alap ellátásban és annak a meghitelezésében, és ha pályázatokban indulnak, akkor a pályázat megvalósításával kapcsolatban szeretnénk segítséget nyújtani.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester úr:

 

 

 

A régi fűrészüzem területén volt egy jelentkező befektető, amely itt szigetelő üzemet szeretett volna csinálni. Ez olyan fázisba érkezett, hogy a területet megvásárolta. Leültünk vele tárgyalni. Neki a terület és a város hozzáállása tetszett. Sok kérdést feltett. A helyi vezetőt már be is mutatatta. Tehát ez a projekt elindult. Itt 20-40 fő foglalkoztatásáról beszéltünk. Mivel a város hozzáállását és a tárgyalás módját jónak ítélte meg, a volt parketta üzemnek két egység kivételével az egész területét megvette. Megkérdezték, hogy mi a célja. Azt mondta, hogy meglátja az üzem felépítése után és bővíteni szeretne. Sőt azt mondta, hogy mivel ilyen volt a fogadtatása, más osztrák befektetőket is próbál ide hozni. Mi örültünk ennek. Tehát egy projekt beindult, egy másik meg előfordulhat, hogy a hozzáállásunk alapján és az ő megítélése alapján elindulhat. A lakosságot és a testületet tájékoztatni fogjuk, ha ebben gyakorlati előrelépések lesznek. Ez az első olyan akciónk, mely sikeres. Itt nem csak a testület dolgozott, hanem külső civil segítség is volt, hogy ez a vállalkozó idetaláljon. Mindenkinek köszönjük.

 

Azt kérem, ha a lakosság ilyenről tud keressen bennünket, és mi segítünk, hogy munkahelyeket teremtsünk, mert ez a legfontosabb feladatunk ebben a városban.

 

Csonka Zoltán megbízott igazgató úrral folyamatosan találkozunk. Jövő héten leülünk tárgyalni, hogy megbeszéljük, hogy mennyire vette át, mennyire látja át a problémákat, továbbá a megoldási lehetőségekről is tárgyalni fogunk. A képviselő-testület elé fogjuk hozni azokat az ajánlatokat, amelyeket ő fog tenni és amiket mi kérünk tőle. Egyenlőre türelmet kérek, mert nem szeretnék nyitott kérdéseket hagyni a testület előtt.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

205/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

206/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

207/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

 

 

 

2./     A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Vélemények:

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

A bizottsági ülésen a kérdéseinkre körültekintő és jól értelmezhető válaszokat kaptunk a Volán képviselőjétől, amit köszönünk. Ezek közül Somogytarócán esetleges buszmegálló létesítésének feltételei, annak a vizsgálata, esetleges járat sűrítés emelhető ki. A készségét kifejezte a képviselő úr és mi azt köszönettel nyugtáztuk.  

 

A Somogytarnócai Részönkormányzat ülésén megfogalmazódott, hogy továbbra is tartsuk életben az igényt, hogy Somogytarnóca déli végén buszmegálló kialakítását kérnénk. Ezt az első 5-6 ház magasságában értelmezhető. Én ezt a magam részéről nem fogom elfelejteni. Ehhez kérek konstruktív, támogató hozzáállást.

 

 

 

 

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

 

 

Egy konstruktív javaslatot én is szeretnék intézni a Kapos Volán felé. Az új Járóbetegellátó Központ hamarosan átadásra fog kerülni, és jó lenne, ha ott a környéken autóbuszmegálló kerülne kialakításra, hogy a mozgásban korlátozottak is el tudják majd érni az új kistérségi központot.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Ez a buszmegálló kérdése a következő év témája lesz. Helyproblémákkal küzdünk ezen a helyen. Meg kell oldani a buszok megfordulását is.

 

 

 

 

 

Bebics János, a KAPOS VOLÁN Zrt. vezérigazgató-helyettese:

 

 

 

Köszönöm, ha elfogadják a beszámolónkat, és remélem, hogy egy év múlva a 2011. évi beszámoló is elfogadásra fog kerülni.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

208/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN Zrt, a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség közötti nyereségkülönbség pótlását, és veszteség kiegyenlítését, összesen 983 eFt-ot számla alapján biztosítja, ezzel egyidőben intézkedik a kapott 253 eFt állami normatív támogatás, szolgáltató felé történő megtérítésére. A 2011. évi költségvetésben tervezett előirányzatból felszabaduló 517 eFt-ot, a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka keretére csoportosítja át.

 

 

 

  1. 2.Barcs Város Képviselő testülete felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a KAPOS VOLÁN Zrt.-vel az elvárt nyereség 8 %-ról 5 %-ra történő csökkentése érdekében, és felhatalmazta a közszolgáltatási szerződés módosítására és annak aláírására, a tárgyalások eredményének függvényében.

 

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

3./     Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása.

 

Előadó: Dr. Kisimre László igazgató

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemény:

 

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

 

 

Az előterjesztésből első olvasatra nem derült ki az, hogy nem áremelésről van szó, hanem csak át kellett dolgozni a régi anyagokat. Ezért kérem az igazgató urat, ha legközelebb hasonló anyag lesz, akkor erről legalább egy mondatban tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

 

 

 

 

Dr. Kisimre László igazgató úr az előterjesztéshez az alábbi kiegészítést tette:

 

 

 

Nem a térítési díjak változtak, nem a rendelőintézet OEP finanszírozása változott. Sajtóközleményekben megjelent, hogy fizetni kell a szolgáltatásokért. Ez nagyon nagy félreértés.

 

A törvényi változások kerültek átemelésre a térítési szabályzatunkba. Három dolog változott egyrészt a tüdőszűréssel kapcsolatban, másrészt van olyan, hogy nem orvosi indok alapján nem sürgősségi vizsgálat, illetve foglalkoztathatósági szakvéleményezés. Ez a három tétel került beemelésre.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságnak helyén való a véleménye., ugyanis az egyik megyei lapban megjelent egy félretájékoztatás, melynek remélem, hogy a helyreigazítása megtörtént. Ez komoly kérdéseket vetett fel a lakosságban, hogy itt díjemelés lesz. Nem lesz díjemelés. Egy jogi átrendezésről van szó. A megfogalmazásokra jobban oda kell figyelni, hogy a sajtóban ilyen ne jelenhessen meg.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

 

 

A 4. oldalon „A térítési díjak befizetési rendje” címnél az 1. pont utolsó gondolata. Nem olvasom föl a tévé képernyője előtt. Mi a véleménye erről Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőnek? Ilyet leírni ma! Arról beszélünk, hogy be kell tartani a szabályokat, akkor miért ilyen előterjesztést kapunk?

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Teljesen igaza van Fodor Gyula képviselő úrnak, de bizottsági ülésen ennek ki kellett volna jönnie. Itt egy törvényszegésre buzdítás is van. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kell venni:

 

„A gyógyfürdőben igénybevett térítésköteles ellátásoknál nyomtatványt kiállítani nem kell, a díjak befizetése a kihelyezett pénztárnál történik. Igény esetén számlát a pénztáros állít ki.”
Azt, hogy igény esetén a jogszabály nem teheti meg. Számlát ki kell állítani.

 

 

 

 

 

Dr. Kisimre László igazgató úr:

 

 

 

A befizetésről kap minden esetben pénztári nyugtát, és igény esetén, ha kell, kap elszámolható számlát.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Ez így kétértelmű. Fodor Gyula képviselő úrnak igaza van. Ezt pontosítani kell. Nyugtát kérés nélkül is kell adni, számlát kérésre. De ezt tisztázni kell. Kétértelmű a dolog.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Nyugta vagy igény esetén számla.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Ezt kérem.

 

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Nyugta, igény esetén számla.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Jó. Nyugta, igény esetén számla ellenében.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

209/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatát jóváhagyta.

 

Határidő: értelem szerint

 

Felelős: Dr. Kisimre László igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 

Előadó: Kincsei János igazgató

 

 

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

 

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

 

 

A bizottsági ülésen még egy határozati javaslat megfogalmazódott. Ez arról szól, hogy Csonka Zoltánt hívja meg a képviselő-testület egy informális ülésre, ahol a feltételeket, a kialakult helyzetet, a feladatokat, az anyagi megbecsülését, a munkájához történő segítségnyújtást kellene áttekinteni a képviselő-testületnek.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A határozati javaslatnál nem láttam ezt kiegészítésként, és nem is kaptam meg. Akkor ez nem határozati javaslat, hanem a bizottság részéről egy javaslat. Tehát ez egy kérés a bizottság részéről. Erre már az előbb választ is adtam Szemere Márta képviselő asszony kérdésére, hogy mihelyt tisztázódik és ő lesz a megbízott igazgató úr, azonnal meg fogjuk ezt tartani.

 

 

 

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

 

 

Ügyrendi kérdésem lenne. Ha a bizottság hoz egy ilyen határozatot vagy javaslatot, akkor azt nem lenne célszerű a képviselő-testületi anyaghoz hozzá csatolni, mert az elnök asszony a jegyzőkönyvből olvasta fel, de ha nem olvassa fel a képviselő-testületi tagok nem tudnak róla. Mi ennek a módja?

 

 

 

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

 

 

Az anyag alapján szeretném a városban terjedő pletykákat kicsit helyre tenni. Mindenkinek egyértelmű, hogy megbízott igazgató úr Csonka Zoltán helyettesíti Kincsei János főigazgató urat.

 

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Helyettesítést ellátó igazgató úr.

 

 

 

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

 

 

Jó. A helyettesítést ellátó igazgató úr helyettesíti Kincsei János urat. Tehát nem lett kinevezve, mert pályázat nem volt. A városban elterjedt, hogy leváltottuk a főigazgató urat. A módosításokból is egyértelműen látszik, hogy ez nem így történt. A főigazgató úr helyettesítésére van megbízva Csonka Zoltán a határozatban megfogalmazott jogkörökkel.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Szemere Márta képviselő asszony felvetéséhez annyit szólnék, hogy mivel akkor abban döntés volt és a bizottság kérte, akkor nem tudom, hogy ezt ide újra be kell tenni? Mi a véleménye erről Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőnek?

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Úgy értelmeztem, hogy a bizottság tett egy javaslatot, amit az előterjesztő elfogadott. De ez nem a határozati javaslat módosítására vagy kiegészítésére irányult. Ez egy felkérés volt, egy igény a bizottság részéről, amire az előterjesztő ott a helyszínen azt mondta, hogy meg fogja szervezni. Mivel nem kapcsolódik a kiküldött anyaghoz, a határozati javaslathoz, ezért nem feltétlenül szükséges. Itt a tájékoztatás megtörtént, a képviselő-testület többi tagja is tudomást szerzett erről. Határozati javaslati pont nélkül is elérte a célját.

 

 

 

 

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

 

 

Tényleg tudunk róla, tervezzük. Itt most egy megerősítésről van szó. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen erről volt szó.

 

 

 

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

 

 

Általánosságban kérdeztem ezt meg. Itt most ez a dolog teljesen rendben van. Általánosságban kérdeztem meg, hogy ha hoz a bizottság egy ilyen határozat számmal ellátott javaslatot, akkor ennek mi az útja? Bekerül a testület elé, vagy marad a jegyzőkönyvben és ha az elnök felolvassa, akkor tudja a testület többi tagja, de ha nem olvassa fel akkor mi lesz vele? Általánosságban kérdezem.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozott döntések bekerülnek a testület elé. A többi döntés nyilván van tartva és egyeztetés után végre fogjuk hajtani.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Annak függvényében, hogy a testület elé kerül vagy a bizottság működésével összefüggő bizottsági döntés. Ha a testület elé kerülő akkor előterjesztés válik belőle természetszerűleg. De ha csak a bizottság tagjaira vonatkozik, ha a bizottság kér föl valakit általánosságban és ő zárja le az adott témát, akkor nem feltétlenül kerül testület elé.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Tehát most a bizottság is megerősítette azt, amivel a testület már egyezségre jutott, hogy az igazgató urat, amikor képbe kerül meghallgatjuk. Ha az Oktatási Bizottságnak olyan igénye van, hogy külön meg akarja hallgatni, akkor kérje külön.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

210/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyta:
    1. A)Az SZMSZ 3.2.1 pontja „Igazgatói hatáskörök átruházása” fejezet 3. bekezdésében „az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetőjére” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:„az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjére”(ruházza át.)

 

 

 

  1. B)Az SZMSZ 3.2.2. pontja (Az intézményegység-vezetők) második fejezete (felelősségük) utolsó bekezdése első mondata: „A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezető ellátja az intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.” törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

                   „A BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető ellátja az

 

                intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.”

 

  1. C)Az SZMSZ 3.3 pontja (A vezetők helyettesítési rendje, munkarendje) 2. bekezdésében:

 

„A BNI igazgatót távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője vagy a Kollégium intézményegység-vezető helyettese helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági intézményegység vezető feladata.„szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

„A BNI igazgatóját tartós távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább 1 hetes távollét, melynek esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető gyakorolja a kizárólagos igazgatói jogkörként fenntartott hatásköröket is. A BNI igazgatójának általános helyettesét tartós távolléte esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági vezető feladata a helyettesítés.”szövegrész lép.

 

  1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

 

            Kincsei János igazgató a végrehajtásért

 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

 

 

 

 

5./   A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

 

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

 

 

Az előbbit nem tudom szó nélkül megállni. A testületi ülést ne süllyesszük le. 13 éves gyakorlatom során, ha nálunk bármilyen módosítás szokott lenni a határozati javaslatban, azt az elnök úr meg szokta ott fogalmazni és az attól a pillanattól kezdve bent szokott lenni a határozati javaslatban. Azt hiszem, hogy az Oktatási Bizottsági ülésen elhangzott egy beszélgetés és te mint elnök nem hiszem, hogy szóltál, hogy módosítsanak a határozati javaslaton, akkor pedig bármiről beszélgethettek. Ha meg van fogalmazva belekerül, ha nincs megfogalmazva nem kerül bele.

 

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Az 1. mellékletben szereplő idézőjeles mondatot kicsit magyarítsuk: „A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 33 %.” Véleményem szerint magyarabb: kiadásainak maximum 33 %-a.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Ez a megfelelő jogszabályi szöveg. A felső határ magában foglalja a maximum fogalmát is.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Ez a szabvány szöveg. Ezt nem tudjuk módosítani. Legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy a szabványszöveg módosítását indítványozzuk.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület –11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

 

211/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1 . mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a 2. mellékletet képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okiratok, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.

 

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

            Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

6./     A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve.

 

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző az előterjesztéshez az alábbi pontosítást tette:

 

A határozati javaslat második pontjában kérem javítani a dátumot 2012. évre. Elnézést kérek a gépelési hiba miatt.

 

 

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

A határozati javaslat 3. pontjában szereplő módon, mint szakbizottsági tag nyilatkozom most, hogy részt kívánunk venni az egyes vizsgálati pontnál a vizsgálatban, mert a szakbizottsági elnökökkel nyilatkoztatni kell, hogy a szakbizottság részt vesz-e az ellenőrzésben és erre felelős a szakbizottság elnöke.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

 

 

Ez több éves gyakorlat a bizottság elnöke azért felel, hogy a bizottságban ki vegyen részt személy szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Akkor azt írjuk be a szövegbe.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

 

Javaslom a határozati javaslat 3. pontjában: felelős a bizottság elnöke a résztvevők kijelöléséért.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

 

 

Nem véletlenül van ez itt. Míg 7 tagú bizottság volt, addig nem okozott gondot, az ilyen revízióban való részvétel. Most 5 tagú bizottság van és vannak olyan témák, amelyekben a bizottságoknak úgy ítéltük meg, hogy nem szükséges meghatározni azt, hogy mint bizottság képviseltesse magát. De azt a lehetőséget meghagytuk, és azért került ez ide, hogy ha a bizottság mégis úgy dönt, hogy részt kíván venni a vizsgálatban, akkor megjelöli azt a személyt, aki ebben részt vesz. Tehát megpróbáltuk feloldani azt a feszültséget, hogy nem kell minden vizsgálatnál adott bizottságnak ebben részt venni. Ha viszont részt kíván venni, akkor megjelöli azt személyt, aki részt vesz. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a pont nem szorul pontosításra.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A módosítással együtt kérem az előterjesztést elfogadását.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

212/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztett 2012. évi ellenőrzési tervet és elrendeli annak végrehajtását.

 

 

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete megbízta a Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottságot, hogy 1-1 fő biztosításával 2012. évben vegyen részt az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében.

 

Felelős: Szakos Gábor Pénzügyi, Gazdasági és Integrációs Bizottság elnöke

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

3./ A szakbizottságok 1-1 fővel - nem kötelező jelleggel - részt vehetnek az ellenőrzésben. A szakbizottságok elnökeit nyilatkoztatni kell, hogy részt kívánnak-e venni az adott ellenőrzésben.

 

Felelős: a bizottságok elnökei a résztvevők kijelöléséért

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

7./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Kérdés:

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

A rendeletmódosítás (7) és (8) bekezdéseiben szereplő ingatlanok után szereplő hét jegyű számok mit jelentenek?

 

 

 

 

 

Válasz:

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

 

A helyrajzi szám és a terület Ez a 3. számú melléklet egy Excel táblázatban kerül összefoglalásra, és ott helyre fog állni, mert felül megvan fejelve a táblázat.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő rendeletet hozta:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (X.28.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

8./   211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésről kiment, így a képviselő-testület 11 fővel van jelen.

 

 

 

 

 

Kérdés:

 

 

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

 

 

Magánparkolót szeretne kialakítani a vevő. Van-e arra utalás, hogy ez milyen burkolat lenne?

 

 

 

 

 

Válaszok:

 

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

 

 

Gondolom, hogy olyan körzetben van, hogy szilárd burkolattal fogja ellátni. Értelmetlennek találom, hogy valaki gyepes parkolót használjon, mert akkor nem tölti be a funkcióját.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy a parkoló kivitelezéshez volt-e olyan feltétel, amelyikkel azt meg kell valósítani. Tehát a burkolatra vonatkozott. Nem volt, de logikátlan lenne, ha azt a parkolót úgy használná, ahogy most van. Nem tudom, hogy építési engedély kell-e hozzá, de abban biztosan elő lesz írva, ami ahhoz kell.

 

 

 

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

 

 

Nincs konkrét kitétel hozzá, de ha igényt tart rá képviselő úr, akkor nyilatkoztatjuk.

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Körülbelül ezt gondoltam én is, amit most alpolgármester úr elmondott. A műszaki logika szerint oda szilárd burkolatra gondolhatunk vagy maximum a gyephézagos térkőre. De ettől logikusabb lett volna a piac helyének a burkolása.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A múlttal egyet értve, de nem piszkálva, ez most nem ehhez a napirendhez tartozik.

 

A tulajdonos a környezetet szeretné olyan állapotba hozni, hogy az ő egysége normálisabban tudjon működni.

 

A vásárló aki ezt kérte, már több éve beadta ezt az igényt, akkor nem volt rá fogadókészség, de ne firtassuk, hogy miért. Én személy szerint javaslom, hogy ott az egység és a bódé közötti területen egy olyan környezet alakuljon ki, amely mind az ottani megállás, mind az ottani egység működését jó irányba befolyásolja.

 

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Finomítva az elhangzottakat: a képviselő-testület egyszer foglalkozott vele, mert a többi be sem ért a képviselő-testület elé.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A pontosítást köszönöm, de én nem akartam ennyire belemenni a részletekbe.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

 

213/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzat tulajdonát képező, a vagyonrendeletben 225. sorszám alatt nyilvántartott, 13825 m2 területű, 1861/3 hrszú ingatlanból a kérelmező által becsatolt vázrajzon megjelölt 211 m2 területet forgalomképessé nyilvánította.

 

 

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülte a 1861/2 hrsz-ú területhez a határozati javaslat melléklete szerinti vázrajzon jelölt 211 m2 területet értékesíti Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakosnak 2000,-Ft/m2 árért, 422.000,- Ft-ért + az értékbecslés díja bruttó 12.500,-Ft, azaz összesen 434.500 Ft vételárért.

 

Felhatalmazta a Polgármestert a jogerős telekhatár változási határozatot követően az adásvételi szerződés aláírására.

 

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

9./     A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester az előterjesztéshez az alábbi szóbeli módosítást tette:

 

Minden képviselő-testület döntött. Vízvár és Bélavár nem kíván részt venni ebben a pertársaságban, de ez nem befolyásolja összegszerűen a napirendi pontot, tehát a mi részvételünket. Az ügyvédi irodával tárgyalva ugyanezek az összegek maradnak, két település kivételével. Tehát ennyivel csökkenni fog az ügyvédi díj.

 

 

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésre visszajött, így a képviselő-testület részéről 12 fő volt jelen.

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

 

 

A Jogi Bizottság ülésén egyhangúlag megfogalmazódott, hogy ennek az önkormányzatnak kötelessége ebben a pertársaságban részt venni, mert a város vagyonáért felelősek vagyunk. Az utóbbi időben egyetlen beruházásunk sem készült el időben és olyan minőségben, ahogy el kellett volna készülnie. Ezért javasoltuk a bizottság részéről, hogy lépjünk be ebbe a pertársaságba. Magam részéről megfontolandónak tartom a jövőre nézve, hogy alakítsunk egy olyan bizottságot, amely utána néz annak, hogy a beruházásaink, a folyamatban lévők, az elmúltak, és a jövőbelik miért nem olyan minőségben készültek el, mint ahogy kellett volna.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

A lakosság kedvéért elmondanám, hogy ez a pertársaság azért alakul, mert a szennyvízberuházással kapcsolatban olyan minőségi kifogások merültek fel, amelynek a költsége az 500 milliótól akár 1 milliárd forint között is lehet. Ezt a beruházásban részt vevő települések nem tudják vállalni. Tényként kell közölni, hogy Csokonyában már 200 milliós javítási költség van ahhoz, hogy egyáltalán a rendszer működjön. Bolhón ugyancsak volt probléma. Szulokban útsüllyedés van. A csokonyai kivitelezés megvizsgálása után a szakértő egyértelműen megállapította, hogy kivitelezési hibákról van szó. Ez onnantól jelent nekünk problémát, hogy valahol, valamikor az előző testület valamilyen információk alapján lemondott a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséről valamilyen összegért. Én úgy gondolom, hogy ez az amit tisztáznunk, kell. Ráadásul jogilag majd eldönti a per vagy az egyezség, hogy meg tudunk-e egyezni a kivitelezővel, hogy a rossz minőségben elvégzett munkát megjavítja, az is lehet, hogy önként. Tehát egy egyezség alapján. De az is lehet, hogy ezt úgy kell kikényszeríteni belőle, akkor bírósági ügy lesz a dologból. Úgy gondolom, hogy ha ezt mi nem lépjük meg, akkor ennek a beruházásnak ez az egyetlen rossz döntése, amelyről majd kiderül, hogy jogos volt-e. Ezeket a településeket csődbe vinné, ha ezek a problémák megjelennek. Ezt nem tudjuk bevállalni. Tisztázni kell az esetleges jogi anomáliákat, hogy lemondhatott egyáltalán a testület akkor a szavatossági jogok érvényesítéséről. Én úgy gondolom, hogy nem. Kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.

 

 

 

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

 

 

Ezeket a gyakorlati problémákat, melyek megfogalmazásra kerültek, mi már jeleztük a kivitelező felé, és ha igen akkor, hogy reagált erre?

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Úgy tudom, hogy mivel ezt a DRV javította ki és ő nyújtotta ki a számlát, ő próbálta keresni a társaságot. Az egyik társaságnak már csak jogutódja van. A másik társaság még él. De mivel mi lemondtunk, ezért nincs különösebb ambíció arra, hogy ők ezt bevállalják. Attól félek, hogy nem lesz egyezség, hanem a per kimenetele, hogy majd eredményt érünk-e el? Jogi úton kell megkeresni. Papíron tisztázni, hogy ha vállalják akkor elvégzik-e a munkát és utána ez követni lehessen, mert utána egy fenntartási kötelezettség van hosszú távon ennek a rendszernek a fenntartására. Ennek a szavatosságnak az ideje most járnak le. Tehát az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezt a jogi tisztázást, akár a lemondások átvállalásáról, akár az eddig elvégzett javítások kifizetéséről valahol valakinek dönteni kell. Az ügyvéd is mindenképpen azt javasolta, hogy próbáljunk megegyezni, és ha ez nem megy, akkor az igazságszolgáltatást kell igénybe venni.

 

 

 

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

 

 

Az én tudomásom szerint szerdán lesz a pertársaság alakulása. Kérem polgármester urat, hogy erről tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

 

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Ha véletlenül a képviselő-testület úgy dönt, hogy ebben a pertársaságban nem veszünk részt, akkor nincs miről tájékoztatni a testületet. Ha részt akarunk venni, akkor a döntés után megtettem volna ezt a tájékoztatást.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

214/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindítására, a Dr. Halmos ügyvédi irodával kötendő ügyvédi megbízási szerződés aláírására és a pertársaságban való részvételhez való hozzájárulásra.

 

2. Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 459.400 Ft+ÁFA-t, összesen: 574.000 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítja.

 

3. A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának arányában, szükség szerint biztosítja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Minden képviselő-testületi tagot szívesen látok jövő héten szerdán 14 órakor, mert akkor jön meg az ügyvédi iroda képviseletével a jogi képviselőnk, aki tájékoztatni fog bennünket. Az ő véleményét meghallgatva fogjuk eldönteni, hogy mit írunk alá. Itt lesz minden települési önkormányzatnak a vezetője, akik úgy döntöttek, hogy részt kívánnak venni a pertársaságban. Nyilvános lesz. Kérem a képviselő társaimat, hogy aki tud az jöjjön el. Megtudhatjuk majd, hogy mi a jogi képviselő véleménye és, hogy milyen eredményt tudunk elérni az ügyben.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésről kiment, így a képviselő-testület részéről 11 fő volt jelen.

 

 

 

 

 

10./   Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Bizottsági vélemény:

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

215/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – aljegyzői munkakör betöltésére a mellékletben meghatározott tartalmú pályázatot írja ki, és elrendelte annak a Barcs Város honlapján, és a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételét. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati határidő lejártát követő ülésére a munkakör betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

 

 

 

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a pályázókat meghallgató, illetve pályázatokat véleményező bizottság tagjai közé megválasztotta:

 

            - Racsek József alpolgármester – a bizottság vezetője

 

– egyhangúlag –

 

- Fodor Gyula tanácsnok – bizottság tagja (Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság)

 

– egyhangúlag –

 

- Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző – bizottság tagja

 

– egyhangúlag.          

 

 

 

Felelős:                                  Karvalics Ottó polgármester

 

Végrehajtásért felelős:         Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Határidő:                               A pályázati kiírás elküldésének határideje: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

11./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

 

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, a bizottság elnöke:

 

 

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

Szalai Balázs bizottsági tag, az ülést levezető elnök:

 

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

216/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

 

 

1./  A Dráva Múzeum igazgatójának öt éves vezetői megbízása című előterjesztést a napirendről törli.

 


 

Felelős: Karvalics Ottó

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

12./   Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása.

 

Előadó: Racsek József alpolgármester

 

 

 

Bizottsági vélemény:

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

217/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező Barcs, Köztársaság utcában, a - 1819/61 hrsz.-ú –közterületen elhelyezkedő 8 db vérjuhar és 1 db platán, a Barcs, Széchenyi u. 30. és 32. számú ingatlanok előtti – 483/3 hrsz.-ú - közterületen lévő 5 db ezüst juhar kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

 

 

Felelős:          Racsek József alpolgármester

 

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésre visszajött, így a képviselő-testület részéről a továbbiakban 12 fő volt jelen.

 

 

 

 

 

 

 

13./   A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)

 

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a következő szóbeli előterjesztést tette:

 

A Dalkia Energia Zrt. megkeresett bennünket azzal az igénnyel, hogy minden szolgáltató ponton, szolgáltató helyen egyedi főenergia mérést vezessünk be. Ez a tárgyalás már régebb óta folytatódik. Ennek a bekerülési költsége 13 millió Ft. A táblázatból mindenki látja, hogy éves szinten majdnem 11 millió Ft megtakarítás keletkezik. A szolgáltatónak azt tudtam mondani, hogy nekünk nincs 13 millió forintunk. Ezért a szolgáltató felajánlotta, hogy az ő lehetőségeit is bevonva első körben 7 millió Ft támogatást ajánlott fel ennek a kivitelezéséhez. Tehát nekünk durván 6 millió forintunkba kerülne. Arra kérem a felhatalmazást, hogy ezt a tárgyalást folytathatom-e, és ezt a mérési pontot ezeknek a számoknak a figyelembe vételével, tehát az éves 10 millió forintos megtakarítással, érdemes-e egyáltalán tovább csinálni.

 

 

 

Bizottsági vélemény:

 

 

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság együttes rendkívüli ülésen megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások:

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

 

 

Valójában ez a megtakarítás 15 millió körüli. Az igaz, hogy ez a műszaki beavatkozás azt a helyzetet is előállítja, hogy a jelenlegi átalányszámlázás miatt valahol többet kell majd fizetnünk. Ez a szolgáltató és az önkormányzat közötti megállapodásból fakad. De ezt követően meg is szűnik az átalányszámlázás. Tehát még pontosabb adatok lesznek majd a birtokunkban a valós megtakarítás ügyében. Minden racionális indok a mostani ismereteink szerint amellett szól, hogy fogadjuk el az előterjesztést.

 

 

 

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

 

 

Minden forintot meg kell fogni. Jó az irány.

 

 

 

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

 

 

Ez számunkra előnyös lehetőség arra, hogy tudjuk, hogy mire mennyit fizetünk és hol tudunk megtakarítani. Támogatni tudom.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

 

 

Valami féket kellene beépíteni. Mi van akkor, ha elszámoltuk magunkat és nem lesz megtakarítás?

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

 

 

Fodor Gyula képviselő úrral egyet értek. Ezt nekünk legkésőbb novemberben kivitelezni kellene ahhoz, hogy ezek a számok, amelyek tulajdonképpen leírásra kerültek, a fűtési szezon alatt realizálódjanak. Ezt nyáron megtenni semmi értelme nincs. Ez egy rendkívüli testületi ülést igényel, mert ha a tárgyalás végére érek, akkor a testületnek kell dönteni abban, hogy ezt elfogadja-e és azt az összeget mellé tesszük-e melynek reményében ezt az összeget meg lehet takarítani.

 

Fodor Gyula képviselő úrnak igaza van, hogy valamilyen féket be kell tenni. Ezek a pontonkénti mérési helyek ki lettek alakítva más városokban, és azokat megnézve hoztuk ezt ki. Ebbe belekalkuláltuk azt, hogy három intézményünk teljesen fel lett újítva. Látszik, hogy hol van teljesen új fűtési rendszer és hol van régi. Próbáltuk reálisan fölmérni és reális adatokat idehozni a képviselők elé. Azt kérem, hogy támogassa a képviselő-testület. Akkor amikor a szerződésre kerül a sor, akkor egy másik anyaggal idehozva kérjük azt a támogatást, amit szeretnék mindenképpen megkötni. Ezt egy rendkívüli testületi ülésen kell megtennünk, hogy minél előbb hozzá tudjanak látni a munkához, hogy lehetőleg novemberben készüljön el, és decemberben mért helyeink legyenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

218/2011. (X.20.) sz. határozat:

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete elvi támogatását adta a Dalkia Energia Zrt. közintézményeink egyedi hőmennyiségméréséről szóló ajánlatához, amelyhez maximum 6 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka terhére. Továbbá felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások folytatására, valamint ha szükséges a szerződések előkészítésére.

 

 

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

 

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 11.05 órakor bezárta.

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                   Karvalics Ottó          

 

           címzetes főjegyző                              polgármester                                                  

 

 

 

 

 

 

 

             Ander István                              Szalai Balázs                    

 

   jegyzőkönyv-hitelesítő                 jegyzőkönyv-hitelesítő