Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-60/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. október 11-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 16.00 órakor megtartott üléséről.

 

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag igazoltan.

 

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; dr. Takács Katalin, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

 

 

197/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2011. október 31-ig.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./ 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2012. január 31-ig.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

3./ A "Barcs 2019" és a "Barcs 2020" elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2011. október 31-ig.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság együttes rendkívüli ülésen megtárgyalták az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A tarnócai ingatlanok megnevezését kérem.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Segítséget kell kérnem Utasi Miklóstól. Ez a vagyonrendeletünkben szereplő megnevezés. A testületi ülésre megy a vagyonrendelet módosítása. Ott tudjuk pontosan beazonosítani ezeket a beépítetlen területeket.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ha ott lenne, akkor előbb itt lenne. Ha ott benne szerepelne abban, akkor szerintem itt kellene most dönteni. Nem véletlenül kérdeztem.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez utólag pótlásra kerülhet-e?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Nincs ezzel gond, csak írjuk bele.

Ettől a pillanattól hadd kérjem minden olyan ingatlanos előterjesztés szerkesztőt, jegyző asszonyon keresztül, hogy ha lehet, akkor a naturális barcsi tudatban, közforgalomban, közszájon forgó megnevezést is zárójelben valahogy nevezzük meg. Ez nekünk is segít.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem, hogy ezekben az esetekben ha van olyan rajzunk amelyeken ezeket a területeket be lehet jelölni, akkor az ilyen ingatlan értékesítésnél kerüljön kiküldésre az anyaggal együtt egy olyan rajz, amelyen meg tudjuk nevezni és be tudjuk jelölni ezeknek az ingatlanoknak a helyét.

Itt most Somogytarnóca beépítetlen terület, itt nem tudunk mint mondani, csak rajzon tudjuk bemutatni.

Ezért azt kérem, hogy ilyenkor egy helyszínrajzot tegyünk mellé.

 

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Melyik a régi rendelőintézet?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A legelső rendelőintézet, amelyik épült az a régi és ez nem az amelyikben a háziorvosok vannak, hanem az előző. Az Egészségház. Helyrajzi számmal az az igazság, hogy ugyan úgy nem tudnád.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Legyetek szívesek a testületi ülést tájékoztatni.

 

 

Szalai Balász képviselő-testületi tag:

 

A régi rendelőről?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Nem Somogytarnócáról.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem, hogy utólag ez a rajz készüljön el, kerüljön kiküldésre minden képviselőnek, hogy tudja beazonosítani azokat a nem beazonosítható területeket.

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

198/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2011. (V.19.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés fedezetére az alábbi ingatlanok esetén keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztet be az OTP Bank Nyrt. javára:

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78.   1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint          

 

 

 

2./ 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2012. január 31-ig.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság együttes rendkívüli ülésen megtárgyalták az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A dátumokat nézve, ennek a 2012. január 31-ig és az előzőnél a október 31-ig a határidő. Mi indokolja a kettőt? Ez miért januári?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A határozati javaslatban, ha a fedezetül ajánlott ingatlanok után 2011. november 15-ig történik a fedezeti körbe vonásával felkéri a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására. Ezt most a felsoroltakon túl mit jelent egészen konkrétan magyarul és nem jogászilag?

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ugyanaz amire Szemere Márta képviselő asszony kérdezett csak ő a határidőre kérdezett rá, Henger János képviselő úr pedig a fedezetekre.

Ebben a szerződésben, amelyik a 100 millió forintot jelenti amely tulajdonképpen az előfinanszírozást jelenti nekünk, ezeket az ingatlanokat felajánlottuk, hogy bevonjuk amik a felújítások után és az újraépítések után felszabadulnak. Ez pedig a Deák Iskola, a rendelő, a régi rendelőintézet. Ezeket ugye október végéig nem tudtuk bevonni, mert nem szabadultak föl. A szerződést nem tudtuk teljesíteni. Most fogjuk a vagyonrendeletben felszabadítani és bevonni és ezért kell ezt a szerződést rendbe tenni, mert ez a szerződés él, használjuk ezt a 100 milliót, de még nincs mögé téve az a fedezet ami kell. Ezt október végén rendbe kell tennünk és azért van az, hogy egyben kérjük ennek a 100 milliónak a meghosszabbítását, mert nem lehet a nem befejezés miatt ezt a 100 milliót visszaadnunk. Mert nem jön vissza az összes pénz. Tehát ott van a rendelőintézet az új, a többieknél is az elszámolás az tovább tartott, mint mi számoltunk. Tehát október előtt volt vége a mi számításaink szerint, de a kivitelező nem fejezte be. Ezrért az elszámolás is csúszott, ezért nem jöttek meg a pénzek és a 100 milliót nem tudjuk visszatenni. Most már ebben az évben úgy néz ki, hogy biztosan megtörténnek az elszámolások és kérjük január 31-ig. De nem december 31-ig, mert hátha megint abba a hibába csúszunk, amibe most csúsztunk a kivitelezők miatt és egyéb dolgok miatt. Ezért kérjük január 31-ig, mert ebben az évben mindenképpen át kell adni a beruházásokat.

 

 

Hozzászólások:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az előterjesztésben a BNI Oktatási Intézmények az egyik összefogott projekt, a másik a Barcs Nyugati Városrész. Hogy jön be az egészségügyi központ, az egynapos sebészet és akármi, nem tudom, hogy…

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt a 100 millió Ft-ot azért vettük fel, hogy a most futó projekteknek az előfinanszírozását meg tudjuk csinálni. Mindegyik utófinanszírozott, mert uniós pályázati pénz. Ebben bent van az egészségügyi intézmény is, a fordított áfa miatt.

 

 

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az előterjesztés nem így írja le. Megint a magyarság, a szakma és a nyelv.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jó, nem sorolja fel azokat, de az természetes volt nekünk, hogy a futónál mindenhol fordítva van.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az előterjesztő a szakma által evidens dolgok a laikus számára nem biztos, hogy érthető. A jól informált képviselő számára sem biztos, hogy minden információ jól kezelhető magyarul, egzaktul.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Járóbetegre Henger János képviselő úr nem hallgatta meg, akkor olvasom:

„A Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztésénél a támogatási szerződésben 2011.08.19-én módosítottuk a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napját 2011.10.31-re, az orvostechnikai eszközök beszerelésének, üzembe helyezésének, valamint a használatbavételi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt.”

Tehát az van, hogy tulajdonképpen utalunk rá. Nem soroltuk fel mindent, az valószínű lehetséges.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Tényleg teljesen egyértelmű: utalunk rá. De a mit, miért utalunk rá, az már nincs benne.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Mi a mit, miért?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Hisszük azt, hogy a tervezett, bevállalt, az általunk, testület által módosított program nem lesz kész 10. hó 31-re. Nekem ez jön le ebből a mondatból. Biztos, hogy nem vagyok jól összerakva, rosszul tanítottak magyarul, de nekem ez jön le ebből.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ha foglalkozott pályázatokkal, akkor tudja, hogy a fizikai megvalósítás, tehát a kivitelezés befejezése az nem az elszámolás napja. Onnantól még úgy tudom, hogy van 60 nap. 30 nap a technikai résznek, tehát az esetleges hibák kiküszöbölésére, és még utána 30 nap a projekt befejezésére, lezárására. Ezért kérjük a január 31-et. Tehát utalunk rá. Ráadásul úgy tudom, ez a testület hozta azokat a döntéseket, aminek ez a következménye. Lehet, hogy teljesen külsős, amelyiknek nincs semmi rálátása ezekre a projektekre az úgy látja, ahogy most Henger János képviselő úr elmondta. De akik itt ülnek a testületben az csak úgy láthatja, hogy ő hozta meg a döntéseket, ő hozta meg a 100 millió Ft-ot, hogy tudjuk finanszírozni a fordított áfát, ő hozta azokat a döntéseket, hogy október végéig és most kénytelenek vagyunk meghozni, hogy január végéig. Azért mondjuk a január végét, nehogy még egyszer kelljen hosszabbítani.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Jövő január elsejére itt felvázolt okok miatti fizikai teljesítési határidővel én személy szerint csak akkor értek egyet, ha ezért konkrét szervezet és személyi felelősség megállapítására konkrét előterjesztést kap a képviselő-testület.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez módosító indítvány?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Igen.

 

 

A Képviselő-testület – 1 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

199/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete elutasította Henger János képviselő-testületi tag módosító indítványát, hogy az OTP Bank Nyrt-vel, az uniós pályázatainkhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek és az utófinanszírozás előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés lejáratának 2012. január 31-ig történő meghosszabbítása csak akkor kerüljön elfogadásra, ha ennek okán a szervezeti és személyi felelősség megállapításáról előterjesztés kerül a képviselő-testületi ülésre.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester, a határozat közléséért

Határidő:       értelem szerint          

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással – 10 igen és 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

 

200/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel, az uniós pályázatainkhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek és az utófinanszírozás előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés lejáratának 2012. január 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezi, változatlan szerződési feltételek mellett, a 46, 174, 57/2, 882 hrszú ingatlanok 2011. november 15-ig történő fedezeti körbe vonásával és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint          

 

 

3./ A "Barcs 2019" és a "Barcs 2020" elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Szakos Gábor tanácsnok, képviselő úr éppen ennek a cégnek az alkalmazottja, ezért azt javasolom a képviselő-testületnek, hogy személyes érintettsége miatt a képviselő-testület döntsön a szavazásból való kizárásáról.

 

 

A Képviselő-testület – 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

201/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szakos Gábor képviselő-testületi tagot „A "Barcs 2019" és a "Barcs 2020" elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása” című napirendi pont döntéshozatalából kizárta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester, a határozat közléséért

Határidő:       értelem szerint          

 

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság együttes rendkívüli ülésen megtárgyalták az előterjesztést, és javasolták a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Úgy érzem, hogy most nagyon élesben előkerült egy olyan, a testület életében napi működési kérdés, amelyben valamilyen módon állást kéne foglalnunk. A városunk számlavezetője, majdhogynem mondhatnám, hogy társfinanszírozója Barcs Város lakói mellett az OTP Nyrt. e tekintetben akkor, ha itt bármiféle hitel, hitellel összefüggő átütemezés, új hitel ügyben a testületnek dönteni kell. Akkor ezt a mai kérdést lehet általánosítani? Lehet ettől a pillanattól a pénzügyi döntéseik, mivel az egész városunk pénzügyi rendezésére vonatkozó szakértői vélemény alapján testület által elfogadott programunk szerint az Nyrt. a társfinanszírozónk és pénzügyi ügyben pont a Pénzügyi Bizottság elnökét zárjuk ki? Ez nekem nonszensz. Nem érthető. Én erre mindenféleképpen jogi segítséget kérek, eligazítást, mert így ezt nehezen lehet kezelni.

 

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azért kértem a Pénzügyi Bizottság elnökének a szavazásból, tehát nem a véleménynyilvánításból történő kizárását, mert az OTP által ide küldött kamatnál kevesebbet kívánunk megszavazni. Nem szeretném, hogy Szakos Gábor képviselő úr, mint ennek a cégnek az alkalmazottja a szavazásban részt vegyen. Ettől még véleménye lehet. mondhat véleményt a várossal kapcsolatban, a hitellel kapcsolatban. Ellenben én őt szeretném megkímélni személy szerint, nehogy ebből a szavazás miatt konfliktusa legyen. A képviselő-testület őt kizárta a szavazásból és ettől kezdve az ő döntési lehetősége eltűnt, de mint a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményére szükségünk van.

 

 

Hozzászólások:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Egyetértek.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Úgy gondolom, Szakos Gábor képviselő úr védelmében is, hogy fontos működésünknek ezt a fejezetét hosszú távon tisztázzuk, mert, hogy hozzá vagyunk kötve az őt alkalmazó bankhoz, az teljesen egyértelmű. De, hogy ezzel a mi határozatunkat nem oldottuk meg az számomra egyértelmű. Azt kérem, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mélységéig gondoljuk át még egyszer ezt a fejezetet. Nem most, és nem a mostani szavazás okán, de gondoljuk át, mert jobb ha nem futunk bele egy X év utáni visszahivatkozásba. Nem csak nekünk, hanem ő neki fontos, mert mi vagyunk, tesszük a dolgukat, ő pedig azért a dolog tétel ezen fejezete mellett azért egzisztenciálisan is nyilvánvalóan onnét kapja a pénzét.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Azért támogattam polgármester úr javaslatát magammal kapcsolatban, mert ez az első olyan eset, amikor olyanban dönt a képviselő-testület, amikor egy huszárvágással visszabökünk az OTP-nek, mert 2,85 helyett egy kicsit kevesebbet akarunk elfogadtatni. Megmondom őszintén, hogy ebben a helyzetben nehezen tudnám eldönteni, hogy mi legyen. Eddig ilyen probléma nem volt.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Egyet értek, hogy eddig nem volt ilyen döntés, mert az OTP-től eddig mindig pénzt kértünk. Most el akarunk venni tőle, fordított a helyzet.

Mivel Henger János képviselő úr kérte, felkérem Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző asszonyt, hogy Henger János képviselő úrral és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsággal kerüljön átnézésre az SZMSZ, hogy itt van-e valami olyan dolog, amivel esetleg mi olyan helyzetbe kerülhetünk, amit mi nem tudunk megmagyarázni. A következő zárt testületi ülésen döntsük el, és mondjuk el, hogy mire jutottatok úgy közösen.

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással – egyhangúlag - következő határozatot hozta:

 

202/2011. (X.11.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2011. (VII.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények lejáratáig a kamatfelárának 2,50 %-os emelésével elviekben egyetért.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2014. évig terjedő időszakban a 2,50%-os, illetve a 4,00%-os kamatemelés közötti különbözetet a fent nevezett kötvények tőketörlesztésére fordítják.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás kezdeményezésére azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt. által a módosításról küldött, a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó tájékoztatója megegyezik a Képviselő-testület által jelenleg elfogadott módosításokkal, akkor a szerződés megköthető, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 16.30 órakor bezárta.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina          Karvalics Ottó                   

           címzetes főjegyző                     polgármester                                                                           

 

 

 

             Ander István                                      Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő     

 

 

Választás 2022