Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól


Egészségügyi szolgáltatásra jogosult (feltéve, hogy más jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult) a szociálisan rászorult személy is, amennyiben a szociális rászorultság tényéről a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év, az a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500- Ft.


Az eljárás megindításához szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a család jövedelmi viszonyait tanúsító jövedelemigazolások.

Az ügyintézés illetékmentes.