Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

170/2012. (X.18.) sz. határozat: egyhangúlag

 

  1. 1)Barcs Város Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

  1. 2)Barcs Város Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot tette:

 

  1. I.A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 

  1. II.A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 325.700 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

  1. III.Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 369.028 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

  1. IV.a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

         V.   Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 50. § (1)          

               bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok

               követelményeinek megfelel.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester