Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

163/2012. (X.18.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete Marosi Gyöngyi (született: 1960.12.01. anyja neve: Gregor Mária) Pécs, Alkotmány u. 7. szám alatti lakost a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztás ellátásával nem bízta meg.

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a BNI igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.

3.)    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztás ellátására nem ír ki újabb pályázatot a nevelési-oktatási intézmények 2013. január 1. napjával állami fenntartásba történő átvétele miatt. A testület a BNI vezetői teendőinek ellátását a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§ (14) és (16) bekezdései szerint biztosítja.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2012. október 30.