Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

20/2012. (I.26.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete - egyhangúlag - a Barcs, Hősök tere 1/B. II/10. sz. alatti 41,54 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást K 2012. február 01. - 2013. január 31. napjáig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért és a szerződés megkötéséért

Határidő: 2012. február 01. a közlésre, majd értelem szerint