Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

15/2012. (I.26.) sz. határozat: 10 igen szavazattat, 1 ellenszavazattal 1 tartózkodás mellett

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 953/2 hrszú, Strand éttermet a Városgazdálkodási Igazgatóság kezelésébe adta Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 14-16.§ -ai alapján azzal, hogy a Városgazdálkodási Igazgatóság a hasznosítás előtt köteles a Képviselő-testülettel a hasznosítás módját jóváhagyatni.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint