Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

10/2012. (I.26) sz. határozat: 11 igen szavazattal, Henger János képviselő nem szavazott

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

1.   SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 4. pontjából törlésre kerül az időseket        ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.

2.   SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4. Idősek Otthona     (Bentlakásos Ellátás) pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szakfeladat szakmai felügyeletét ellátó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)”

3.   SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 6.3. Beosztott ápolók, gondozók pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „A munkavégzés szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik.”    

4.   SZMSZ IV. fejezet: Az intézmény működésének főbb szabályai 1.5 pontjában a         takarítók munkarendjének szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „hétfőtől csütörtökig         07.00 - 15.00

                                            09.30 - 17.30

       péntek                          07.00 - 15.00

                                             08.00 - 16.00 „

5. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért    

Határidő: értelem szerint

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programja alábbi módosítását:

1.   Bevezetés főcím Felügyeleti szerve megjelölése az alábbira módosul:

      „Felügyeleti szerve: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

      7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2.   Bevezetés főcím Bentlakásos Ellátás férőhely megjelölésből törlésre kerül az időseket ellátó gondozási egységre vonatkozó férőhelymegosztás szabályozása.

3.   A Szakmai programból az ellátások igénybevételére vonatkozó statisztikai adatok       törlésre kerültek

4.   A Szakmai Program I. fejezet 3. pontjában a szociális étkeztetés helyben fogyasztás   időpontjai az alábbiakra módosul:

      „Étteremben a kiszolgálás időpontjai:

      Reggeli: 7.45-10.00

      Tízórai: (Idősek Klubja) 9.30-tól

      Ebéd:

      - Intézményi ellátottak részére: - étteremben: 11.30-12.00 és 12.30-13.00

                                                                 - otthonházi lakásokhoz szállítás: 11.00-11.30

      - Vendégek részére: 12.00-12.30

      - Intézményi dolgozók részére: 12.00-12.30

      Vacsora: 17.30-tól

5.   A Szakmai program VII. fejezet Közösségi pszichiátriai ellátásnál aktualizálásra került a finanszírozási pályázat azonosító számának megjelölése, mely: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0015.

6.   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Szakmai Program

     módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

             Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért     

Határidő: értelem szerint