Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.

4/2012. (I.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Képviselő-testülete a következő napirendi pontot levette a napirendi javaslatok közül:

8./ Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakos telekhatár rendezési kérelme

a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2. Barcs Város Képviselő-testülete a következő napirendet felvette a zárt ülés napirendi pontjai közé:

14./ Egyebek.