Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.

269/2011. (XII.22.) sz. határozat: egyhangúlag

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1 . mellékletét képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Az elkészült díjkalkulációról szóló tájékoztató kerüljön a következő képviselő-testületi ülésre megtárgyalásra.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint