Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.

262/2011. (XII.22.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint jóváhagyta:

A Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 23 240 ezer Ft-tal, felhalmozási célra átvett pénzeszköz előirányzata 224 ezer Ft-tal nő.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 16 917 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4 001 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 6 408 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 224 ezer Ft-tal növekszik, a dologi kiadások előirányzata 4 086 ezer Ft-tal csökken.  

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester a határozat közléséért

            Csonka Zoltán mb. igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények pótelőirányzat igénylési kérelmét az alábbiak szerint jóváhagyta:

A Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények intézményfinanszírozás előirányzata 132 643 ezer Ft-tal nő, saját bevételi előirányzata 35 748 ezer Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 8 414 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 828 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 85 653 ezer Ft-tal nő.

A 132 643 ezer Ft–t a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítja.

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester a határozat közléséért

            Csonka Zoltán mb. igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint