Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.

244/2011. (XII.01.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta és elrendelte a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását és felhatalmazta a polgármestert, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert, továbbá a címzetes főjegyzőt a kérelemmel kapcsolatos okiratok és a támogatással kapcsolatos szerződések aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-programhoz az üzem-és kenőanyag költségére – amennyiben az a programban nem tervezhető   - maximum bruttó 3.820.000.- forint önerőt biztosított, és elrendelte ezen összegnek a 2012. évi költségvetésbe történő betervezését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint