Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

240/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – a Barcs, Széchenyi u. 10. I/6. sz. alatti 80,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást Orsós Mária Barcs, Dankó u. 36. szám alatti lakos részére 2012. november 30-ig szóló időre 233.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – a Barcs, Hősök tere 1/B. II/16. sz. alatti 38,12 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást Balatoni Evelin Barcs, Béke u. 23. szám alatti lakosok részére 2012. november 30-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

3./ Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – a Barcs, Hősök tere 1/A. I/9. sz. alatti 35,16 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást Balogh János és élettársa Barcs, Bajcsy-Zs u. 67. fsz.1. szám alatti lakosok részére 2012. november 30-ig szóló időre 287.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy a Városgazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett munkálatokat és a közmű visszakötését 2 hónapon belül elvégzik, ellenőrzés után, a lakbérbe beszámítja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért és a szerződés megkötéséért

Határidő: 2011. december 02. a közlésre, majd értelem szerint