Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

236/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egyhangúlag – Kincsei Jánosnak (szül: Pécs, 1952.07.01, an: Märcz Ilona, TAJ: 017 182 247) a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát – ezzel együtt vezetői megbízatását – saját kérésére 2011. december 18. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

2.) A Képviselő-testület – egyhangúlag – egyetért Kincsei János (szül: Pécs, 1952.07.01, an: Märcz Ilona, TAJ: 017 182 247) kérelmére 2011. december 19-től történő korengedményes nyugdíjazásával.

3.) Barcs Város Önkormányzata – egyhangúlag – vállalja, hogy Kincsei János (szül: Pécs, 1952.07.01, an: Märcz Ilona, TAJ: 017 182 247) korengedményes nyugdíjazásával összefüggő megállapodást megköti, és a korengedményes nyugdíj összegét 2.375.455 forintot megfizeti.

4.) A Képviselő-testület – egyhangúlag – felhatalmazza Barcs Város Önkormányzatának polgármesterét, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi iratok és a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges megállapodások, nyilatkozatok aláírására.

5.) A Képviselő-testület – egyhangúlag – a korengedményes nyugdíj és az egyéb felmerülő költségek fedezetét az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

6.) Barcs Város Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – megállapítja a 138/1992. Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (16) bekezdése alapján, hogy Kincsei János vezetői megbízásának visszavonásától az intézményvezetői pályázat lebonyolításáig terjedő időszakban az igazgatói feladatokat az intézmény SZMSZ-ében foglaltak alapján az általános igazgatóhelyettes Csonka Zoltán (szül: Barcs, 1966.03.27., an: Eckhardt Katalin) látja el.

7.) Barcs Város Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – Csonka Zoltán (szül: Barcs, 1966.03.27., an: Eckhardt Katalin) havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerinti garantált illetmény

208.385,- Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés:

 

- Kjt.66.§.(2)-(3) bekezdése alapján 10%

20.839,- Ft

Garantált illetmény összesen

229.224,- Ft

Összesen kerekítve

229.200,- Ft

Illetménypótlékok:

 

vezetői pótlék

(2011.08.01 – 2012.07.31)

     40.000,- Ft

 

számítástechnikai pótlék

(2011.08.01. -

 

7.200.-Ft

kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés

2011.09.01 – 2012.08.31.

65.000.-Ft

Egyéb pótlék:

vezetői munkáért 2011.12.19-től a vezetői megbízás időtartamára

68.030,- Ft

Járandóságok összesen:

409.430,- Ft

8.) Barcs Város Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy a köot. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításának várható változásait és következményeit mérje fel és ezek eredményéről a 2012. évi februári Képviselő-testületi ülésen részletes tájékoztatást adjon a Képviselő-testület számára.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:      értelem szerint