Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

235/2011. (XI.24.) sz. határozat:

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – dr. Takács Katalin Kornéliát (szül: Lengyeltóti, 1981.05.09. an: Hegedűs Katalin Zsuzsanna) nevezte ki az önkormányzat aljegyzőjévé 2011. december 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül.

2.)    Az aljegyző havi illetményét 372 000 Ft összegben állapította meg.

3.)    Barcs Város Képviselő-testülete – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – nem nevezte ki Pinkéné dr. Pálföldi Juditot az önkormányzat aljegyzőjévé.

4.)    Barcs Város Képviselő-testülete – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett – nem nevezte ki dr. Laczó Orsolyát az önkormányzat aljegyzőjévé.

5.)    A Képviselő-testület – egyhangúlag – felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint