Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

234/2011. (XI.24.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1.)    A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési tervezési munka szempontjait a következőkben határozta meg:

 

         I.) A működési kiadások tervezése során egyetértett azzal, hogy:

  • A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést.
  • Az intézményi költségvetések tervezése során csökkenteni kell az önkormányzati támogatás arányát.
  • Csökkenteni kell a túlórákat és a belső helyettesítéseket.
  • A személyi juttatások tervezése a 2012. évi költségvetési törvény szerint történik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy csak a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre nyújtson fedezetet.
  • A takarékosság követelményének érvényesítése érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni. A tervezés feladatorientált legyen.
  • A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat, csökkenteni a létszámot. E felülvizsgálatnak minden költségvetési szervre ki kell terjednie.
  • A dologi kiadások tervezésénél a 2011. évi tényszámokból kell kiindulni. Ez csak a tényszerű változások egyenlegeivel növekedhet úgy, hogy a növekedés fedezetét saját bevétel biztosítsa.

 

             II.) A fejlesztési bevételek tervezése során egyetértett azzal, hogy:

 

  • A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokhoz már elnyert pályázati támogatásokat.
  • Az intézményi, önkormányzati felhalmozási, felújítási feladatokra csak a halaszthatatlan és sürgős munkák elvégzésére tervezhető kiadás. Ezek egyeztetésre kerülnek az intézményekkel.
  • A fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait tervezni szükséges.

 

2.) Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

 

3.) A Képviselő-testület utasította a címzetes főjegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározottak szerint a költségvetési tervezési munkákat végezze el.

 

Határidő: A 2012. évi költségvetési rendelet testületi előterjesztése

Felelős: előkészítésért: Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

               előterjesztésért: Karvalics Ottó polgármester

 

4.) A fenntartói jogosítványokat gyakorló Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Szociális Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás emelt szintű férőhelyeinek egy részére vonatkozóan az átminősítés lehetőségének vizsgálatát átlagos elhelyezésű körülményeket biztosító férőhellyé.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményének függvényében kezdeményezze a működési engedélyben az emelt szintű és az átlagos elhelyezésű férőhelyek számának módosítását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. december 15.