Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

230/2011. (XI.24.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezte a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 35.557 e Ft működési célra átvett bevételének felhasználását 19.869 e Ft összegben személyi juttatás, 7.495 járulék, 8.193 e Ft-ot dologi célra.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Tarlós István tű. alez. tűzoltóparancsnok a megvalósításért

Határidő: értelem szerint