Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

229/2011. (XI.24.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta és köszönetét fejezte ki az Intézmény dolgozóinak.

2. A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

3. Vizsgálni kell a 2012. évi költségvetés elkészítése során, hogy a gyógyászati részleg költségeit milyen módon tudná a Járóbetegellátó Intézmények finanszírozni.

Felelős:     Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                 Dr. Kisimre László igazgató az intézkedési terv végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint