Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

46/2011. (II.17.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete – 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – a Barcs, Széchenyi u. 11. I/4. sz. alatti 33,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást  2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 233.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – a Barcs, Széchenyi u. 10. I/4. sz. alatti 80,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást  2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 195.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

3./ Barcs Város Képviselő-testülete – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – a Barcs, Hősök tere 2/A. I/1. sz. alatti 41,9 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást  2011. március 01-2011. július 31-ig szóló időre 324.- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2004. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötéséért

Határidő:        2011. február 28. a közlésre, majd értelem szerint