Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

37/2011. (II.17.) sz. határozat:egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek 2011. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezte:

  • 2011. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.

  • 2011. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

             7. sz. Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)

  • 2011. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:

     4. sz. Tagóvoda (Barcs, Hársfa u. 21.)

2011. szeptember 1-től minden tagintézmény nyitva tart.

Felelős:       Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                       Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:   azonnal, illetve értelem szerint