Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

30/2011. (II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 15-i hatállyal elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszám-előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően, kivéve, ha 2011. március 10-i határidőig a kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések megkötésre kerülnek.

Amennyiben a teljesítés megtörténik, akkor a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszám- előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat végrehajtásáéért

                        az intézményvezető a támogatók megkereséséért

Határidő:        2011. március 10.

  1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézményhálózatban az alábbi álláshely megszüntetést és létszámleépítést rendelte el intézményi bontásban az alábbi időpontoktól:

Intézmény                                időpont:                                               álláshely: létszámcsökkentés

BNI

BNI Bölcsőde                         2011.március 15.                                2,5 fő

BNI Városi Óvodák                2011. július 1.                                     3 fő

BNI Arany J. Ált. Isk. 2011. január 1.                                    3 üres álláshely

                                               2011. július 1.                                     2 fő

BNI Deák F. Alt. Isk.             2011.január 1.                                     2 üres álláshely

                                               2011. július 1.                          4 fő

BNI Vikár Béla AMI              2011. január 1.                                    1,5 üres álláshely                                            2011. április                                        1,5 fő

Összesen:                                                                                           19,5

Szivárvány EGYMI                 2011. április1.                         2 fő

Művelődési Központ               2011 április 1.                                     3 fő

                                                                                                          1 fő áthelyezés

Dráva Múzeum           

Az 1. pont szerinti

befizetés és felajánlás

teljesülése esetén                     2011.január 31.                                   1 fő

Az 1. pont szerinti

befizetés és felajánlás

elmaradása esetén                   2011. március 15.                               2 fő

Városgazdálkodási

Igazgatóság                             2011. március 1.                                 15 fő

Polgármesteri Hivatal               2011. január 1.                                    3 üres álláshely

Szociális Központ                    2011. március 31.                               1 fő

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

     Határidő: azonnal, illetve 2011. március 10.

  1. 3.A Képviselő-testület a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 385,5 főről 365,5 főre módosította.

A Képviselő-testület a Szivárvány EGYMI engedélyezett létszám-előirányzatát 65 főről, 63 főre módosította.

A képviselő-testület a Móricz Zsigmond engedélyezett létszám-előirányzatát 10,5 főről 6 főre módosította.

A Képviselő-testület a Dráva Múzeum engedélyezett létszám-előirányzatát:

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás teljesülése esetén 5 főről 4 főre módosítja.

Az 1. pont szerinti befizetés és felajánlás elmaradása esetén 5 főről 2 főre módosítja.

A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Igazgatóság engedélyezett létszám- előirányzatát 59 főről 44 főre módosította.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám-előirányzatát 69 főről 66 főre módosította.

A Képviselő-testület a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 94 főről 93 főre módosította.

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-             előirányzatát ”A” változat elfogadása esetén: 751, 5 főben, ”B” változat elfogadása           esetén: 749,5 főben állapította meg.

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2011. március 10.

  1. 4.A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó előterjesztés elkészítését.

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Határidő: a BM rendelet megjelenését követően azonnal, illetve értelem szerint

  1. 5.Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervezetének táblázatait, amelyeket a hozott határozatoknak megfelelően kell átdolgozni. A Képviselő-testület felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét és azok mellékleteit terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulós tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint