Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

29/2011. (II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

A módosító indítvány alapján a határozati javaslat 1. pontja az alábbira módosul:

(Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója című előterjesztés)

1. Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 15-i hatállyal elrendelte a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló, 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 4. § szerinti miniszteri engedély és az új működési engedély iránti kérelem benyújtását. Ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.011e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, 2 fős létszám-előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően, kivéve, ha 2011. március 10-i határidőig a kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések megkötésre kerülnek.

Amennyiben a teljesítés megtörténik, akkor a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dráva Múzeum továbbra is múzeumként működjön, és ennek megfelelően elrendeli, hogy az intézmény költségvetése 16.509 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal 4 fős létszám- előirányzattal kerüljön Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe betervezésre, az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat végrehajtásáéért

                        az intézményvezető a támogatók megkereséséért

Határidő:        2011. március 10.