Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

168/2011. (VII.28.) sz. határozat: egyhangúlag

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint szabályozott jogkörében eljárva a barcsi 953/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében kötött adásvételi szerződés teljes ismeretében elővásárlási jogával nem kíván élni, arról jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten lemond.

A Képviselő- testület felhatalmazta a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal