Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

164/2011. (VII.28.) sz. határozat: egyhangúlag

 

1.      Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 90.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák Tagintézményeinek felvételi körzetét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

2.      Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontját Barcs városban 2011. augusztus 29. és 30. napjában határozta meg.

3.      A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy az óvodai felvételi körzeteket és az óvodai beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért,

                        Kincsei János igazgató a végrehajtásért.

Határidő:        azonnal  a határozat közlésére,

                        értelem szerint  a végrehajtásra