Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

163/2011. (VII.28.) sz. határozat: 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett

 

1.)        Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével egyetértett, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 2. a) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

A)    A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re módosítja.

B)     Elrendelte a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását.

 

2.)        Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.


Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

3.)        Az átszervezést követően a BNI alapdokumentumait - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálni, módosítani, - a nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testülettel és a társulás tagjaival is - elfogadtatni szükséges.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

4.)        Az átszervezés – tagintézmény megszűnés, új intézményegység létrehozása - érinti a vezetési struktúrát, az igazgatótanács összetételének változását, melyet az intézmény SZMSZ-ében rögzíteni szükséges, továbbá a KJT hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenni a szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedéseket.(1. Számú Tagóvoda eddigi vezetője vezetői megbízása visszavonása, Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjének megbízása.)

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

5.)        A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését és finanszírozási tervét a változásoknak megfelelően módosítani szükséges.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint

 

6.)        Intézkedni kell arról, hogy az alapító okirat módosítását követően az érintett intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név szerepeljen.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

                        Kincsei János igazgató

Határidő:        értelem szerint