Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.

162/2011. (VII.28.) sz. határozat: egyhangúlag

 

 

1.      Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

A)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Bölcsődéjének Szakmai programját és Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

B)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

 

2.      Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát a Pedagógiai Program változásának megfelelően dolgozza át, és terjessze be jóváhagyásra a nevelési év megkezdése előtt a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                        Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő:        2011. augusztus 10., illetve értelem szerint