Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

173/2008.(VII.24.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosította:

Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészült az alábbi rendelkezéssel:
Az alapítói jog gyakorlója: Barcs Város Önkormányzata
Az Alapító Okirat 7.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépett:
7.4 Idősek Otthona
Ellátandó alaptevékenysége:
- Ápoló-gondozó otthoni ellátás (emelt szintű elhelyezéssel) 85317-0
- Ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátás 85317-0
- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: 85318-1
Működési területe: a többször módosított 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén lakóhelytől függetlenül az ellátást bárki igénybe veheti.

A Képviselő-testület elrendelte az Alapító Okiratnak a módosítással történő egységes szerkezetbe foglalását és felhatalmazta Barcs Város polgármesterét annak aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Központ Bentlakásos Ellátás (Idősek Otthona) Szakmai Programját (SZMSZ 10. számú melléklet) jóváhagyta.
Ezzel egyidejűleg Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2008.(V.22.) számú határozatával elfogadott Bentlakásos Ellátás (Idősek Otthona) Szakmai Programját hatályon kívül helyezte.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Varga Ilona Szociális Központ vezető a határozat végrehajtásáért
Határidő: értelem szerint