Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.166/2008.(VII.24.) sz. határozat:

A képviselő-testület - egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

2./ Barcs Város Önkormányzata ....../2008 (.....) rendelete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetését megállapító 1/2008.(II.12.) rendeletének módosításáról.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

3/. Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

4/. A lakásgazdálkodás áttekintése.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

5./ Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság tevékenységéről.
Előadó: Henger János tanácsnok, a bizottság elnöke

6./ A Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratának és a Bentlakásos Ellátás (Idősek Otthona)
Szakmai Programjának módosítása és jóváhagyása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

7./ A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása.
Előadó: Horváth Ferenc tanácsnok, a bizottság elnöke

8./ A város védett létesítményei /épületek, építmények, emlékművek, műtárgyak stb./
állapotfelmérése, felújítása, fejlesztése, gondozása - karbantartása – működtetése.
Előadó: Henger János tanácsnok, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

9./ A helyi építési szabályzat karbantartása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

10./ Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

11./ A Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság Elnökének és a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának megválasztása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

12./ Barcs Városának a "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" kulturális és művészeti programban való részvételéről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

13./ Pályázat beadása a TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben (Az integrált oktatási intézmények fejlesztésének kiegészítő pályázata).
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

14./ Pályázat beadása a TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása tárgyában (BNI Óvodák fejlesztése).
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

15./ Barcs 2016 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás jóváhagyása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

16./ A Szivárvány EGYMI Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

17./ Interpellációk, kérdések, felszólalások.