Ma 2021. április 15., csütörtök, Anasztázia és Tas napja van. Holnap Csongor napja lesz.184/2008.(VII.24.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosította:

1. Az Alapító Okirat 10. pontjában az Intézmény felügyeleti szerve megjelölésében a Barcs Város Önkormányzata szövegrész hatályát vesztette, helyébe a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete került.

2. Az Alapító Okirat 11. pontja kiegészült az alábbival:

Alapítói jog gyakorlója: Barcs Város Önkormányzata

3. A Képviselő-testület elrendelte a Szivárvány EGYMI Alapító Okiratának módosítással történő egységes szerkezetbe foglalását, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint