Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.68/2008.(III.20.) sz. határozat: - 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással -

Barcs Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a Dél Dunántúli Regionális Operatív Programban keretében megjelentette pályázati felhívását az DDOP-2007-4.1.1-B Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztésre pályázatot nyújt be. Pályázati azonosító kódszám: DDOP-2007-4.1.1-B.

A program a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítását, a rendelőintézet és környezetének felújítását és a Vállalkozók Egyesülete irodájának fejlesztését tartalmazza.

1. A beruházás tervezett összköltsége 77 778 000.- Ft, melyből az igényelt támogatás 70 000 000.- Ft, az Önkormányzat által vállalt saját erő mértéke 10 %, azaz: 7 778 000.- Ft, melyet a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetése, a " Egészségügyi intézmény terület rehabilitációja." fejezeti címen biztosít.

2. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázatok részletes kidolgozására és benyújtására és felhatalmazta a pályázat készítése során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint