Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.58/2008.(III.20.) sz. határozat: - egyhangúlag -

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontjául Barcs városban 2008. április 14. (hétfő) és április 15. (kedd) napját jelölte ki.

2./ A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját, hogy a beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Kincsei János a BNI igazgatója és
Henéziné Balaskó Edit a BNI Városi Óvodák vezetője a végrehajtásért.
Határidő: azonnal a határozat közlésére,
értelem szerint a végrehajtásra.